Alla inlägg av stellanstal

Variation och bredd för barnmorskor i Sörmland

Desireé Perrault, barnmorska på barnmorskemottagningen på Mälarsjukhuset.

Möjligheterna för barnmorskor i Region Sörmland är lika många som de är spännande. ”Ena dagen kan jag möta en 95-årig kvinna och nästa en nyfödd bebis. Bredden är fantastisk”, säger barnmorskan Linnéa Wallén.

Barnmorskorna Linda Alexandersson Nordin, Desireé Perrault och Linnéa Wallén jobbar på olika kliniker men är ändå överens om att barnmorskeyrket är både varierande och brett.
– Jag har verkligen världens bästa yrke och kan inte se mig som något annat än barnmorska. Barnmorskeyrket är så mycket mer än enbart förlossningar, säger Desireé, som arbetar på barnmorskemottagningen på Mälarsjukhuset.
Desireés arbetsuppgifter innefattar allt från cellprover och preventivmedelsrådgivning till att följa blivande mödrar under graviditeten. En gång i veckan är hon ute på familjecentral där hon bland annat samverkar med barnavårdscentralen, familjevägledare och öppna förskolan.
Det hon gillar mest med sitt arbete är den stora variationen, men också alla möten med blivande föräldrar. De mötena är så mycket mer än att kolla blodtryck och mäta magar.
– Att få vara med och bygga upp en trygghet inte bara inför förlossningen utan även inför föräldraskapet är fantastiskt, säger hon.
Ytterligare en stor fördel med arbetet är alla utbildningsmöjligheter som erbjuds. Barnmorskeutbildningen fick hon betald och just nu utbildar hon sig igen. Den här gången läser hon diabeteskurser för att kunna arbeta som diabetesbarnmorska på barnmorskemottagningen.

Jobba som barnmorska med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

Linda Alexandersson Nordin, barnmorska på kvinnokliniken vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Bred klinik i Katrineholm
Även Linda tycker att möjligheterna till vidareutbildning inom barnmorskeyrket är ett stort plus. Linda arbetar på kvinnokliniken vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.
– Som barnmorska kan du till exempel arbeta med områden som berör preventivmedel, sex och samlevnad, HBTQI-frågor, gynekologisk verksamhet för äldre kvinnor, bäckenbottenproblematik, ultraljud och på ungdomsmottagning. Barnmorskan följer kvinnan genom hela livet och yrket handlar om så mycket mer än att arbeta på förlossning, säger Linda.
Kvinnokliniken i Katrineholm är en väldigt bred mottagning och i korridoren finns BB-mottagning, barnmorskemottagning, cellprovstagning, SESAM, uroterapi, ultraljud och gynekologimottagning. Eftersom barnmorskorna roterar mellan de olika verksamheterna är arbetet väldigt varierat. För Lindas del blir det mycket ultraljud och barnmorskeledda aborter.
Inom ultraljudet finns det otroligt mycket att lära sig vilket Linda tycker är spännande. När det kommer till aborterna är även det ett arbete som hon uppskattar väldigt mycket.
– Det känns verkligen som om jag gör något bra för de kvinnor jag möter. För många är abort fortfarande förknippat med tabu och det känns värdefullt att jag kan vara med och stödja dem, säger hon.
Både Linda och Desireé lockades av arbetstiderna på sina respektive mottagningar, de gillar rutinerna och att slippa jobba kvällar och helger.

Linnéa Wallén, barnmorska på Nyköpings lasarett.

Värme och variation i Nyköping
Linnéa arbetar som barnmorska på Nyköpings lasarett. Där roterar hon mellan förlossningen, BB och gynekologiavdelningen.
– Ena dagen kan jag möta en 95-årig kvinna och nästa en nyfödd bebis. Bredden är fantastisk, säger hon.
Linnéa hade tidigt siktet inställt på att bli barnmorska, och yrket motsvarar hennes förväntningar.
– Att få vara med när familjer blir till och sedan få följa dem de första dagarna är helt fantastiskt. Ibland tänker jag att det är helt galet att jag får betalt för att få vara med om det här, säger hon.
Hon ser många fördelar med att vara på en liten klinik. Beslutsvägarna är korta, uppgifterna är väldigt varierande och dessutom varvas intensiva dagar med ett behagligt lugn.
– När jag arbetade som sjuksköterska tyckte jag alltid att det var högt tempo men här får jag även lugna perioder, säger hon och tillägger att stämningen på sjukhuset dessutom är god och familjär.

