Barnmorskor förväntas arbeta övertid

Publicerad 15 mars 2017
Text: Annika Wihlborg

Lis Munk, förbundsombudsman på Vårdförbundet och Malin Bergander, förtroendevald i Vårdförbundet.
Lis Munk, förbundsombudsman på Vårdförbundet och Malin Bergander, förtroendevald i Vårdförbundet.
64 procent av barnmorskorna har gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete och 93 procent svarar att det förekommer förväntningar på att de ska arbeta övertid.

– För barnmorskor i förlossningsvården förekommer det att man inte alltid kan gå hem exakt i tid. Det är dock viktigt att skilja på den typen av övertidsarbete och att förväntas arbeta övertidspass. Många barnmorskor är lojala mot sin arbetsplats och tackar därför ja till övertidspass, säger Lis Munk, legitimerad barnmorska och förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Varva arbete
– Man bör vara oroad om bemanningen på många arbetsplatser konstant är för låg och täcks upp med hjälp av övertid, säger Lis Munk.
Hon är inte förvånad över att 64 procent av barnmorskorna gått ned i arbetstid för att orka med sitt arbete och att ytterligare 20 procent överväger det.
Ett sätt att minska andelen barnmorskor som går ned i arbetstid är att införa en modell där barnmorskor kan varva arbete på mödravård, förlossningsvård och arbete i BB-verksamhet. Att arbeta i mindre team kan också bidra till en bättre arbetsmiljö, enligt Lis Munk. Men oavsett vad, behövs helt enkelt fler barnmorskor.

Arbetstid, arbetsmiljö och lön
Malin Bergander, barnmorska på förlossningskliniken på Östra Sjukhuset i Göteborg och förtroendevald i Vårdförbundet, tror att undersökningsresultaten delvis beror på att det råder underbemanning på många förlossningskliniker.
– De flesta förlossningskliniker går runt genom att barnmorskorna regelmässigt arbetar övertid. Jag upplever definitivt att det finns en dold förväntan om att vi ska arbeta övertid, säger hon.
De tre viktigaste faktorerna för att minska övertidsarbetet och få fler barnmorskor att orka arbeta heltid är, enligt Malin Bergander, att se över arbetsmiljön, arbetstiderna och löneutvecklingen.
– Genom att minska heltidsmåttet, i synnerhet för de som arbetar natt, orkar fler arbeta heltid. Det är också viktigt att se om det finns alternativ till treskiftsarbete samt att förlossningsvården erbjuder en god löneutveckling, säger Malin Bergander.

Händer det att du som barnmorska förväntas arbeta övertid?

forlossning2_graf1

Har du funderat på att gå ned i arbetstid för att orka med ditt arbete som barnmorska?

forlossning2_graf2