Presentation

Tid för vård i rättspsykiatrin i Skåne

Publicerad 15 mars 2017
Camilla Andersson, enhetschef och Marcus Andersson, kvalitetssjuksköterska på rättspsykiatrin i Hässleholm. Foto: Daniel Larsson
Camilla Andersson, enhetschef och Marcus Andersson, kvalitetssjuksköterska på rättspsykiatrin i Hässleholm. Foto: Daniel Larsson

Vill du arbeta inom psykiatrin, med tydligt helhetsperspektiv, långa vårdtider och goda resurser, i ett sammansvetsat team? Välkommen till Rättspsykiatrin i Region Skåne, som erbjuder spännande karriärmöjligheter för dig som är sjuksköterska! Intresserad? Se kontaktuppgifter här!

Inom rättspsykiatrin i Region Skåne arbetar man med hela människan i en förtroendefull och trygg miljö. Kvalitetsarbetet är ständigt i fokus och man arbetar i tätt sammansvetsade, kompetenta team, med korta beslutsvägar och närhet till chefer och ledning. Att modellen är framgångsrik visar sig bland annat i att rättspsykiatrin i Region Skåne har kort medelvårdtid och väldigt få återfall i allvarlig brottslighet.
– Det är en enormt givande och utvecklande att arbeta här. Vi har ju några av psykiatrins sjukaste patienter, som har problem på flera plan och som ofta har flera komplexa diagnoser. Det innebär att vi får vara lite av detektiver, för att hitta ingångar till patienterna. Det är en utmaning och samtidigt otroligt spännande, berättar Marcus Andersson, kvalitetssjuksköterska på rättspsykiatrin i Hässleholm.
Marcus, som är utbildad psykiatrisjuksköterska, har arbetat inom rättspsykiatrin sedan 2004. Han får medhåll av sin enhetschef, psykiatrisjuksköterskan Camilla Andersson. Hon hade först inte en tanke på att arbeta inom psykiatrin när hon började läsa till sjuksköterska, men 2001 kom hon till Hässleholm på praktik och ändrade helt uppfattning. Ett par år senare, när Camilla var färdig sjuksköterska, sökte hon sig tillbaka och har arbetat här sedan dess.
– Vi är måna om att skapa långsiktiga, förtroendefulla allianser med våra patienter. Rättspsykiatrin i Region Skåne erbjuder en trygg och lugn miljö och långvarig uppföljning när patienterna övergår till öppenvården, berättar hon.

Maria Lavesson, sjuksköterska på Rättspsykiatriskt centrum, RPC, i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Maria Lavesson, sjuksköterska på Rättspsykiatriskt centrum, RPC, i Trelleborg. Foto: Ramona Bach

Goda resurser
En stor fördel med att arbeta inom rättspsykiatrin är att vården generellt har goda resurser. Maria Lavesson är legitimerad sjuksköterska sedan 23 år och med lång erfarenhet av olika vårdformer. Hon sökte sig till rättspsykiatrin för 2,5 år sedan och arbetar idag på Rättspsykiatriskt centrum, RPC, i Trelleborg, som är ett helt nytt sjukhus för rättspsykiatrisk heldygnsvård samt forskning och utbildning.
– Jag ville ha en större stabilitet och kontinuitet i mitt arbete. Här har jag väldigt rimliga arbetsvillkor och känner mig tillfredsställd med min arbetsinsats. Patienter slussas inte fram och tillbaka mellan olika instanser, utan stannar tills de är färdigbehandlade. Det är också roligt att arbeta i en så fin och läkande miljö och ändamålsenliga lokaler. Jag har tid och utrymme att göra ett bra jobb. Det har varit ett fantastiskt lyft för mig, både professionellt och privat, säger hon.

Intresseområden
För den som är intresserad av att utvecklas professionellt finns möjlighet till fördjupning inom olika intresseområden. Maria, exempelvis, är etikombud och har utbildat sig till MI-coach, det vill säga coach inom motiverande samtal. Detta är en teknik som är en grundpelare i stödsamtalen och omvårdnadsarbetet och något som all personal utbildas inom.
Fortfarande finns en del fördomar och missuppfattningar om rättspsykiatrin, menar Maria, Camilla och Marcus.
– Många tror att det är farligt eller hotfullt, men faktum är att det mycket sällan förekommer någon form av våld eller hot, tvärtom är arbetsmiljön väldigt god. Här triggas ingen i personalen av eventuella provokationer. Vi har inget strafftänkande, utan vår roll är att vårda svårt sjuka personer utan att döma och att se deras möjligheter. Personalen är enormt kompetent och ser alltid människan bakom brottet.
Rättspsykiatrin i Region Skåne erbjuder utveckling och karriärmöjligheter för såväl grundutbildade sjuksköterskor som psykiatrisjuksköterskor. För den som vill arbeta inom rättspsykiatrin är personliga egenskaper är det viktigaste, framhåller alla tre.
– Empati, påhittighet och ett genuint människointresse kommer man långt med. Sedan finns det mycket introduktionsutbildning och kompetensutveckling för att man ska komma in i jobbet och trivas och utvecklas hos oss.

Rättspsykiatrin i Region Skåne
Vi arbetar med både specialiserad rättspsykiatrisk slutenvård och öppen rättspsykiatrisk vård. Efter att ha vårdats hos oss ska man kunna komma ut till ett normalt, fungerande liv i samhället. I Skåne döms cirka 40 personer per år till rättspsykiatrisk vård. Vi har avdelningar i Helsingborg, Hässleholm och Trelleborg. Vi har dessutom öppenvårdsmottagningar i Helsingborg, Hässleholm och Malmö.
www.skane.se
www.skane.se