Presentation

Västerbotten – ett av de första lands­tingen med AST för sjuk­sköterskor

Publicerad 16 mars 2016

Claes Rydberg, Charlotta Hellström och Katarina Spinell Lindroth. Foto: Emil Nyström
Claes Rydberg, Charlotta Hellström och Katarina Spinell Lindroth. Foto: Emil Nyström
På Cancercentrum och Barn- och ungdomscentrum i Västerbottens läns landsting erbjuds sjuksköterskor att genomgå akademisk specialisttjänstgöring, AST. Det innebär att sjuksköterskor i två år är heltidsanställda som AST, studerar på halvtid och arbetar kliniskt på halvtid, med bibehållen heltidslön.

– Vi var pionjärer på det här området och satsningen har varit mycket uppskattad. Därför bestämde vi oss förra året för att initiera en långsiktig AST-satsning. Vi ser AST-tjänstgöringen som en jättefin möjlighet att kombinera specialistutbildning med jobb. AST ger sjuksköterskorna en mycket bra grund för sin fortsatta karriärutveckling, säger Katarina Spinell Lindroth, biträdande verksamhetschef på Barn- och ungdomscentrum.

Integrerar forskning i verksamheten
– AST-periodens upplägg anpassas utifrån verksamhetens aktuella behov och innehållet utformas i samverkan mellan sjuksköterskan och avdelningschefen. Våra AST-sjuksköterskor fyller en viktig funktion eftersom de kontinuerligt integrerar resultat från den senaste forskningen och deltar i utvecklingsarbetet av den löpande vårdverksamheten. När sjuksköterskorna är klara med sin specialistutbildning erbjuder vi dem förstås ett större ansvar och mer avancerade arbetsuppgifter, säger Charlotta Hellström, avdelningschef på Cancercentrum.
– Jag funderade på att gå en specialistutbildning inom onkologi redan när jag började arbeta på Cancercentrum. När AST-satsningen kom sökte jag direkt. Nu arbetar jag två veckor per månad på avdelningen, bedriver självstudier en vecka och går specialistutbildning en vecka per månad. Det innebär att jag direkt kan använda mina nya teoretiska kunskaper i praktiken, säger Claes Rydberg, som går andra terminen på AST och började arbeta på Cancercentrum direkt efter sjuksköterskeexamen 2014.
– Upplägget är verkligen genomtänkt och AST gör det betydligt lättare för mig att få vardagen att gå ihop än om jag studerat på halvtid och samtidigt jobba halvtid. AST-satsningen är en jättebra möjlighet till specialistutbildning som öppnar upp nya karriärutvecklingsmöjligheter för mig, säger Claes Rydberg.

Västerbottens läns landsting
Hösten 2015 påbörjade tio sjuksköterskor från Cancercentrum och Barn- och ungdomscentrum sin tvååriga AST-period. Satsningen på betald specialistutbildning för sjuksköterskor initierades redan 2008, då under namnet Utbildningstjänst.
www.vll.se/ledigajobb

www.vll.se/ledigajobb