Presentation

Arbeta med de senaste teknikerna och metoderna på Karolinska i Huddinge

Publicerad 15 mars 2017

Tove Törner, röntgensjuksköterska, Mikael Dahlström, MR-placerad röntgensjuksköterska och Johanna Fahlen, specialistsjuksköterska i operation. Foto: Gonzalo Irigoyen
Tove Törner, röntgensjuksköterska, Mikael Dahlström, MR-placerad röntgensjuksköterska och Johanna Fahlen, specialistsjuksköterska i operation. Foto: Gonzalo Irigoyen
Under 2019 kommer Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge att flytta delar av sin verksamhet till en ny byggnad för operation, intervention och radiologi. Syftet är att skapa en hållbar och attraktiv vårdmiljö som medför bästa möjliga förutsättningar att utforma framtidens hälso- och sjukvård.

Stockholm är en av de europeiska regioner som växer snabbast. Det ställer stora krav på att ha en vårdsektor som ligger i utvecklingens absoluta framkant. Som en del av sin tioåriga investeringsplan för hälso- och sjukvården bygger Stockholms läns landsting i samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset och Locum en ny en ny behandlingsbyggnad innehållande operationsavdelning, röntgenavdelning, interventionsavdelning och sterilteknisk avdelning.
– Flytten kommer att erbjuda många spännande förändringar, såväl för patienterna som för oss sjuksköterskor. Vi på angio- och interventionsavdelningen kommer att få arbeta i hybridsalar i samverkan med personal från operation i en tvärdisciplinär miljö. I anslutning kommer det att finnas en MR- och en DT-scanner, så det kommer att bli väldigt utvecklande och mycket nytt, säger röntgensjuksköterskan Tove Törner.

Karolinska Huddinge –  ny byggnad för operation, intervention och radiologi. Illustration: White arkitekter
Karolinska Huddinge –
ny byggnad för operation, intervention och radiologi. Illustration: White arkitekter
Komplicerade och inspirerande fall
Kollegan Mikael Dahlström, MR-placerad röntgensjuksköterska, betonar även han att det utökade samarbete mellan avdelningar kommer att medföra en välkommen kompetensutveckling.
– Vi kommer att få patienter direkt från hybridsalarna och utvärdera dem under arbetets gång och det ska bli väldigt spännande att få den insikten i andra specialiteter. Vi har privilegiet att redan nu arbeta med den allra nyaste utrustningen, men efter flytten kommer vi att ha sju MR-kameror till skillnad mot dagens fyra och det innebär att det finns rum för fler sjuksköterskor med rätt kompetens. Universitetssjukhusen är ledande i teknikutveckling och därför läggs det ett annat fokus på spjutspetsforskning här än på mindre sjukhus. Det är verkligen en lärande och utmanande miljö.
Både Mikael och Tove framhåller att det är just utmaningen och variationen som är de bästa aspekterna med att arbeta på Karolinska Universitetssjukhuset.
– Vi handskas med de mest komplicerade fallen och patienter som verkligen är i behov av högspecialiserad vård. Det är stimulerande och inspirerande och man får ständigt ta del av nya metoder och rön, säger de.

Vill du bli vår nya kollega?
Att jobba som sjuksköterska på ett universitetssjukhus ger möjligheter att utvecklas i ditt yrke då vi har ett högspecialiserat uppdrag och arbetar med att integrera vård, forskning och utbildning.
Alla våra lediga tjänster hittar du på: karolinska.se/jobba-hos-oss

Modern vård i moderna lokaler
Då Huddinge sjukhus byggdes var det den största vårdbyggnad som dittills uppförts i Sverige, och sjukhuset har utvecklats i takt med nya behandlingsmetoder och tekniker. Specialistsjuksköterska i operation, Johanna Fahlen, ser också hon fram emot de nya lokalerna och säger att hon är övertygad om att modern vård mår bra av moderna lokaler.
– Arbetet här omfattar en avancerad maskinpark och nydanande arbetsmetoder och det ställer höra krav på lokalerna, inte minst vad gäller utrymme. Jag ser fram emot en ny, fräsch byggnad som bas för en engagerande arbetsmiljö och som passar progressiv sjukvård.

Ny avdelning för pre/postoperation. Illustration: White arkitekter
Ny avdelning för pre/postoperation. Illustration: White arkitekter
Oändliga utvecklingsmöjligheter
Hon konstaterar att den nya byggnaden kommer att innebära spännande utvecklingsmöjligheter, men understryker att alternativen för att kompetensutvecklas och lära sig nytt är extensiva redan idag.
– Vi har oändligt med möjligheter. Hela Karolinska är en spännande utmaning och det hänger på en själv hur man vill ta sin karriär vidare, men när vi flyttar in i de nya lokalerna kommer vi att ha chansen att få vara med och bygga upp forskning och utveckling av metoder för morgondagen ända från början. Arbetet kommer att vara otroligt spännande och kommer att kräva mycket kreativitet och flexibilitet. Det är något jag verkligen ser fram emot, avslutar hon.

Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 16 000 medarbetare. I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning. Vi har just påbörjat en förändringsresa och ambitionen är hög där vi utvecklar ett universitetssjukhus som skapar värde för patienterna. Vi ska mäta oss med de bästa i världen inom allt från medicinska resultat till patienternas upplevelse av vården. Vi inför nu en ny organisation, där vi bygger verksamheten utifrån våra patienter och arbetar i interprofessionella och interdisciplinära team runt varje patientgrupp.

Karolinska Universitetssjukhuset
141 86 Stockholm
Huddinge: 08-524 800 00
Solna: 08-517 700 00
karolinska.se

www.karolinska.se