Presentation

Stora möjligheter att utvecklas som sjuksköterska

Publicerad 15 mars 2017

Sjuksköterskorna Amanda Lundqvist och Charlotta Roosvall. Foto: Lasse Hejdenberg
Sjuksköterskorna Amanda Lundqvist och Charlotta Roosvall. Foto: Lasse Hejdenberg
Charlotta Roosvall och Amanda Lundqvist är sjuksköterskor vid Medicinska och geriatriska akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Goda karriärmöjligheter, generösa villkor för kompetensutveckling och stora möjligheter att påverka arbetsschema och lön är några viktiga skäl till varför de stortrivs på jobbet.

Det råder en het debatt i Sverige om sjuksköterskor som lämnar sina arbetsplatser på grund av hög arbetsbelastning och dåliga löner. Men det finns också goda exempel; arbetsplatser där sjuksköterskor trivs och känner sig bekräftade av sin arbetsgivare.
Charlotta Roosvall är en av dem. I tolv år har hon arbetat som sjuksköterska på geriatriska akutvårdsavdelningen, GAVA. Sedan tio år arbetar hon även som handledare för studentavdelningen KUA, klinisk undervisningsavdelning.
– Jag verkligen brinner för mitt uppdrag. Jag får möta studenter och olika yrkeskategorier som blivande läkare, biomedicinska analytiker och fysioterapeuter. Det är oerhört stimulerande.
I samband med terminsuppehållen arbetar Charlotta som sjuksköterska på GAVA. Här vårdas patienter med exempelvis infektioner, akuta förvirringstillstånd och/eller demenssjukdomar.
– Jag får det bästa av två världar, både att arbeta med utbildning och handledning och att kunna fortsätta utvecklas i mitt yrke som sjuksköterska.

Utbildning med full lön
Amanda Lundqvist tog sin sjuksköterskeexamen 2012.
Hon började egentligen att arbeta inom psykiatrin, men efter att ha jobbat en sommar på MAVA, den medicinska akutvårdsavdelningen, bestämde hon sig för att stanna.
Det är en avdelning med en stor bredd av patienter med exempelvis infektions-, lung- och hjärt-kärlsjukdomar.
– Avdelningen har en övervakningsenhet, MOA, för mer avancerad vård och övervakning. Man lär sig hela tiden något nytt och är i ständig utveckling.
Amanda läser sedan drygt två år till specialistsjuksköterska inom medicinsk vård och i juni tar hon sin examen.
– Jag har kunnat kombinera studier med arbetet som sjuksköterska och haft full lön under tiden. Det är en fantastisk möjlighet som fler arbetsgivare borde ta efter.
Det finns flera skäl till varför Charlotta och Amanda har valt att stanna kvar som sjuksköterskor vid kliniken. Med en individuell lönesättning utifrån en specifik kompetensstege har de möjligheter att påverka sin lön. Handledningsuppdrag och en specialistsjuksköterskeutbildning ger flera tusen extra i påslag på lönen. Särskilda satsningar på fort- och vidareutbildning, mentorskap och ett teambaserat arbetssätt samt möjlighet till rotation inom kliniken är ytterligare några skäl, menar Amanda.
– Vi har även en schemamodell vid vår klinik som heter ”växla” och som innebär att vi har större påverkansmöjlighet på schemaläggningen. Det ger en stor frihet som innebär bättre kontinuitet och säkerhet då vi är varandras vikarier. Och väljer vi att ta pass på kort varsel eller helger kan arbetstiden minska. Det är tillfredsställande på många sätt.

Medicinska och geriatriska akutkliniken
Inom Medicinska och geriatriska akutkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, slutenvården, finns två vårdavdelningar: Medicinska akutvårdsavdelningen, avd 17 MAVA, med inriktning bred akut internmedicin inklusive den medicinska observationsavdelningen MOA som vårdar svårt medicinska sjuk patienter med ökat övervakningsbehov och en geriatrisk akutvårdsavdelning, avd B70 GAVA, där även den kliniska undervisningsavdelningen KUA och kognitionsenhet ingår.

Vid intresse kontakta vårdenhetschef:
Sigbritt Willers
Tel: 010-103 67 91, E-post: Sigbritt.Willers@regionostergotland.se

Linda Harrysson
Tel: 010-103 41 37, E-post: Linda.Harrysson@regionostergotland.se

Universitetssjukhuset i Linköping
581 85 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se