Presentation

Som dialyssjuksköterska gör du skillnad varje dag

Publicerad 15 mars 2017

Michaela Blomstrand och Johanna Rahm, Diaverum.
Michaela Blomstrand och Johanna Rahm, Diaverum.
– Som dialyssjuksköterska gör du skillnad varje dag, säger Johanna Rahm, Nursing Manager vid Diaverum Sverige, världens ledande leverantör inom njursjukvård. Verksamheten präglas av starkt patientfokus och en strävan efter att bevara och utveckla patienternas friska sidor.

Michaela Blomstrand, idag Communication Specialist i verksamheten, började arbeta som sjuksköterska på Diaverum för sju år sedan.
– Den stora skillnaden jämfört med att arbeta inom offentlig vård är atmosfären, den trevliga miljön samt tid och möjlighet att hela tiden kunna erbjuda patienterna det lilla extra.
Att hon idag lämnat den direkta vården och numera återfinns på huvudkontoret är ingen slump. Utvecklingsmöjligheterna inom företaget är mycket goda.
– Vi arbetar med en modell där sjuksköterskor som vill specialisera sig erbjuds olika ansvarsområden efter intresse. Diaverum har även en stor utbildningsportal och ett globalt nätverk som ger möjlighet att ta del av det senaste inom dialysvården. Till det kommer årliga utbildningskonferenser och löpande fortbildningar, berättar Johanna Rahm.
En annan unik möjlighet är Diaverums egen bemanningsservice, d.EXPERTS.
– Som anställd hos oss kan man till exempel välja att arbeta 50 procent på en fast klinik och resten av tiden som konsult på andra klinker och platser inom verksamheten.
Den som önskar kan även söka sig utanför Sveriges gränser.
– Vi har svenska sjuksköterskor som åkt till England för att hjälpa till med att starta upp kliniker. Vårt globala nätverk av kliniker kan bidra med många spännande utmaningar och utvecklingsmöjligheter, säger Johanna Rahm.

Slussas in
För att börja arbeta som sjuksköterska på Diaverum krävs ingen tidigare dialyserfarenhet, även om det förstås alltid är en fördel.
– Alla som börjar hos oss får en gedigen introduktion. Under nästan ett års tid är våra nya sjuksköterskor i en upplärningsfas för att sedan slussas in i yrket allt eftersom, lite beroende på tidigare erfarenhet, berättar Michaela Blomstrand.
Ett utmärkande drag för Diaverums kliniker är att de präglas av en stor omsorg om miljön.
– Vi är övertygade om att investering i kunskap och god miljö också är en investering i högsta möjliga vårdkvalitet. Medarbetare som får stimulans och trivs på jobbet ger oftast det lilla extra som har så stor betydelse för patienterna, och god vård är i slutänden vad det hela handlar om, fastslår Johanna Rahm.

Diaverum
Diaverum är en av världens ledande leverantörer av njursjukvård. Vår erfarenhet inom njursjukvård sträcker sig över 25 år bakåt i tiden, då den första dialyskliniken etablerades. Verksamheten bedrivs för närvarande i 20 länder och betjänar en patientbas på fler än 29 000 personer. Diaverum har fem kliniker i Sverige, huvudkontoret finns i Lund.

Diaverum Sverige
Trollebergsvägen 5
227 22 Lund
Tel: 046-287 30 00
www.diaverum.com

www.diaverum.com