77 procent av sjuksköterskorna förväntas arbeta övertid

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner & Landsting och Sofia Magnusson, ledningssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning.
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet, Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner & Landsting och Sofia Magnusson, ledningssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning.
Förväntningarna på att arbeta övertid leder till att många sjuksköterskor inte får den vila och återhämtning de behöver mellan arbetspassen, vilket kan leda till ökad sjukfrånvaro.

– Det är alarmerande att så många som 77 procent av sjuksköterskorna förväntas arbeta övertid. Andelen har ökat på senare år, övertidsproblematiken är verkligen ett gissel för många sjuksköterskor. Den orsakas bland annat av bristen på specialistutbildade sjuksköterskor och kompetensflykten från verksamheter med större vårdtyngd, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
– För att komma tillrätta med övertidsproblematiken krävs utökade möjligheter för fler sjuksköterskor att specialistutbilda sig med lön, inom ramen för sin anställning. Ytterligare en viktig åtgärd är att erbjuda sjuksköterskor en rimlig löneutveckling, säger Annelie Söderberg.

Endast vid exceptionella situationer
– Det är inte förvånande att 77 procent av sjuksköterskorna förväntas arbeta övertid, det ligger i kollektivavtalets natur att arbetsgivaren ska kunna beordra sin personal att arbeta övertid vid exceptionella omständigheter. Om somliga arbetsplatser eller enskilda medarbetare däremot har ett för högt övertidsuttag så är det förstås alarmerande, men utifrån antalet tvisteanmälningar som vi får in så ser vi inte någon direkt ökning av övertidsarbete i sjukvården, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner & Landsting.
Hon anser att arbetsgivare bör fördela övertidsuttaget så jämnt som möjligt mellan medarbetarna genom att exempelvis beordra medarbetare att arbeta övertid i samband med exceptionella omständigheter.
– Det är viktigt att arbetsgivare enbart beordrar sina medarbetare till övertid vid omständigheter utöver det vanliga. Om arbetsgivare kontinuerligt förväntar sig att deras medarbetare ska arbeta övertid så behöver man se över hur resurserna används på arbetsplatsen, säger Jeanette Hedberg.

Svårt att tacka nej
– Undersökningsresultatet förvånar mig inte, andelen sjuksköterskor som känner att det finns krav på att jobba övertid upplever jag har ökat de senaste fem åren. Många sjuksköterskor har ett starkt engagemang för sina kollegor och patienter och har en utpräglad lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Det gör att många har svårt att tacka nej när de erbjuds arbeta övertid, säger Sofia Magnusson, ledningssjuksköterska på Södersjukhusets akutmottagning och förtroendevald i Vårdförbundet.
Hon anser att arbetsgivare bör ta ett större ansvar för att skapa en sund arbetsplats där medarbetarna inte känner sig tvungna att arbeta mer än de egentligen orkar med. Sofia Magnusson har tidigare arbetat övertid, men bestämde sig för en tid sedan att sluta tacka ja till erbjudanden om övertidsarbete.

Ökar sjukskrivningar på sikt
– Jag prioriterar min egen hälsa framför att tjäna extra pengar, men många sjuksköterskor väljer att jobba övertid och de försakar sin egen hälsa för möjligheten att bättra på sin lön. Tyvärr leder regelbundna övertidspass ofta till att man blir trött och utsliten, vilket även kan öka andelen sjukskrivningar på sikt. Arbetsgivare bör inte förlita sig till att deras befintliga personal ska jobba övertid, säger Sofia Magnusson.
Den viktigaste åtgärden för att minska andelen övertid är, enligt Sofia Magnusson, att arbetsgivare erbjuder bra arbets- och lönevillkor för sjuksköterskor, vilket gör det lättare att rekrytera och behålla kompetens. Det förebygger i sin tur behovet av övertidsarbete.

Händer det att du förväntas arbeta övertid?

overtid_graf