Presentation

Påverka och utveckla vården på Attendo

Publicerad 12 oktober 2016

Birgitta Svensson och Susanne Elofsson. Foto: Joakim Lloyd Raboff
Birgitta Svensson och Susanne Elofsson. Foto: Joakim Lloyd Raboff
På Attendo är du som sjuksköterska en central del av verksamheten. Inom Attendos boenden i egen regi finns många spännande karriärmöjligheter där du verkligen kan påverka och göra avtryck.

Attendo tar ett helhetsansvar för allt från projektering till bemanning i sina boenden i egen regi. Det ställer höga krav på kvalitet och kompetens. För sjuksköterskor innebär det stora möjligheter att utforma såväl vård som boendemiljö. Här uppmuntras man att ta egna initiativ och driva egna idéer.
– Vi har verkligen möjlighet att påverka och det är ett väldigt självständigt arbete. Det gäller inte bara sjuksköterskor, utan alla personalgrupper som exempelvis undersköterskor. På Attendo finns respekt för sjuksköterskors kunskap och kompetens och vi kan verkligen göra skillnad, säger sjuksköterskan Susanne Elofsson, som arbetar på Attendos livsstilsboende Märsgränd i Västra Hamnen i Malmö.
Hon får medhåll av kollegan Birgitta Svensson, som arbetar på demensboendet Bunkeflogården, som också det är ett boende i egen regi.
– Personalen är enormt engagerad, med stark sammanhållning och vi jobbar tillsammans mot tydliga mål. Alla drivs av att utveckla verksamheten och kvalitén och man märker att man får gehör för nya idéer, säger hon.

Platt organisation
Både Susanne och Birgitta har lång erfarenhet av att arbeta inom den offentliga vården och de tycker att det är stor skillnad att arbeta på Attendo. Det är en platt organisation, med korta beslutsvägar och närhet till chefer och ledning. Tack vare att det är ett av Sveriges ledande vårdföretag finns många möjligheter att gå internutbildning av olika slag eller att arbeta med speciella projekt.
– På Attendo finns en genuin lyhördhet för medarbetarnas individuella önskemål. Om man vill gå en kurs eller annan kompetensutveckling finns en stark vilja från ledningens sida att tillmötesgå detta, framhåller de.
Att arbeta som sjuksköterska inom Attendos boenden i egen regi innebär också en särskild närhet och respekt för brukarna. Ofta är boendena utformade enligt ett livsstilskoncept, med en hemlik och vacker boendemiljö. Personalen arbetar i nära samverkan med andra aktörer, som vårdcentral, apotek och tandläkare, berättar Susanne och Birgitta.
– Det är en väldigt fin miljö och en fantastisk arbetsplats. Våra brukare vill fortsätta att leva som de gjort tidigare och den här typen av boende ger dem möjlighet till det. Det är väldigt roligt att få arbeta med den sortens verktyg.

Attendo
Attendo är en ledande privat utförare av vård- och omsorgstjänster i Norden och tillhandahåller tjänster inom äldreomsorg, omsorg till funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg.
Attendo har lång erfarenhet av att bygga egna boenden och erbjuda omsorgsplatser till kommuner efter de lokala behoven.
När vi bygger för egen regi tar vi ett helhetsansvar för att finansiera, projektera, uppföra, utrusta och bemanna dessa boenden.
www.attendo.se/sjuksköterska

attendo_cmyk