Presentation

Landstinget Västernorrland satsar på nyanställda sjuksköterskor

Publicerad 16 mars 2016

Helene Bylund, Annelie Berglund och Kristina Gullersbo. Foto: Sander Taats
Helene Bylund, Annelie Berglund och Kristina Gullersbo. Foto: Sander Taats
I Västernorrland satsar landstinget stort på att få nya sjuksköterskor att känna sig trygga i sin yrkesroll. Som ett led i satsningen anordnar landstinget ett introduktionsprogram som låter sjuksköterskorna fördjupa sina kunskaper.

I september förra året sjösatte Landstinget Västernorrland sin nya satsning på fördjupad introduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor (FINNS). Initialt genomfördes en enkät bland både de sjuksköterskor som anställts senaste året och alla enhetschefer inom specialistvården för att kartlägga innehållsbehovet. Resultaten pekade på samma förbättringsområden i båda målgrupperna.
– Genom enkäten kunde vi identifiera ett antal olika förbättringsområden, däribland funderingar kring hur man hanterar etiska frågor, hur man hanterar sitt arbete i akuta situationer och en osäkerhet inför beslutsfattande och arbetsledning. Den visade också på att det fanns ett klart önskemål bland sjuksköterskorna att ha ett forum där de kunde diskutera professionsspecifika frågor. Baserat på detta bildades en arbetsgrupp med syfte att forma ett fördjupat introduktionsprogram, berättar Kristina Gullersbo, som arbetar som vårdsamordnare och enhetschef i Sollefteå.

Viktiga områden
Programmet består av fyra programdagar och en introduktionsdag varvade med omvårdnadshandledning. Innehållet utgår från ABCDE-modellen och den röda tråden är hur man beaktar etiskt ställningstagande och bemötande i mötet med patienter, anhöriga och kollegor samt arbetsledning i sjuksköterskerollen. Helene Bylund, programansvarig för FINNS och vårdsamordnare på Örnsköldsviks sjukhus, betonar att introduktionen är en fördjupning och att den inte ersätter den viktiga lokala introduktionen som var och en får på arbetsplatsen i samband med anställningen.
– Detta är en av de viktigaste satsningarna vi gör just nu. Behovet av sjuksköterskor är överlag stort i hela Sverige och vi vill ge de som söker sig till oss så goda möjligheter och förutsättningar som vi kan. Initiativet spänner över hela specialistvården och det finns en enighet inom förvaltningen. Programmet kommer att följas, utvärderas och utvecklas i syfte att förbättra förutsättningarna för nya sjuksköterskor, verksamheten och ytterst patienten.

FINNS är en bra grund för kompetensutveckling
Annelie Berglund är en av deltagarna i FINNS. Hon upplever programmet som mycket positivt och berättar om nyttan i sin arbetsroll i det dagliga arbetet.
– Det har varit bra att få repetera vissa moment men framförallt har jag fått mycket ny kunskap genom praktiska övningar och dialog med både föreläsare, andra deltagare och omvårdnadshandledaren.
I kombination med flera andra utbildningssatsningar som finns tillgängliga inom landstinget är detta en mycket bra grund för kompetensutveckling. Annelie berättar vidare att hon ser positivt på satsningarna som landstinget systematiskt jobbar med för den framtida kompetensutvecklingen. Hon nämner här en uttalad kompetenstrappa och möjligheten till vidare­utbildning med studielön.

Vad händer nu?
Landstinget Västernorrland satsar på bred front gällande den fördjupade introduktionen, och samtliga nyanställda nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds att delta i FINNS.
– Vi ser nu med glädje fram emot fortsättningen av programmet och givetvis också nästa programstart 22–23 mars, säger Helene Bylund.

Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västernorrland. Genom insatser för tillväxt, för utbildning, kultur och forskning bidrar Landstinget Västernorrland till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.
Landstinget sätter människan i centrum – som patient, som medarbetare, som medborgare och i ett regionalt utvecklingsperspektiv.

Landstinget Västernorrland
Storgatan 1
871 85 Härnösand
Tel: 0611-800 00
landstinget.vasternorrland@lvn.se
www.lvn.se

www.lvn.se