Presentation

Väx och utvecklas i Umeå

Publicerad 16 mars 2016

Tobias Ångqvist och Rebecka Eddefalk, sjuksköterskor hos Umeå kommun. Foto: Emil Nyström
Tobias Ångqvist och Rebecka Eddefalk, sjuksköterskor hos Umeå kommun. Foto: Emil Nyström
Den som vill ha ett självständigt jobb, där man arbetar med ett helhetsperspektiv och har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling bör titta närmare på Umeå kommun. Här finns spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor inom särskilt boende och hemsjukvård.

– Det är ett väldigt självständigt arbete, där man följer patienterna under lång tid och verkligen lär känna dem. Hemsjukvården utvecklas enormt snabbt och idag sker en del avancerade insatser i hemmet. Vi arbetar med alla typer av diagnoser och har patienter i alla åldrar, berättar Rebecka Eddefalk, sjuksköterska inom hälso- och sjukvård i hemmet.
Rebecka blev färdig sjuksköterska 2008 och jobbade först inom den psykiatriska slutenvården. När Umeå kommun 2013 tog över ansvaret för hemsjukvården från landstinget beslöt hon sig för att söka sig dit.
– Det har bara varit positivt, jag känner att jag får utnyttja hela min kompetens och verkligen ta ansvar. Det är både en utmaning och väldigt roligt att arbeta i patientens hem. Som sjuksköterska får jag styra upp arbetet själv och fatta egna beslut, samtidigt som jag har tryggheten av kollegorna, säger hon.

Uppmuntrar utbildning
Kollegan Tobias Ångqvist, som jobbar inom särskilt boende, utexaminerades som sjuksköterska 2013 och började då direkt att arbeta inom särskilt boende i Umeå kommun. Han lockades av att jobba självständigt, med långa vårdförlopp och ett helhetsperspektiv. Möjligheten att arbeta enbart dagtid för att lättare kunna kombinera jobbet med familjeliv var också en bidragande faktor. Efter ett år specialistutbildade han sig till distriktssköterska, med bibehållen lön under utbildningen.
– Man uppmuntras verkligen att utvecklas och växa professionellt. Det ses bara som positivt om man vill gå olika utbildningar eller skaffa specialistkompetens och man få bra förutsättningar både ekonomiskt och schemamässigt, säger Tobias.
Både Rebecka och Tobias framhåller att närheten till Umeå universitetssjukhus är en stor fördel. Förutom att det ger ett brett utbud av kurser och föreläsningar att välja bland, ger det också möjlighet till att jobba med handledning av studenter.
– Umeå kommun satsar också mycket på internt anordnade utbildningar och temadagar och den som är intresserad kan vara med och hålla föreläsningar och annat, berättar Tobias, som själv är engagerad i olika utbildningsinsatser.
Umeå kommun präglas också av att det är högt i tak och att man har nära till chefer och ledning, tycker Rebecka och Tobias. Dessutom är det en kommun med stora möjligheter till en aktiv fritid.
– Det finns fantastisk natur och ett rikt kulturutbud. Det är väldigt lätt att trivas här.

Umeå kommun
Umeå är med sina 120 000 invånare Norrlands största kommun. Det är också en expansiv inflyttningsort, som växer mycket snabbt och sedan Umeå universitet invigdes 1965 har befolkningen fördubblats. Kommunen har ett rikt näringsliv, med många växande företag inom bland annat bioteknik, medicin, IT och miljö. Umeå är även säte för Norrlandsoperan, det internationellt kända Bildmuseet och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
www.umea.se
www.umea.se