Presentation

Utvecklingsmöjligheter i Gävleborg

Publicerad 16 mars 2016

Operationssjuksköterska, disputerad och nu studierektor

Malin Månsson-Leinonen, mottagningssköterska och Catrine Björn, operationssjuksköterska och studierektor för sjuksköterskeutbildningen. Foto: Pernilla Wahlman
Malin Månsson-Leinonen, mottagningssköterska och Catrine Björn, operationssjuksköterska och studierektor för sjuksköterskeutbildningen. Foto: Pernilla Wahlman

Catrine Björn har hamnat helt rätt efter 15 år inom Region Gävleborg.
– Jag har haft förmånen att hela tiden få nya utmaningar, säger Catrine som tidigare delat sin tid mellan arbetet som operationssjuksköterska, handledare och doktorand. Nu tillträder hon som studierektor för sjuksköterskeutbildningen i Region Gävleborg.

Catrine Björn blev klar med sin sjuksköterskeutbildning i mitten av 1980-talet. Sedan dess har det hänt en hel del. Efter att ha provat på att arbeta inom en rad olika specialiteter bestämde hon sig för att satsa på en vidareutbildning till operationssjuksköterska.
– Jag blev klar för 15 år sedan och stortrivs. Det är ett väldigt tillfredsställande arbete där man känner att man är färdig med jobbet när man går hem, och att det man gör är bra.
Teamkänslan är en stark motivationsfaktor i jobbet.
– Det är bra sammanhållning på operationsavdelningen och vi har roligt ihop. Som operationssjuksköterska är du en viktig del av teamet runt patienten, det spelar ingen roll om du är undersköterska, sjuksköterska eller läkare, om någon saknas kan operationen inte genomföras. Det gör att man ser varandra och varandras värde väldigt tydligt.
Att Catrine blivit kvar så länge både i yrket och i Region Gävleborg handlar, enligt henne själv, om att hon hela tiden fått nya utmaningar, både som yrkesperson och människa.
– Jag tillträder i dagarna som övergripande studierektor för sjuksköterskeutbildningarna inom Region Gävleborg efter att nyligen ha disputerat inom området ”Attraktivt arbete”, arbetat som operationssjuksköterska och som handledare för sjuksköterskor som vidareutbildat sig till operationssjuksköterskor. Jag har fått enormt mycket av min arbetsgivare under de gångna åren.

Hematologi
Malin Månsson-Leinonen, mottagningssköterska på hematologmottagningen, arbetar precis som Catrine även som huvudhandledare för studenter på Division Medicin-Psykiatri.
Efter 15 år i yrket, och lika många år inom hematologiområdet, brinner hon fortfarande för sitt jobb.
– Ett väl fungerande teamarbete på mottagningen och mina arbetskollegor utgör en stor källa till att jag trivs så bra.
Under årens lopp har Malin gått en rad vidareutbildningar och skriver just nu på sin magisteruppsats.
– Jag har i stort sett plockat ihop en egen specialistsjuksköterskeutbildning. Det är ett spännande område och ju längre tiden går, desto mer lär man sig och desto fler utmaningar blir det.
Förutom Hematologmottagningen finns en dagvårdsverksamhet samt en vårdavdelning där både hematologiska och njursjuka patienter vårdas.
– Vi följer våra patienter och deras anhöriga genom hela sjukdomsförloppet, både när de är inneliggande och i öppenvården via vår dagvårdsverksamhet. Det är ett givande arbete där man får mycket tillbaka. Om man är intresserad av vårdarbete, med möjlighet att arbeta på mottagning eller dagvård på en avancerad medicinteknisk nivå, är Njur- och Hematologienheten rätt plats!

Primärvård
Sjuksköterskan Jennie Jonsson har valt en annan väg. Sedan fem år tillbaka arbetar hon som distriktssköterska vid Hudiksvall Din Hälsocentral.
– Jag blev färdig sjuksköterska år 2006 men ville få lite mer yrkeserfarenhet innan jag läste vidare. Efter att ha arbetat på bland annat kirurgen satte jag mig i skolbänken igen, för att läsa till distriktssköterska, något jag aldrig har ångrat.
På Hudiksvall Din Hälsocentral träffar hon ett brett spektrum av patienter.
– Jag arbetar med människor i alla åldrar, det handlar om allt från akuta händelser till bokade uppgifter på distriktssköterskemottagning, telefonrådgivning och hembesök. Charmen ligger i alla dessa komponenter tillsammans, det är helheten som gör distriktssköterskeyrket till världens bästa jobb.

Framtid
Utvecklingsmöjligheterna ser hon som mycket goda.
– Jag personligen är intresserad av att arbeta sjukdomsförebyggande och berättade om mitt intresse för min närmaste chef. Det resulterade i att jag fick möjlighet att gå en utbildning vid Karolinska universitetssjukhuset och lära mig mer om sjukdomsförebyggande metoder kring hälsa, alkohol, kost och tobak.
Utbildningen har lett fram till att Jennie idag har en egen mottagning för patienter som vill göra någon form av livsstilsförändring. Just nu deltar hon i en ledarskapsutbildning i Region Gävleborgs regi.
– Jag är nominerad till att gå chefsbanken. I nuläget handlar det främst om att utveckla mig själv, hitta mina styrkor och lära mig att nyttja den kompetens jag har byggt genom årens lopp på bästa sätt. Det är svårt att säga exakt vad det kommer att leda till, men inom tio år, ja då hoppas jag och tror på att jag har ett chefsuppdrag på en hälsocentral i Region Gävleborg.

Jennie Jonsson, distriktssköterska vid Hudiksvall Din Hälsocentral. Foto: Peter Engström
Jennie Jonsson, distriktssköterska vid Hudiksvall Din Hälsocentral. Foto: Peter Engström
Region Gävleborg
Region Gävleborg ansvarar för områdena hälso- och sjukvård, tandvård, infrastruktur och kollektivtrafik samt kultur, kompetens och näringslivsutveckling. Vår främsta uppgift är att, tillsammans med våra invånare, verka för ett livskraftigt Gävleborg där alla har möjligheten till ett aktivt liv. Region Gävleborg erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en spännande arbetsmiljö. Hos oss finns goda utvecklings- och karriärmöjligheter och en bra miljö att leva och bo i. Som medarbetare är du vår främsta tillgång, det är främst genom dialog och delaktighet som vi tar vara på våra medarbetares engagemang. För oss är det en avgörande framgångsfaktor att alla ska komma till sin rätt, bli sedda och lyssnade på. Vi har alltid haft ett särskilt fokus på bemötande, kvalitet och patientsäkerhet.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se