Presentation

Tillsammans skapar vi världens bästa arbetsplats

Publicerad 12 oktober 2016

Mattias Hjertström och Malin Hedblom, nya vårdenhetschefer med delat ledaransvar. Foto: Pernilla Wahlman
Mattias Hjertström och Malin Hedblom, nya vårdenhetschefer med delat ledaransvar. Foto: Pernilla Wahlman
Att skapa världens bästa arbetsplats kan låta som ett långsökt mål. Men för medarbetarna på Centraloperation Hudiksvall är ingenting omöjligt.
– Små steg i rätt riktning ger på sikt stora resultat, säger vårdenhetscheferna Mattias Hjertström och Malin Hedblom.

På Centraloperation i Hudiksvall arbetar drygt 90 medarbetare med att ge service till övriga kliniker inom sjukhuset. Här finns en stor operationsavdelning med verksamhet dygnet runt, en operationsmottagning med UVA och dagkirurgidel samt en sterilcentral.
För ganska precis ett år sedan fick verksamheten två nya vårdenhetschefer med delat ledaransvar, Mattias Hjertström och Malin Hedblom. För avdelningen blev det början på något nytt.
– Mattias och jag var tidigt överens om att målet skulle vara att skapa världens bästa arbetsplats. Vi var också helt eniga om att det här var ingenting som vi kunde klara själva. För att lyckas måste alla medarbetare med på tåget, vår uppgift som ledare är att tillhanda rätt förutsättningar längs resans gång, säger Malin.

Spelregler
Sagt och gjort. Efter ett inledande arbete där medarbetarna listade vad de lägger i begreppet ”världens bästa arbetsplats” kom man fram till att det är en arbetsplats som man tycker om att gå till och vara på, som man är stolt över, har ett gott rykte och som andra vill söka sig till.
– Efter att ha utarbetat vår vision satte vi tillsammans med medarbetarna spelregler för arbetsplatsen. Här handlar det om saker som att respektera och acceptera varandra, att ställa upp för och hjälpa varandra samt att förankra förändringar i arbetsgruppen. Rak kommunikation och tilltro är andra viktiga punkter, berättar Mattias.
Han påpekar att spelreglernas efterlevnad är ett gemensamt ansvar. För att konkret synliggöra dem rullar spelreglerna ständigt fram på en skärm i personalrummet. I början togs de upp på varje arbetsplatsträff, numera exponeras de i det nyhetsbrev som Malin och Mattias skriver och skickar ut till alla medarbetare varje vecka.
– Här skriver vi om vad som hänt i verksamheten, vad som kommer att hända och hur förändringsarbetet fortskrider. Spelreglerna är ett stående inslag.
Idag, nästan ett år sedan starten, har man i verksamheten så smått börjat märka en förändring.
– Vi har en gemensam strävan och är helt klart på väg åt rätt håll. Små steg i rätt riktning kommer på sikt att ge stora resultat, säger Mattias.

Goda utvecklingsmöjligheter
Förutom att ha arbetat fram en gemensam vision och spelregler har enheten även infört utbildningsdagar.
– Vi har också kryddat de månatliga arbetsplatsträffarna med kompetensutveckling för våra narkos-, operations- och undersköterskor, berättar Malin.
Inom Region Gävleborg finns också förmånliga vidareutbildningspaket för undersköterskor som vill läsa vidare till allmänsjuksköterskor. Även färdiga sjuksköterskor uppmuntras till att kompetensutveckla sig och kan få bidrag för att specialisera sig. För den som vill gå arbetsledarspåret finns chefsbanken, ett program dit anställda kan nomineras och efter antagning gå en ettårig ledarutbildning.
För två år sedan var Mattias en av deltagarna i programmet.
– Min karriär började i Sundvall där jag läste till sjuksköterska och sedermera narkossjuksköterska. Efter elva år på Lunds universitetssjukhus började jag 2011 att arbeta på Centraloperation i Hudiksvall. Efter bara något år som anestesisjuksköterska blev jag sektionsledare. Det ledde sedan till chefsbanken och jobbet som vårdenhetschef. Jag kan i kraft av egen erfarenhet säga att Region Gävleborg erbjuder goda utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor som vill vidare i karriären.

Framtid
Om fem år hoppas Malin och Mattias på att det ska ha hänt en hel del på Centraloperation.
– Vi står inför en ombyggnation och kommer att om fem år ha en helt ny operationsavdelning. Det ser vi fram emot, men vi vet att nya väggar och fräscha lokaler inte gör själva jobbet. Den yttre och inre miljön måste gå hand i hand, säger Malin.
Mattias nickar instämmande och flikar in att alla beslut som fattas görs med sikte på att skapa världens bästa arbetsplats.
– Det finns många små detaljer som kan bli grus i maskineriet, därför arbetar vi med både stort och smått för att nå vårt mål.

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region.
Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
801 88 Gävle
Tel: 026-15 40 00
www.regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se