Presentation

Personlig arbetsgivare som betalar bra

Publicerad 12 oktober 2016

Kenneth Hopp, sjuksköterska som driver bemanningsföretaget Anycare.
Kenneth Hopp, sjuksköterska som driver bemanningsföretaget Anycare.
Sjuksköterskan Kenneth Hopp driver det mindre bemanningsföretaget Anycare. Här finns inga mellanchefer eller påkostade administrationsavdelningar. Det gör att sjuksköterskorna som åtar sig uppdrag genom företaget får en direktkontakt med Kenneth själv och dessutom riktigt bra betalt.

Att kunna styra sina egna arbetstider och få upp lönen var drivkrafter som gjorde att den legitimerade sjuksköterskan Kenneth Hopp gav sig in i bemanningsbranschen för snart tio år sedan. Han har jobbat som inhyrd både i Norge och i Sverige på olika typer av avdelningar och för olika uppdragsgivare. Den erfarenheten har han stor nytta av när han sedan två år driver sitt eget bemanningsföretag, Anycare.
– Jag ger gärna tips och stöd till de sjuksköterskor jag anställer för uppdrag genom Anycare. Det ger en trovärdighet att jag själv har förståelse och god inblick i deras arbetssituation, säger Kenneth Hopp.

Fördelar med mindre företag
Anycare har sitt kontor i Kenneth Hopps hemstad Västerås och det är också i Västmanland och Mälardalsregionen som företaget har sin bas för verksamheten även om de åtar sig uppdrag i hela landet. Att företaget storleksmässigt är mindre än flera av konkurrenterna har sina fördelar. Kenneth Hopp är företagsledare, HR-chef och löneadministratör i en och samma person. Han har en direktkontakt med både sjuksköterskorna hans företag anlitar och även med landstingen och kommunerna som är i behov av att få stöd med sin bemanning.
– Det är snabba beslutsvägar och enkla, välfungerande samarbeten. Många söker sig till Anycare just för att det är så personligt, säger Kenneth Hopp.
Men en nog så god anledning till att jobba för Anycare är lönen. Att företagsorganisationen är liten bidrar till att en större del av arvodet för ett uppdrag går till den sjuksköterskan som gjort själva jobbet istället för att en del av pengarna behöver täcka upp för exempelvis administration eller vinstutdelningar som kan vara fallet hos större bemanningsföretag.
– En sjuksköterska som jobbar heltid för Anycare kan tjäna mellan 15 000 och 20 000 kronor mer i månaden jämfört med den som är landstingsanställd. På vissa uppdrag ännu mer.
Idag har Anycare drygt 30 uppdragsanställda sjuksköterskor. En del av dem vill bara dryga ut kassan genom att göra kortare inhopp, andra anlitas mer eller mindre kontinuerligt av Anycare och åtar sig större uppdrag som kan löpa över flera månader. Flexibiliteten och valmöjligheten är stor, sjuksköterskorna avgör själva när och hur mycket de vill arbeta.
Anycare har inte som ambition att bli en förstahandsleverantör av bemanningstjänster, det är lite av företagsidén att fungera som ett pålitligt komplement. Men företagets goda rykte har spritt sig och växer nu i liten skala. Nu välkomnar man därför nya sjuksköterskor som vill vidga sina vyer och tjäna bra.

Anycare AB
Anycare AB är ett personligt och pålitligt bemanningsföretag inom vården med inriktning på uthyrning av legitimerade sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Företaget värdesätter att det ska kännas tryggt att vara uthyrd som sjuksköterska och erbjuder förutom yrkes- och ansvarsförsäkringar även tjänstepension och lojalitetsbonus. Basen för verksamheten finns i Mälardalen men man åtar sig uppdrag i hela Sverige.

Anycare blev framröstat som årets stjärnföretagare i Västerås 2016.

Kontaktperson:
Kenneth Hopp, leg. sjuksköterska och företagsledare.
Tel: 0705-67 56 48
E-post: kenneth@anycare.se

Besöksadress:
Kopparbergsvägen 45
722 19 Västerås
www.anycare.se

www.anycare.se