Presentation

Framtidens sjuksköterskor måste utbildas idag

Publicerad 15 mars 2016
Gunilla Borglin, docent i vårdvetenskap och programansvarig för specialist­sjuksköterske­utbildningen med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola. Foto: Caroline L. Jacobsen
Gunilla Borglin, docent i vårdvetenskap och programansvarig för specialist­sjuksköterske­utbildningen med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola. Foto: Caroline L. Jacobsen

Från och med i höst erbjuder Malmö högskola specialist­sjuksköterske­utbildning inom äldreområdet. Förutom möjlighet till fördjupning står även kulturkompetens och kulturkänslighet på schemat.

– I framtiden måste sjuksköterskor, oavsett specialitet, räkna med att sjukhuset och den slutna vården som vi känner den är historia. Oerhört avancerad omvårdnad och medicinsk vård kommer att äga rum inom primärvården och i hemmen. Då behöver man sjuksköterskor som kan fatta välgrundade och korrekta kliniska beslut och som vet hur man leder den omvårdnad som har bytt kontext, säger Gunilla Borglin, docent i vårdvetenskap och programansvarig för specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola.
Att specialistsjuksköterskor inom vård av äldre kommer att vara en eftertraktad yrkesgrupp i framtiden är de flesta överens om. Men trots att svensk sjukvård gått från 225 000 sjukhussängar till ca 22 000 fördelat på 9,7 miljoner människor och att andelen äldre ökar, har budskapet enligt Gunilla Borglin inte riktigt lyckats nå fram.
– Redan nu är majoriteten patienter på våra sjukhusavdelningar äldre. Visst, vi har en stor andel pigga 80-åringar som spelar golf och passar barnbarn. Men de äldre som är sjuka i den åldern har oftast en komplex sjukdomsbild och måste få bästa omvårdnad. Morgondagens vård skapas idag och Malmö högskolas satsning på att erbjuda sjuksköterskor specialistutbildning inom äldreområdet är ett led i det arbetet.

Säkrare vård
Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och programmet har utvecklats i nära samarbete med bland annat Minneskliniken i Malmö, som bl.a. är specialiserade på att utreda och behandla flera av de sjukdomar som ger gradvis ökande minnesproblem.
– Efter avslutad utbildning kan äldresjuksköterskan rikta in sig på neurogenerativa sjukdomar, palliativ omvårdnad eller hälsofrämjande omvårdnadsinsatser. Unikt för Malmö är att vi även har kulturkompetens på schemat. Något som ska bidra till att sjuksköterskorna ska kunna se varje person utifrån den de faktiskt är.
Gunilla Borglin hoppas i första skedet på att samtliga 30 utbildningsplatser ska fyllas. På lång sikt hoppas hon att äldresjuksköterskorna kommer att bidra till tryggare patienter och en mer kvalitativ vård och omvårdnad.
– Hälso- och sjukvården kommer att ha en specialistutbildad sjuksköterska som motverkar den fragmenterade vårdkedja vi har idag. I det långa loppet kommer det att kunna leda till en bättre och säkrare vård och omvårdnad.

Malmö högskola
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre vid Malmö högskola leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen mot vård av äldre och magisterexamen, inom huvudområdet omvårdnad. Inom programmet erbjuds fördjupning avseende en av tre valbara kurser: omvårdnad vid neurogenerativa diagnoser, geriatrisk och psykogeriatrisk palliativ omvårdnad och hälsofrämjande omvårdnad för äldre personer. Programmet omfattar 60 högskolepoäng. Förutom fördjupning i omvårdnad ingår verksamhetsförlagd utbildning samt hospitering.

Malmö högskola
205 06 Malmö
Tel: 040-665 70 00
www.mah.se
www.mah.se