fbpx

Sjuksköterskor till Hematologiavdelning 3 och 4 i Lund

Presentation
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen
Pernilla Elmström, sjuksköterska, Karolin Lilja, sjuksköterska och Therese von Moos Grant, enhetschef påa avdelning 4. Foto: Caroline L Jacobsen

Nu vill vi förstärka våra team med sjuksköterskor till Hematologisektionen, slutenvårdsavdelningarna 3 och 4 i Lund!

Om arbetsplatsen
Vi behandlar maligna blodsjukdomar inklusive patienter i behov av stamcellstransplantation. vi består av två slutenvårdsavdelningar belägna i Lund samt två öppenvårdsavdelningar, en i Malmö och en i Lund. Utöver dessa enheter finns även en klinisk forskningsenhet placerad i Lund samt koagulation och antikoagulation i Malmö.

Patienterna är i vuxen ålder och kommer hit i både akut och planerat skede, likväl som när vården övergår till ett palliativt förlopp. Vårdtiden är emellanåt lång, vilket gör att du lär känna patienter och deras anhöriga väldigt väl.

Som sjuksköterska hos oss får du bland annat möjlighet att söka vår unika kliniska fördjupningsutbildning där du, parallellt med ditt arbete, under ett år fördjupar och breddar dina kunskaper inom cancervård.

Arbetsuppgifter
Under ett vanligt arbetspass ansvarar du och din undersköterska för fyra-fem patienter. Du får följa patienterna från att de är nydiagnostiserade till färdigbehandlade vilket kan innebära akutsjukvård, som gränsar till intensivvård, till palliativ vård. Det ingår mycket medicintekniska arbeten såsom cytostatika- och antibiotikabehandlingar, blodprodukter samt andra intravenösa behandlingar. Som sjuksköterska är du med och stamcellstransplanterar med assistans av ansvarig läkare.

Vi erbjuder fyra till fem veckors introduktion med handledare samt kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling. Alla nyanställda erbjuds mentorskap första året med uppföljning av en erfaren kollega på kliniken.

För nyfärdiga sjuksköterskor finns ett Kliniskt Basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.

Ansök till tjänsten här

Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Vi vill att du alltid sätter patienten i fokus, har gott humör och har en god samarbetsförmåga. Därtill värdesätter vi din positiva inställning, stresstålighet, flexibilitet, viljan att jobba med människor och din entusiasm för att arbeta med förändringar. Vi kommer att sträva efter att du ska få möjlighet utveckla dig hos oss och erbjuder därför möjlighet att på sikt även arbeta inom andra delar av vår verksamhet såsom vår öppenvård eller med kliniska prövningar.

Anställningens omfattning
Heltid, tillsvidareanställning

Ansök till tjänsten här

Om Region Skåne
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.

Skånes universitetssjukvård (SUS) bildades den 1 juni 2013 och består av Skånes universitetssjukhus samt av den offentligt bedrivna primärvården i Malmö- och Lundområdet. Skånes universitetssjukhus omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Förvaltningen har drygt 13 000 medarbetare och en omsättning om drygt 14 miljarder kronor. SUS erbjuder primärvård, länssjukvård och högspecialiserad vård, samtidigt som vi utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor. Vi arbetar med respekt för människan och strävar alltid efter att vara bland de bästa.


Publicerad: 10 oktober, 2018