Presentation

Allt fler sjuksköterskor söker sig till Ofelia Vård

Publicerad 16 mars 2016

Mathias Johansson, operativ chef och Marie Öhrstedt, VD för Skandinavisk Hälsovårdgruppen.
Mathias Johansson, operativ chef och Marie Öhrstedt, VD för Skandinavisk Hälsovårdgruppen.
– Vi är redan det naturliga förstahandsalternativet för läkare. Nu siktar vi att genom Ofelia nå samma position inom sjuksköterskebemanning, säger Marie Öhrstedt, VD för Skandinavisk Hälsovårdgruppen.

Skandinavisk Hälsovård, SHV, är sedan många är tillbaka en av de större aktörerna inom läkarbemanning i Skandinavien. När bolaget för fem år sedan förvärvade Ofelia Vård var siktet inställt på att bli nummer ett även inom sjuksköterskebemanning.
– Ofelia har tidigare främst bemannat Göteborgsområdet. Under senare tid har efterfrågan på våra sjuksköterskor ökat. Därför breddar vi nu verksamheten och erbjuder uppdrag inom alla sjuksköterskespecialiteter över hela landet, säger Marie Öhrstedt.
Ofelias verksamhet växer snabbt. För att möta de nya förutsättningarna förstärks personalstyrkan på de olika kontoren.
– Ofelia tar plats i SHV:s befintliga lokaler i Göteborg, Stockholm och Borlänge för att finnas nära till hands både för våra sjuksköterskor och kunder, säger Marie Öhrstedt.

Trygg arbetsgivare
Ofelia har under de gångna åren gjort sig känd som en trygg och seriös arbetsgivare. Något som Mathias Johansson, operativ chef på SHV, menar är en viktig förklaring till att allt fler sjuksköterskor väljer att arbeta för bolaget.
– Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal och betalar försäkringar och tjänstepension för våra anställda. Dessutom har både Marie Öhrstedt och jag själv en bakgrund inom sjuksköterskeyrket. Vi vet vad som krävs och ser till att våra medarbetare har de förutsättningar som måste till för att de ska kunna göra ett bra jobb.
Hög servicegrad och flexibilitet är viktiga grundpelare i verksamheten.
– Vi är också måna om att vår personal ska utvecklas, både karriärmässigt och teoretiskt. Därför har vi regelbundna utbildningsträffar och för en tät dialog med våra konsulter där vi fångar upp alltifrån geografiska preferenser till önskemål om inriktning på uppdragen, berättar Mathias Johansson.
Inom fem år räknar Marie Öhrstedt med att Ofelia är en av Sveriges största arbetsgivare för sjuksköterskor.
– Allt fler upptäcker fördelarna med vårt sätt ta hand om våra medarbetare. Ofelia har fördubblat verksamheten sedan förra året och vi siktar på att fortsätta växa i den takten.

Ofelia Vård
Ofelia Vård startade 1999 med att hyra ut sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare till kommuner, landsting och den privata sjukvården i Göteborgsområdet. Våra kunder finns både i offentlig och privat sektor, allt från den lilla privata mottagningen till de större klinikerna. Nu breddar vi verksamheten och erbjuder uppdrag inom alla sjuksköterskespecialiteter över hela landet, Ofelia ingår i SHV-gruppen och har kontor i Borlänge, Stockholm och Göteborg.

Ofelia Vård
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Tel: 031-28 76 60
www.ofelia.se
www.ofelia.se