Presentation

Många karriärvägar för sjuksköterskor i Gävleborg

Publicerad 15 mars 2017

Susanne Högberg, utbildningsledare på Region Gävleborgs Kliniska träningscentrum (KTC) och Peter Sund, verksamhetschef för ambulansen. Foto: Pernilla Wahlman
Susanne Högberg, utbildningsledare på Region Gävleborgs Kliniska träningscentrum (KTC) och Peter Sund, verksamhetschef för ambulansen. Foto: Pernilla Wahlman
I Region Gävleborg uppmuntras sjuksköterskorna att göra karriär och ta sig an nya roller och ansvar med nyfikenhet och engagemang. Egna initiativ till förändringsåtgärder omsätts ofta i praktiken och det finns stora möjligheten att göra karriär.

Sjuksköterskan Susanne Högberg har varit Gävle trogen sedan hon började sin karriär som undersköterska. Efter att hon vidareutbildat sig arbetade hon på infektionsklinik i nästan 25 år och än idag har hon en tydlig passion för yrket.
– Det är en otroligt bred del av sjukvården som inkluderar allt från små barn till gamla patienter. Jag kände dock att jag ville ta mig vidare – i ett sådant här yrke blir man aldrig fullärd och jag har alltid varit en nyfiken individ som velat lära mig nya saker. Dessutom har handledning och utbildning alltid varit ett stort intresse, så när det dök upp en utbildningsledartjänst tog jag chansen.
Idag arbetar Susanne som utbildningsledare på Region Gävleborgs Kliniska träningscentrum (KTC), som i nuläget står inför en kraftig expansionsperiod.
– Vi utbildar personal, patienter och anhöriga som behöver lära sig om allt från kliniska metoddelar till patient- eller personalsäkerhet. Jag har förmånen att ha hela regionens vårdsektor som arbetsfält och det är väldigt roligt. Här finns en otrolig variation, inklusive en mängd specialiseringar, och rent ut sagt fantastisk personal, säger hon.
Hittills har träningscentrumet bestått av sju stycken utbildningsledare i regionen men just nu står man i begrepp att rekrytera fem till. En stor del av utbildningsinsatserna kretsar kring simulering av patientfall för att personal ska få möjlighet att testa sina kunskaper och utveckla nya i en så autentisk situation som möjligt.

Strukturerat förbättringsarbete
Utöver sitt arbete som utbildningsledare har Susanne också en roll som förbättringscoach, en utbildning hon fick via ett samarbete med Region Jönköping.
– I Jönköping följer man en standardiserad modell oavsett vilken slags förbättringsarbete man utför. Utifrån denna modell arbetar vi med flera kvalitetsåtgärder för att förbättra vårt arbete när det gäller omhändertagande av sepsispatienter i Region Gävleborg. Bland annat har vi utformat ett verktygskit för patienter med sepsis, vilket har lett till att vi ökat antalet sepsispatienter som får rätt vård i rätt tid.

Under ständig utveckling
En annan sjuksköterska som gjort karriär inom regionen är Peter Sund. Sedan han blev färdig sjuksköterska 1999 har hunnit med att både specialistutbilda sig till anestesisjuksköterska, arbeta på akutavdelningen, ambulansen och narkosen samt arbeta som ordningspolis. Idag är han verksamheschef för ambulansen.
– Jag sökte mig tillbaka till vården 2012 och fokuserade på säkerhet och beredskap, men kände ganska snart att jag saknade det kliniska och själva sjukvården. Jag tror starkt på akutsjukvården – det är en fantastiskt intressant verksamhet under ständig utveckling, med engagerade medarbetare och spännande fall – men jag är övertygad om att framtidens vård kräver ett mer tvärdisciplinärt synsätt än vi hittills har haft.
De kunskaper kring utveckling och ledarskap som Peter hunnit samla på sig när han arbetat ute i samhället är något han förde med sig då han förra året accepterade rollen som verksamhetschef för ambulansen.
– Vi arbetar aktivt med att utveckla vården framåt. Nyligen har vi haft en samverkan mellan ambulanssjukvården, primärvården och kommunen, med patienten i centrum. Därutöver har vi flera förbättringsprojekt, bland annat ett pilotprojekt med bedömningsbilar, som utvärderats med oerhört gott resultat. Bedömningsbilarna hjälper till att skapa en heltäckande vård, och hanterar såväl akuta uppdrag och livräddande insatser som hembesök åt primärvården och smärtlindring vid palliativ vård.

Står inför ett paradigmskifte
Han betonar att vården står inför ett paradigmskifte och att framtiden för ambulansverksamheten kommer att utvecklas mer åt bedömningar och andra former av hjälp än bara transporter till akuten.
– Vi blir allt äldre och vi behöver kunna hjälpa människor i miljöer där de känner sig trygga. Samtidigt utvecklas vår teknik ständigt – labbutrustningen blir alltmer portabel och alternativen för att kommunicera digitalt utvecklas kontinuerligt, vilket möjliggör dialoger med patienter i hemmet eller med personal på plats. Det skapar en bättre och tryggare situation för både patienter och medarbetare, avslutar Peter.

Region Gävleborg
Region Gävleborg erbjuder högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Med cirka 6 650 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.

Region Gävleborg
Tel: 026-15 40 00
E-post: rg@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se