Presentation

Vi skapar en bättre företagshälsa

Publicerad 15 mars 2017

Anne-Mari Juntti, Team Leader vid Aino Healths HealthDesk i Finland.
Anne-Mari Juntti, Team Leader vid Aino Healths HealthDesk i Finland.
Aino Health strävar efter att hjälpa företag att bygga en friskare arbets­miljö där individen står i centrum. Nu etablerar bolaget sin andra europeiska HealthDesk i Kalix i Norrbotten och söker engagerade sjuksköterskor som vill utvecklas på ett meningsfullt sätt.

I över 20 år har Aino Health utvecklat och kartlagt hälsofrämjande åtgärder åt över 150 olika kunder med syftet att stötta såväl sina kunder som deras anställda och ge dem snabb vägledning inom olika frågor kring akut sjukdom, sjukfrånvaro, rådgivning och mycket mer.
– Det finns ett stort behov av att identifiera och adressera orsakerna bakom den alltjämt ökande sjukfrånvaron. Under de senaste decennierna har vi sett att det allt oftare handlar om mentala och stressrelaterade problem, vilka i sin tur skapar en grogrund även för fysisk ohälsa. Det handlar till syvende och sist om välmående och säkerhet för personalen och vi tillhandahåller våra kunder med ett konkret statistiskt underlag för att bedriva ett effektivt kvalitetsarbete. Viktigt är dock att poängtera att alla data vi samlar in hålls anonyma, betonar Anne-Mari Juntti, Team Leader vid företagets HealthDesk i Finland.

Bredda dina kunskaper
Aino Health är idag ledande i Europa om att leverera en Corporate Health Management service. En grundpelare inom arbetet är tjänsten HealthDesk, dit kundernas medarbetare kan höra av sig för att få råd och stöd vad gäller ohälsa.
–Alla som är verksamma här är utbildade sjuksköterskor för att medarbetarna ska få uppdaterad och relevant information. Arbetet är ett utmärkt sätt att bredda sina kunskaper och få nya, inte minst för att vi satsar aktivt på fortbildning. Det är ett intressant och mycket omväxlande yrke, säger Anne-Mari.

Öppen och positiv attityd
Hon framhåller att det är viktigt för intresserade sjuksköterskor att ha en öppen och positiv attityd samt en tydlig vilja att lära sig nya saker snabbt.
– Vi är under ständig utveckling och även om vi ofta arbetar i team måste man ibland våga stå på egna ben. Att ha erfarenhet inom akutsjukvård och kundservice är ett plus men inget krav, så länge man håller i tankarna att ge de som ringer oss ett trevligt och engagerat bemötande. I nuläget har vi ett fantastiskt arbetslag som hela tiden hjälps åt och det hoppas vi nu på att utöka med ytterligare sjuksköterskor på den svenska marknaden, avslutar Anne-Mari.

Aino Health Sweden
Aino Health är den ledande leverantören av lösningar inom Corporate Health Management och är för privata och offentliga organisationer vad läkare är för människor. Företagets kompletta system av IT-baserade tjänster minskar sjukfrånvaro, sänker relaterade kostnader och förbättrar affärsresultat genom ökad produktivitet och engagemang hos organisationens anställda då hälsa, välbefinnande och säkerhet blir en integrerad del av det vardagliga arbetet.

Aino Health Sweden AB
Klostergatan 3 E
222 22 Lund
Tel: 020-482 482
E-post: info@ainohealth.com
www.ainohealth.com

www.ainohealth.com