Jobba som barnmorska med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

Barnmorska i Region Sörmland

Vill du vara med och bidra till meningsfullhet och att arbeta med patienten i centrum? Hälso- och sjukvården i Region Sörmland erbjuder sina medarbetare ett stimulerande arbete med varierande och intressanta uppdrag.
regionsormland.se

Fördjupa dig inom thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Distanskurs på halvfart (7,5 högskolepoäng) med start september 2023

Fördjupa dina kunskaper inom vård och omvårdnad av patienter som genomgår thoraxkirurgiska ingrepp.
Det här är en distanskurs som är förankrad i forskning och evidens. Den kommer att stärka dig i din sjuksköterskeprofession i vården av den thoraxkirurgiska patienten.

Du får bland annat lära dig om:
• de vanligaste sjukdomstillstånden, dess etiologi och patofysiologi
• riskfaktorer, omvårdnadsbehov och omvårdnadsåtgärder
• evidensbaserad kunskap från relevant forskning i patientens omvårdnad
• utveckling av omvårdnad i den egna verksamheten med hjälp av styrdokument och kvalitetsregister

Anmäl dig senast 16 juni

Läs mer och anmäl dig till uppdragsutbildningen Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad

Vi söker sjuksköterskor till Sörmland

Vi erbjuder dig som är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska, barnmorska eller röntgensjuksköterska möjligheter till utveckling, flexibilitet, att kombinera fritid och arbete samt en god hälsa. Här finns mer än vad du tror.

Till exempel:

  • Är du nyutexaminerad sjuksköterska introduceras du utifrån ett program som är framtaget för att du lättare ska komma in och känna dig trygg i din nya yrkesroll.
  • Möjlighet till individuell schemaplanering och arbetstidsförkortning gör att vi tillsammans skapar tillgänglig och kvalitativ sjukvård.
  • Vi erbjuder dig kompetensutveckling, till exempel kontinuerlig vidareutbildning på plats men också betald specialistutbildning och goda villkor för forskningsmöjligheter.
  • För dig som är erfaren finns möjlighet att arbeta som vårdledare; en senior stödkompetens till nya sjuksköterskor på enheten.
  • Chef- och ledarutveckling genom våra interna chefsprogram där du som framtida ledare eller befintlig ledare får möjligheten till att växa i ditt ledarskap.
  • Friskvårdsbidrag och andra fina förmåner.
  • Föräldrapenningtillägg under föräldraledighet.

Våra egenskaper
Vi är en trygg arbetsgivare med intresse för utveckling, forskning och god arbetsmiljö. Hos oss får du hela 7 500 kollegor runt om i hela Sörmland. Vi har snart helt nya högteknologiska sjukhus i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping med modern utrustning och möjligheter till nya arbetssätt.

Sjuksköterska? Klicka här

Barnmorska? Klicka här

Röntgensjuksköterska? Klicka här

Klicka här för att läsa mer om Trainee och andra karriärmöjligheter för sjuksköterskor

Kontakta oss gärna för mer information

Catrin Dagander
Rekryteringsspecialist, HR-staben
072-143 14 12
catrin.dagander@regionsormland.se

Sofia Andersson
HR-chef, Karsudden sjukhus i Katrineholm
0150-560 40
sofia.a.andersson@regionsormland.se

Region Sörmland

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län.

regionsormland.se/ledigajobb
facebook.com/regionsormlandjobbahososs

Region Sörmland logotype

Ekonomiskt stöd till sjuksköterskor

Svensk sjuksköterskeförenings fonder för ekonomiskt stöd kan sökas av sjuksköterskor i behov av bidrag för att förbättra livskvaliteten.

Fondmedel kan beviljas för tandvård, glasögon, rehabilitering, rekreation eller hjälpmedel som inte subventioneras.
Bidraget kan endast användas av den sökande och det är viktigt att specificera ändamålet.
Ekonomiskt stöd utdelas inte för att genomföra studier eller avbetalning av skulder.

Ansök senast den 8 september 2023

För mer information och ansökningsblankett, klicka här

Om Svensk Sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionsförening – en ideell förening som företräder professionens kunskaps- och vetenskapliga område omvårdnad. Vi tar ansvar för och engagerar oss i omvårdnad – i forskning, etik, utbildning och kvalitet – för professionens och patientens bästa.

