Presentation

Nya grepp inom primärvården i Västernorrland

Publicerad 15 mars 2017

Anneli Jonsson, Mona Nilsson och Lena Hörnström, distriktssköterskor på SIM-mottagningen hos Primärvården i Västernorrland. Foto: Sander Taats
Anneli Jonsson, Mona Nilsson och Lena Hörnström, distriktssköterskor på SIM-mottagningen hos Primärvården i Västernorrland. Foto: Sander Taats
Primärvården i Västernorrland har framgångsrikt prövat ett nytt arbetssätt, där sjuksköterskor får ta ett större ansvar. På sjuksköterskeledda infektionsmottagningen SIM i Örnsköldsvik har distriktssköterskor uppgifter som traditionellt utförs av läkare – första bedömningen av okomplicerade infektioner i hals, urinvägar, hosta, öronvärk samt förkylningar med bihålebesvär.

Primärvården brottas ofta med läkarbrist samt bristande tillgänglighet och kontinuitet för patienterna. Samtidigt har distriktssköterskor en bred kompetens, som ibland inte utnyttjas fullt ut. Primärvården i Västernorrland har prövat ett nytt grepp för att råda bot på det, med mycket goda resultat. På hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik öppnade man 2007 SIM-mottagningen. Läkarnas ursprungliga skepsis har lagt sig och den nationella patientenkäten visar att Ankaret idag har en tillgänglighet långt över rikssnittet. Dessutom har förskrivningen av antibiotika minskat markant.
– Det har fallit väl ut och vi får positiv feedback från våra patienter. Vi får ofta höra att de är nöjda med SIM-mottagningen och det bemötande de får här, berättar distriktssköterskan Mona Nilsson, som tillsammans med de två andra distriktssköterskorna Anneli Jonsson och Lena Hörnström arbetar på mottagningen. Halva arbetsdagen ägnar de åt att bedöma och ge råd till patienter på SIM och resten av tiden åt andra uppgifter på hälsocentralen.
När patienter ringer till tidsbokningen bedöms patientens symtom. De bokas in till SIM och en av distriktssköterskorna gör en första bedömning. Om distriktssköterskan bedömer att det krävs antibiotika eller läkarutlåtande konsulteras en läkare på hälsocentralen. En stor del av jobbet utgörs av egenvårdsinformation och förebyggande arbete.
– För oss distriktssköterskor är det väldigt utvecklande och positivt att arbeta på det här sättet. Ledning och chefer ser oss distriktssköterskor som en resurs och tar vara på den breda kompetens som vi har, menar Anneli.

Minska byråkratin
De skulle gärna se att det nytänkande som präglar arbetssättet på Ankaret skulle utvecklas mer runtom i Sverige och menar att distriktssköterskor ofta är en underutnyttjad resurs. Ett sätt att bättre tillvarata sjuksköterskors kunskap och kompetens vore att minska byråkratin i regelverket kring antibiotikaförskrivning.
– Det skulle kunna förenklas och göras mer konsekvent. Idag får exempelvis barnmorskor skriva ut antibiotika vid könssjukdom, men det får inte distriktssköterskor. Däremot får vi förskriva antibiotika till barn med streptokockverifierad scharlakansfeber men inte till vuxna med halsinfektion, med bedömning utifrån Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens). Vår förskrivningsrätt har inte reviderats på 20 år och det är något som Socialstyrelsen borde kunna utveckla. Man skulle också kunna ge distriktssköterskor delegering till att göra begränsade sjukskrivningar inom de 14 första dagarna. Allt detta skulle kunna minska trycket på primärvården och vara till gagn för patienterna, framhåller Lena.

Självständigt och stimulerande
Lena, Anneli och Mona började alla tre sina karriärer som undersköterskor, för att sedan läsa vidare till sjuksköterska och specialisera sig som distriktssköterska. Alla har lång erfarenhet inom primärvården i Västernorrland och framhåller att arbetet är självständigt och stimulerande, med stark fokus på rådgivning och förebyggande hälsoarbete. Primärvården i Västernorrland erbjuder också så långt möjligt tid för kompetensutveckling och att nischa sig inom speciella områden. Mona, exempelvis, utbildar sig för närvarande till astma-, allergi och KOL-sjuksköterska. Närheten till universitetssjukhuset i Umeå är också en fördel när det gäller kompetensutveckling.
– Det är väldigt lätt att trivas och utvecklas inom primärvården här. Arbetet är enormt självständigt och varierat, med ett brett spektrum av patienter och sjukdomar. Vi jobbar med stark helhetssyn och med alla skeden i patienternas liv. Det gör att arbetet alltid känns utmanande och omväxlande, avslutar Mona, Anneli och Lena.

Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland har 21 hälsocentraler runtom i länet och totalt närmare 500 medarbetare. Här finns bland annat familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, kuratorer, psykologer, mödrahälsovård och rehabilitering. Primärvården erbjuder en rad karriärmöjligheter för sjuksköterskor och distriktssköterskor och vinnlägger sig om att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda. Västernorrland erbjuder ett rikt kulturliv och närmast obegränsade möjligheter till sport och friluftsliv.
www.lvn.se

www.lvn.se