Presentation

Arbeta tryggt och flexibelt som bemanningssjuksköterska

Publicerad 16 mars 2016

Jonna Van De Meulebrouck, Henrik Sahlin och Sofia Haymanot Blomkvist, sjuksköterskor hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Jonna Van De Meulebrouck, Henrik Sahlin och Sofia Haymanot Blomkvist, sjuksköterskor hos Dedicare. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hos Dedicare har du friheten att arbeta på ett sätt som passar dig, oavsett om det gäller arbetsort, tider eller inriktning. Dedicare utmärker sig genom att erbjuda möjlighet till garantianställning och kollektivavtal som inkluderar försäkringsskydd och tjänstepension.

Än idag dröjer det sig på vissa håll kvar fördomar om hur vårdbemanning fungerar. Många sjuksköterskor som gärna skulle vilja prova på att arbeta som bemanningskonsult vågar inte ta steget och det är något som sjuksköterskorna Sofia Haymanot Blomkvist, Jonna Van De Meulebrouck och Henrik Sahlin vill slå ett slag för att ändra.
– Jag har svårt att föreställa mig att arbeta på ett annat sätt än som bemanningssjuksköterska och jag vill säga till alla att ha modet att prova. Dedicare är dessutom en trygg och seriös arbetsgivare som har sin personal i fokus, säger Henrik Sahlin.
Han började sin karriär hos Dedicare då han bodde i Norge och när han återvände till Sverige var det naturligt att söka sig till den svenska verksamheten, men han har hunnit med flera olika positioner under sitt yrkesliv.
– Jag är utbildad narkossköterska men genom Dedicare har jag möjligheten att arbeta i stort sett var jag vill och med vad jag vill. Det är en fantastisk chans att prova på nya områden och man utvecklas något enormt.

Uppdragslängd efter önskemål
Henrik får medhåll av Sofia, som framhåller att den flexibla inställningen även sträcker sig till arbetstider och intensitet. Längden på uppdragen avgörs framförallt utifrån den enskilda sjuksköterskans önskemål och kan sträcka sig över bara några veckor eller ibland ett eller flera år.
– Hos Dedicare kan jag planera min tid och mitt arbete helt själv – jag trivs med lite längre uppdrag där jag kan lära känna mina nya kollegor och få ta del av deras kunskaper och insikter. Det är också en lättnad att inte behöva oroa sig för huruvida man ska få semestern beviljad, konstaterar Sofia, vars erfarenhet spänner över så skilda områden som psykiatri, akutgeriatrik och gastrokirurgi.
Möjligheten finns dessutom alltid att förlägga sitt arbete under sommaren till en ort som även passar familjen och på så vis kunna förena semester med arbete, något som i synnerhet passar de bemanningskonsulter som föredrar kortare uppdrag, såsom Henrik.
– Jag trivs med att följa flödet och styra arbetet snarare än tvärtom. Det gör att jag lär mig väldigt mycket snabbare och att jag kraftigt har kunnat utveckla min förmåga att prioritera och sålla uppgifter och information.

Lätt att kombinera familj och arbete
Jonna, som började arbeta hos Dedicare redan då hon var undersköterska, understryker även hon att möjligheten att påverka själv är den viktigaste aspekten vad gäller hennes val att arbeta som bemanningskonsult.
– Jag trivs med att vara självständig och ha inflytande över mitt arbetsliv. När jag blev gravid förra året kunde jag till exempel utan problem byta ut mina ordinarie uppdrag på akutmottagningar till en lite lugnare situation inom hemsjukvården.
Hon berättar att uppdragen anpassas efter enskilda behov och villkor, något som gör att hon till och med kan arbeta någon gång i veckan nu när hon är mammaledig.
– Det är skönt att få ha en fot kvar i arbetslivet och sedan tänker jag inte sticka under stol med att det läggs större krut på både löneutveckling och vidareutbildning hos Dedicare.

Lärorikt med nya sammanhang
Förutom att Dedicare anordnar interna utbildningar och föreläsningar inom ramarna för satsningen Dedicare Academy kan bemanningskonsulterna ofta delta i de utbildningar som anordnas ute på respektive arbetsplatser. Något de alla tre betonar är också hur oerhört lärorikt det är att ständigt få möta nya människor och nya sammanhang.
– Man lär sig så oerhört mycket och tar hela tiden stora kliv framåt i sin utveckling. Ibland hamnar man i situationer man inte har så mycket erfarenhet av, men det dröjer inte länge förrän man känner sig varm i kläderna, säger Sofia.
Inställningen till bemanningskonsulter har dessutom förändrats avsevärt under de senaste åren och bemötandet från ordinarie personal är ofta mycket positiv.
– Det är trevligt att vara uppskattad och att få göra skillnad. Man blir något av en vardagshjälte och man får så mycket tillbaka. Vi rekommenderar alla att prova, avslutar de.

Dedicare
Dedicare AB är ett framgångsrikt bemanningsföretag i vårdbranschen som startade sin verksamhet redan 1996. Företaget hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Tjänsterna inkluderar allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam. Idag bemannas vården både i Sverige och i Norge av Dedicare.

Dedicare AB
Sankt Eriksgatan 44 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 00
E-post: dedicare@dedicare.se
www.dedicare.se

www.dedicare.se