Vi rekryterar Sveriges bästa sjuksköterskor

Vad gör du i sommar? Spana in våra välbetalda, trygga och flexibla sommaruppdrag för dig som sjuksköterska

Idag finns Magnifiqs kunder över hela Sverige, och för dig innebär det möjligheter att söka dig till nya platser. Kanske lockar skidintresset till Jämtlandsfjällen? Söker du storstadspulsen i Stockholm, eller kanske en sommar på Västkusten är din grej?

Längden på våra uppdrag varierar från några dagar till flera månader, och söker du uppdrag med mer kontinuitet så finns det självklart möjligheter även till det. Vi arbetar stenhårt för att bygga långsiktiga samarbeten – med dig som sjuksköterska och med våra kunder.

Magnifiq Kompetens rekryterar Sveriges bästa sjuksköterskor. Är du redo för ditt nästa äventyr?
Klicka här för att läsa mer och se våra lediga tjänster

Magnifiq

Magnifiq är ingen vårdjätte. Vår styrka bygger inte på storlek, utan på övertygelsen om att rätt villkor och ersättning skapar nöjda medarbetare. Många av våra bemanningskonsulter har varit med oss sedan starten, vi bygger långsiktigt och håller hårt i våra norrländska värderingar: omtanke, trygghet och äventyrslusta. Vi vet att rollen som sjuksköterska är både givande, tuff och utmanande – och ersättningen ska reflektera din viktiga insats. Därför har vi sett till att du får mer hos oss än hos andra.

www.magnifiq.nu
info@magnifiq.nu

Välkommen som sjuksköterska till Tema Akut och Reparativ Medicin

Foto: Johan Marklund

Vi vårdar patienter med akuta tillstånd från alla olika specialiteter, elektiv ortopedi och mottagningsvård. Vi har en unik möjlighet att vara del av hela vårdkedjan.

För att kunna ge våra patienter en vård med hög kvalitet så behöver du som sjuksköterska ha rätt förutsättningar. Därför erbjuder vi:

  • Tydliga karriärvägar med fyra spår: akademi, klinik, pedagogik och ledarskap.
  • Möjlighet till specialistutbildning inom bland annat akutsjukvård.
  • Kompetensbaserad rotation för personlig utveckling och ökad kunskap och förståelse kring patientens behov.

Vi söker dig med ett genuint intresse av vård med hög kvalitet som vill vara med och utveckla vården tillsammans med oss.

Välkommen som sjuksköterska till Tema Akut och Reparativ Medicin. Klicka på länkarna nedan.


Jobba med oss i Huddinge (Sista ansökningsdag har passerat)

Jobba med oss i Solna (Sista ansökningsdag har passerat)

Utbilda dig till akutsjuksköterska med lön

Klicka här för att läsa mer om att jobba på Tema akut och Reparativ Medicin

Inom vårt tema finns det många möjligheter. Kontakta gärna våra omvårdnadschefer för mer information:

Huddinge

Akutmottagningen
Johan Brisevall
08-123 804 07
johan.brisevall@regionstockholm.se

AVA
Ellinor Jonsson
08-123 811 69,
ellinor.jonsson@regionstockholm.se

KAVA
Emilia Klitz
08-123 814 87
emilia.klitz@regionstockholm.se

MAVA
Mariana Hannah
072-466 22 18
mariana.hannah@regionsstockholm.se

MIMA
Christa Olovsson
08-123 831 23
christa.olovsson@regionstockholm.se

Vårdavdelning Akut kirurgi
Christine Sjögren
070-167 11 14
christine.sjogren@regionstockholm.se

Vårdavdelning Ortopedi
Marie Valtersson
08-123 864 43
britt-marie.valtersson@regionstockholm.se

Vårdavdelning Infektion 2, 3 & 4
Elisabeth Lennestig
073-699 62 57
elisabeth.lennestig@regionstockholm.se


Solna

AVA & Infektion
Sara Schou
0724-66 21 97
sara.schou@regionstockholm.se

IMA
Johanna Helge
0725-98 12 12
johanna.helge@regionstockholm.se

Intensivakuten
Lena Ekström
0724-640 411
lena.ekstrom@regionstockholm.se

Traumaenheten
Camilla Grundh
0725-95 58 15
camilla.grundh@regionstockholm.se

Rekonstruktiv Ortopedi
Rachel Bergman
0702-15 95 74
rachel.bergman@regionstockholm.se

Ortoped, kirurgi och traumamottagningen
Christina Möllegård
08-517 730 21
christina.mollegard@regionstockholm.se

Karolinska universitetssjukhuset – Tema Akut och Reparativ Medicin

Temat fokuserar på både akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Temat består av sex Intermediärvårdsavdelningarna IMA och MIMA ingår i ett nybildat tema på Karolinska sjukhuset i Solna och Huddinge – Tema Akut och Reparativ Medicin.

