Presentation

Stor framgång för vårdbemannings­företaget Ofelia Vård

Publicerad 15 mars 2017

Mathias Johansson, operativ chef på Skandinavisk Hälsovård Group och VD för Ofelia Vård och Marie Öhrstedt, VD för Skandinavisk Hälsovård Group.
Mathias Johansson, operativ chef på Skandinavisk Hälsovård Group och VD för Ofelia Vård och Marie Öhrstedt, VD för Skandinavisk Hälsovård Group.
Ofelia Vård som ingår i Skandinavisk Hälsovård Group har under 2016 haft en rekordtillväxt.

– Skandinavisk Hälsovård är det naturliga förstahandsalternativet för läkare och nu siktar vi på att genom Ofelia nå samma position inom sjuksköterskebemanning, säger Marie Öhrstedt, VD för Skandinavisk Hälsovård Group.
Skandinavisk Hälsovård Group är en av de större aktörerna inom läkarbemanning i Skandinavien och när Marie Öhrstedt tog över som VD blev siktet inställt vi på även bli nummer ett inom sjuksköterskebemanning.
– Ofelia har under 2016 breddat verksamheten och erbjuder nu uppdrag inom alla sjuksköterskespecialiteter över hela landet. Vi har framgångsrikt tecknat ett flertal nya avtal med såväl kommuner som landsting och kan förutom uppdrag i Sverige nu även erbjuda uppdrag i Norge. Ofelias verksamhet fortsätter att växa snabbt och för att möta de nya förutsättningarna förstärks personalstyrkan på kontoren i Göteborg, Stockholm och Borlänge, säger Mathias Johansson, operativ chef på SHV och VD för Ofelia Vård.

Trygg och seriös arbetsgivare
– Vi är en trygg och seriös arbetsgivare och då både Marie Öhrstedt och jag har en bakgrund som sjuksköterskor vet vi vad som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare och ser till att våra medarbetare har de förutsättningar de måste för att kunna göra ett bra jobb.
– Förutom att vara en trygg och seriös arbetsgivare arbetar vi kontinuerligt med fortbildningar och andra aktiviteter för våra sjuksköterskor, bland annat så har vi satt ihop ett skidteam med läkare och sjuksköterskor som tränas av elitåkare och åker långlopp tillsammans med vår VD, säger Mathias Johansson.
Allt fler upptäcker fördelarna med vårt sätt att ta hand om våra medarbetare och inom fem år räknar Marie Öhrstedt med att Ofelia är en av Sveriges största arbetsgivare för sjuksköterskor.

Ofelia Vård
Ofelia Vård startade 1999 med att hyra ut sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare till kommuner, landsting och den privata sjukvården i Göteborgsområdet. Våra kunder finns både i offentlig och privat sektor, allt från den lilla privata mottagningen till de större klinikerna. Nu breddar vi verksamheten och erbjuder uppdrag inom alla sjuksköterskespecialiteter över hela landet, Ofelia ingår i SHV-gruppen och har kontor i Borlänge, Stockholm och Göteborg.

Ofelia Vård
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Tel: 031-28 76 60
www.ofelia.se

www.ofelia.se