Presentation

Framtidens Vårdavdelning – smart vård utförd av rätt kompetens

Publicerad 15 mars 2017

Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett och Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning. Foto: Marie Linderholm
– Framtidens vårdavdelning ska erbjuda smart vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson, vårdenhetschef för Akutvårdsavdelningen vid Nyköpings lasarett, där man genom att utmana gamla arbetsstrukturer vill skapa nya arbetssätt och hållbar arbetsmiljö.

På AVA, akutavdelningen vid Nyköpings lasarett, pågår ett projekt där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa Framtidens vårdavdelning.
– Vi har en utmaning i att hålla vårdplatser öppna och möta det vårdbehov som finns. Samtidigt dras vi med en arbetsstruktur som inte riktigt svarar upp mot dagens situation. Lösningen måste vara att jobba smartare och annorlunda, säger Cecilia von Alten Brandt, projektledare för Framtidens vårdavdelning.
Under de kommande två åren ska gamla sanningar om bemanning och arbetsformer granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag.
– Alla medarbetare på avdelningen kommer att involveras och aktivt delta i förändrings- och förbättringsarbetet som bland annat handlar om att utveckla vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och vårdnära IT-stöd. Vi kommer också att pröva nya arbetstidsmodeller med arbetstidsförkortning. Tanken är att AVA i Nyköping ska fungera som en testavdelning där det som utvecklas sedan ska föras vidare ut i organisationen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.

Kompetensförskjutning
Utveckling av nya arbetsstrukturer kräver en omfördelning av de olika yrkesrollernas arbetsuppgifter.
– Idag är det sjuksköterskor som tar hand om det mesta vad gäller till exempel medicinering, rapportering och dokumentation. Tanken är att vi ska flytta över en del av dessa arbetsuppgifter till undersköterskorna som i sin tur måste släppa vissa traditionella uppgifter till Vårdnära Service. Här ingår alla kringuppgifter som finns i vården men som inte kräver en sjukvårdsomhändertagande utbildning, förklarar Jesper Karlsson.
För att lyckas med en sådan förändring krävs ändring av dagens attityder och uppfattningar om vad som är en sjuksköterskas uppgift och inte.
– Faktum är att vi inom vården sitter ganska fast i gamla konventioner. Det är i verkligheten väldigt få arbetsuppgifter som rent legalt ligger på sjuksköterskans bord. Vi vill skapa en vård där rätt kompetens utför rätt arbetsuppgift, säger Jesper Karlsson.
Start i höst
Projektet kommer att starta i stor skala till hösten. Men redan nu har en del nya tankar börjat föras in i verksamheten.
– Det handlar om små förändringar men som ändå gett stor genomslags­kraft. Ett exempel på det är pulsmöten, det vill säga dagliga avstämningsmöten, där alla yrkeskategorier i teamet samlas en kort stund för att stämma av utifrån sin profession, för att effektivisera arbetet under arbetspasset. En annan nyhet är tavelmöten som handlar om avrapportering mellan arbetspassen, förklarar Cecilia von Alten Brandt.
Avdelningen kommer också att vara delaktig i utprovning av nya, vårdnära tekniska lösningar. Ett delprojekt handlar om förenklad läkemedelsservice med bland annat förifyllda sprutor, läke­medelsautomater och farmaceutiskt stöd och digitalisering av läkemedelsförråd.

Välkomnas
Catarina Hansson, undersköterska, som arbetat på AVA sedan i höstas, gillar tanken med Framtidens vårdavdelning.
– Mycket görs för att man tror att det ska vara på ett visst sätt. Ta till exempel kontakterna med kommunen, den kommunikationen tar enormt mycket tid för våra sjuksköterskor. Här skulle vi undersköterskor kunna avlasta enormt.
En kompetensförskjutning av arbetsuppgifter ser hon som en möjlighet för undersköterskor att i framtiden få utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter.
– Det kanske inte är så att det är sjuksköterskor som ska sköta all administration och dokumentation? Om vi tar över en del av arbetet kan de i stället ägna mer tid till medicinska arbetsuppgifter vilket alla tjänar på, framförallt patienterna.
Projektet ska löpa över två år och utvärderas kontinuerligt.
– Vår förhoppning är att Framtidens Vårdavdelning för med sig att alla medarbetare arbetar på sin högsta kompetensnivå, erbjuder en bättre arbetsmiljö och även leder till kortare vårdtider där patienterna får personcentrerad vård under den tid de är inlagda, fastslår Jesper Karlsson.

Kom och jobba hos oss
Vill du arbeta på en avdelning där nya arbetssätt och teamsammansättningar ska testas i syfte att skapa framtidens vårdavdelning?
Vill du vara med och delta i arbetet då gamla sanningar i fråga om bemanning och arbetsformer ska granskas och ifrågasättas i syfte att hitta nya moderna arbetssätt och sammansättningar av arbetslag?
Akutavdelningen vid Nyköpings lasarett ska utveckla nya arbetssätt och fungera som testavdelning för utvecklandet av vårdnära service, förenklad läkemedelshantering och utvecklandet av vårdnära IT-stöd för den övriga organisationen. Var med i den spännande utvecklingen. Kom och jobba hos oss.

Kontakta:
Jesper Karlsson, vårdenhetschef för AVA, Nyköpings lasarett
Tel: 0155-24 52 68 eller e-post: jesper.karlsson@dll.se
Cecilia von Alten, projektledare för projektet Framtidens vårdavdelning
Tel: 016-10 48 27 eller e-post: cecilia.vonaltenbrandt@dll.se

Alla Landstinget Sörmlands lediga tjänster hittar du här:

www.landstingetsormland.se/jobbahososs
www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs


www.landstingetsormland.se/jobbahososs