Presentation

Tematiskt arbetssätt – högspeciali­serad vård formad kring patienten

Publicerad 15 mars 2017

Gastrocentrum i Huddinge har nyligen infört ett helt nytt tematiskt arbetssätt: Tema Cancer.
Gastrocentrum i Huddinge har nyligen infört ett helt nytt tematiskt arbetssätt: Tema Cancer.
– Ett tematisk arbetssätt innebär att sjukvården följer patienten i stället för tvärtom, säger Sara Berg de Canesie, sjuksköterska inom patientflödet matstrups/magsäckscancer på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, där man nu organiserar sig med fokus på multidisciplinärt teamarbete och värdebaserad vård.

Sara Berg de Canesie arbetar som sjuksköterska på Gastrocentrum i Huddinge där man nu inför ett helt nytt tematiskt arbetssätt med högspecialiserad vård som formas kring patienten och innebär ett nära samarbete mellan alla de olika professioner som patienten möter under sin behandling.
– Grundtanken är att patientflödet ska styra verksamheten. Vår avdelning är numer helt inriktad på esofagus- och ventrikelcancerpatienter och vi tar hand om allt som rör patienterna från inskrivning, operation och utskrivning till återbesök. Målet är att även kemoterapi finns här i framtiden.
Sara berättar att den nya organisationen även för med sig ett större fokus på teamet runt patienten.
– Det handlar om multiprofessionella och multidisciplinära team där vi tillsammans strävar efter resultat som gör skillnad för patienten. För mig som sjuksköterska innebär nyordningen bland annat att jag enbart kommer att ha en läkargrupp och enbart en patientgrupp att ronda vilket kommer att skapa större kontinuitet och trygghet, både för mig och patienterna.

Helhetsbild
Även Louise Lindh, sjuksköterska som arbetat på Gastrocentrum i två år, välkomnar det nya arbetssättet.
– Att vården nu samlas kring patienten kommer att föra med sig både bättre samarbete och mer struktur i arbetet eftersom alla medarbetare på avdelningen, oavsett profession, får en bättre helhetsbild av patientens vård.
På sikt hoppas hon att den nya organisationen även kommer att underlätta rekryteringen av nya sjuksköterskor.
– I takt med att vi får fler ordinarie sjuksköterskor i verksamheten kommer vi att kunna bedriva fler och större utvecklingsarbeten och på så vis bli ännu bättre på alla områden, till nytta för både medarbetare och patienter.

Gastrocentrum – Karolinska Universitetssjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset är ett av Europas största universitetssjukhus. Tillsammans med Karolinska Institutet utgör sjukhuset ett medicinskt centrum med högt internationellt anseende.

Gastrocentrum
Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se

www.karolinska.se