Det är ett nybildat tema som fokuserar både på akutsjukvård med komplett omhändertagandet av den akut sjuka patienten och de högspecialiserade uppdragen för Karolinska. Med högspecialiserad vård menas avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser när det gäller både utrustning och personal. I uppdraget ingår även att säkerställa forskning och utbildning. Inom Tema akut och reparativ medicin finns en rad spännande karriärvägar för sjuksköterskor, vare sig du vill arbeta rent kliniskt, med ledarskap eller inom FoU.

www.karolinska.se

Vi behöver dig som kan få andra att förändra sitt liv

Är du legitimerad sjuksköterska som kan arbeta självständigt och trivs med en varierad vardag? Vi behöver dig!

Som sjuksköterska, hos oss, jobbar du på sjukvårdsmottagningen vid någon av landets anstalter och häkten där våra intagna kan söka vård. Här har du en egen mottagning för bedömning av lättare åkommor, men du bedömer även vilka sökande som ska träffa läkare. Det innebär att du arbetar både med somatisk och psykiatrisk hälso- och sjukvård, assisterar vid läkarmottagning och hanterar läkemedel.

Hos oss får du ett omväxlande jobb, vanligtvis måndag till fredag, tillsammans med trevliga arbetskamrater.

Jobba som sjuksköterska med oss på Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kriminalvården

Är du nyfiken och vill veta mer? På kriminalvarden.se kan du läsa mer om oss som arbetsgivare, ser filmer med medarbetare och söka bland våra lediga jobb.

Vi är värda att älska vårt jobb

Vi valde ett livsviktigt yrke och vill kunna utföra det på bästa sätt. Men arbetsförhållandena inom vården är tuffa.

Vårdförbundet arbetar för att vi medlemmar ska få bättre villkor och ett hållbart arbetsliv. Så att vi kan göra jobbet vi älskar.

Gå med redan idag så blir dina 3 första månader kostnadsfria. Gäller nya yrkesverksamma medlemmar, vid ett tillfälle.

Klicka här för att läsa mer och bli medlem idag

Vårdförbundet

Du vet väl om att du som medlem kan få personlig rådgivning i frågor som rör ditt arbete, yrke och ditt medlemskap.

Ring oss på Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 så hjälper vi dig.

www.vardforbundet.se

Sjuksköterskor avgörande för patientsäkerheten

Charlotta George, Sveriges nationella chefsjuksköterska. Foto: Socialstyrelsen

– Sverige bedriver en hälso- och sjukvård av hög internationell standard, men behöver kontinuerligt stärka patientsäkerhetsarbetet, bland annat genom att involvera patienter och närstående i sjukvården samt arbeta mer aktivt för att höja omvårdnadens status, och kommunicera sjuksköterskornas avgörande roll för en god och säker vård. Det anser Sveriges nationella chefsjuksköterska Charlotta George.

– Min roll innebär att jag leder och samordnar Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete. Jag har uppdraget att samordna och stödja arbetet med patientsäkerhet i landet och är dessutom Chief Nurse Officer för Sverige. Som CNO är min viktigaste uppgift att stärka sjuksköterskornas och barnmorskornas yrkesområde och att stärka omvårdnaden till gagn för patienten. Båda mina roller innebär mycket internationell samverkan via WHO, säger Charlotta George.
I februari 2020 lanserade Socialstyrelsen en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet. Planen lyfter fram betydelsen av en tydlig styrning och engagerat ledarskap, säkerhetskulturen, kunskapen och kompetensens betydelse, och involveringen av patienter och närstående. Det här är grundläggande förutsättningar för en god och säker vård. IVO har i sin landsomfattande tillsyn lyft fram samma områden som avgörande och lämnat kritik till samtliga regioner för att inte i tillräcklig utsträckning säkerställa patienternas behov av en god och säker vård och behandling. En stor bidragande faktor är den bristande tillgången på disponibla vårdplatser som till stor del beror på sjuksköterskebristen.

”Bristande patientsäkerhet handlar sällan om att en enskild medarbetare brister.”

