Presentation

Unikt utvecklingsprojekt på ortopedavdelningen i Sundsvall

Publicerad 12 oktober 2016

Andrea Thelin, sjuksköterska och Camilla Munter, sjuksköterska med förordnande som enhetschef på ortopedavdelningen i Sundsvall. Foto: Pär Olert
Andrea Thelin, sjuksköterska och Camilla Munter, sjuksköterska med förordnande som enhetschef på ortopedavdelningen i Sundsvall. Foto: Pär Olert
På ortopedavdelningen vid sjukhuset i Sundsvall pågår ett unikt utvecklingsprojekt som tagits fram av de egna medarbetarna. Ett nytt schema skapar mer luft i arbetet vilket gör att i snitt en timme om dagen kan vikas åt utvecklingsarbete och återhämtning.

I dagarna sjösattes ett nytt och spännande utvecklingsprojekt på ortopedavdelningen i Sundsvall. Förutom ändringar i schemat som skapar mer tid för återhämtning erbjuds alla nyrekryterade sjuksköterskor individuell introduktion. I satsningen ingår även mentorskap där erfarna sjuksköterskor stöttar kollegor som är nya i yrket. Bakom idéerna står avdelningens egen personal som tillsammans med verksamhetsansvariga har omsatt teorierna till ett konkret utvecklingsprojekt. En välkommen förändring är ett nytt schema som bland annat innebär helgtjänstgöring enbart var tredje helg, istället för som tidigare två helger av fem.
– Det nya schemat innebär att vi kommer att arbeta ”87-13”, det vill säga 87 procent patientarbete och 13 procent med fortutbildning, internutbildning, återhämtning och friskvård. Arbetstiden är fortfarande 100 procent men vi disponerar den lite annorlunda mot tidigare, säger Andrea Thelin, sjuksköterska.

Bra start
En viktig del i projektet är den fördjupade och mer individanpassade introduktionen för avdelningens nyrekryterade medarbetare.
– Som nyanställd sjuksköterska har man olika behov av stöd. Här får alla nya en introduktion som är avpassad efter just deras erfarenhet av yrket. Vi vill ge alla nya medarbetare en god start så att de finner sig väl tillrätta och vill stanna hos oss och inom vården, säger Camilla Munter, sjuksköterska med förordnande som enhetschef.
Andrea Thelin har arbetat i elva år på avdelningen och vet vad hon talar om när hon säger att ortopedavdelningen är ett utmärkt ställe att starta en sjuksköterskekarriär på.
– Våra patienter är mellan 18 och 100 år och många har även fler sjukdomar än den fraktur de kanske är inlagda för. Det är en bra avdelning att börja på eftersom man får lära sig både ortopedi, kirurgi och medicin. Dessutom är vi två sjuksköterskor per pass och det är skönt att alltid ha en back-up, inte minst om man är nyutexaminerad.
Satsningen startade i början av oktober och ska pågå under hela nästa år för att därefter utvärderas.

Ortopedavdelningen i Sundsvall, Landstinget Västernorrland
Landstinget Västernorrland ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västernorrland. Genom insatser för tillväxt, för utbildning, kultur och forskning bidrar Landstinget Västernorrland till att skapa ett livskraftigt län för dig att leva och verka i.

Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
851 86 Sundsvall
Tel: 060-18 10 00
www.lvn.se

www.lvn.se