Organisationsbrister
– Bristande patientsäkerhet handlar sällan om att en enskild medarbetare brister eller gör något fel. Det handlar snarare om svagheter i vårdens organisation och system, och det är detta som bidrar till ökade risker för patienterna och en försämrad arbetsmiljö för vårdpersonalen, säger Charlotta George.
Hon betonar sjuksköterskornas avgörande roll för patientsäkerheten och tillägger att det är sjuksköterskornas uppgift att definiera normen för en god omvårdnad.
– Omvårdnadens status och roll i sjukvården behöver stärkas. En gedigen och genomtänkt introduktion för nya sjuksköterskor, kontinuerlig kompetensutveckling för yrkesverksamma och utrymme för kollegialt erfarenhetsutbyte är viktiga byggstenar för en god patientsäkerhet. Man bör inte heller underskatta vikten av att sjukvårdens chefer ger rätt förutsättningar för samtliga sjuksköterskor att kunna göra ett bra jobb, säger Charlotta George.

Nationellt råd
Hon leder det Nationella rådet för patientsäkerhet, en samverkansarena mellan myndigheter, organisationer och representanter för huvudmännen som bildades i samband med att den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet lanserades 2020. Rådet verkar för ett kraftfullt genomförande av planen, som utgör basen för dess arbete. Under 2023 fokuserar man bland annat på att stärka patienters och närståendes delaktighet och involvering i sjukvården, ta fram riktvärden för antalet vårdplatser, och fler kunskapsstöd och uppföljningar.
– Det behövs dessutom nationella chefsutbildningar för de som leder vårdverksamheter. Inom ramen för Socialstyrelsens patientsäkerhetsarbete förs en dialog med Regeringskansliet om hur vi kan stärka chefer och ledare ytterligare i arbetet för ökad patientsäkerhet. Kommuner och regioner behöver även samverka mer för att säkerställa en god och säker vård för våra gemensamma patienter, avslutar Charlotta George.

Högspecialiserat och komplext inom thoraxkirurgi

Evelina Boström Westin, operationssjuksköterska och biträdande universitetssjuksköterska på Thoraxoperation, Karolinska universitetssjukhuset.

Thoraxkirurgi är högspecialiserad kirurgi med fokus på sjukdomar i hjärta och lungor. Operationssjuksköterskor fyller en nyckelroll i den thoraxkirurgiska verksamheten, som går allt mer mot minimalinvasiva ingrepp. För sjuksköterskor som vill verka i ett tvärprofessionellt team inom ett kirurgiskt område som befinner sig i ständig utveckling har thoraxkurirgin mycket att erbjuda.

– Positionering av patienten, instrumentering och att bibehålla aseptiken för att minska risken för postoperativa sårinfektioner är mina viktigaste ansvarsområden och utmärkande för mitt arbete som operationssjuksköterska i samband med kirurgi, säger Evelina Boström Westin, operationssjuksköterska och biträdande universitetssjuksköterska på Thoraxoperation, Karolinska universitetssjukhuset. Evelina har arbetat som operationssjuksköterska inom thoraxkirurgi sedan 2015 och arbetade dessförinnan på centraloperation. I rollen som biträdande universitetsjuksköterska arbetar Evelina med verksamhetsutveckling utifrån evidensbaserad vård.

”Man bör trivas med att arbeta mycket koncentrerat och fokuserat i operationssalen.”

Livsavgörande funktioner
Thoraxkirurgin utvecklas ständigt och går mer mot ingrepp som minimerar snittytan och därmed även inverkan på patienten. Som operationssjuksköterska inom thorax blir man specialist på ett fåtal ingrepp, där varje dag ändå är unik eftersom patientens förutsättningar varierar.
– För att trivas i den här rollen bör man förstås ha ett genuint intresse för just det här medicinska fältet. Man ska tycka det är kul att hålla ordning på många instrument och mycket sterilt engångsmaterial. Eftersom det rör sig om komplex kirurgi där varje profession har en avgörande roll krävs ett välutvecklat teamarbete. Man bör även trivas med att arbeta mycket koncentrerat och fokuserat i operationssalen, inte minst eftersom vi hanterar livsavgörande funktioner då patientens egen cirkulation stängs av under operation, säger Evelina Boström Westin.

Fördjupning gav helhetsbild
En möjlighet till fördjupning och kompetensutveckling inom området erbjuds via den webbaserade kursen i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad på avancerad nivå (7,5 hp), en uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet.
– Utbildningen var verkligen heltäckande och de kompetenta föreläsarna gav tillsammans en god förståelse för den thoraxkirurgiska patientens resa inför, under och efter operation. Det roligaste var nog erfarenhetsutbytet med kollegor från olika delar av landet. Kursen passar för alla som på något sätt möter den thoraxkirurgiska patienten, säger Evelina Boström Westin, som gick kursen i höstas.