Presentation

Tvärdisciplinär miljö breddar kompetens

Publicerad 15 mars 2017

Marlene Bjärkstrand (mitten), tillförordnad avdelningschef på avdelning 45. Här tillsammans med sjuksköterskorna Camilla Edell och Amanda Källsbäck. Foto: Joachim Nywall
Marlene Bjärkstrand (mitten), tillförordnad avdelningschef på avdelning 45. Här tillsammans med sjuksköterskorna Camilla Edell och Amanda Källsbäck. Foto: Joachim Nywall
Sammanslagningen av kirurgkliniken och ÖNH-avdelningen till avdelning 45 i NU-sjukvården har skapat en tvärdisciplinär miljö som präglas av utveckling och samverkan. Många sjuksköterskor söker sig nu till avdelningen för att kunna bredda sin kompetens.

Avdelning 45 är en avdelning med vårdplatser för planerade samt akut inlagda patienter inom ÖNH/käkkirurgiska kliniken samt kirurgkliniken, med specialinriktning mot kärlkirurgi, övre mag-tarmkanalen samt obesitaskirurgi. Till avdelningen hör också en kärlkirurgisk mottagning med fotterapeutisk mottagning samt obesitas-/överviktsmottagning, vilket borgar för en lärorik och inspirerande arbetsmiljö.
– Inledningsvis fanns en viss oro för att verksamheten skulle bli alltför bred, men det har istället visat sig vara en rejäl fördel och våra medarbetare är ett otroligt gäng. Att arbeta här är ett strålande tillfälle att bredda sina kunskaper och få insyn i andra professioners och specialiteters förutsättningar. Vi brukar säga att man kan lära sig kirurgi från topp till tå, berättar Marlene Bjärk­strand, tillförordnad avdelningschef på avdelning 45.

Närvarande ledarskap
Sjuksköterskorna Amanda Källsbäck och Camilla Edell delar Marlenes positiva uppfattning och betonar framförallt det givande samarbetet och lyhördheten inom verksamheten.
– Stämningen är öppen och har man tankar och idéer tas man på allvar, så för den som vill finns mycket goda möjligheter att vara med och påverka. Ledarskapet är dessutom väldigt närvarande – såväl verksamhetschefen som områdeschefen har deltagit i det vardagliga arbetet i olika omgångar och det visar på en vilja och en kämparanda i alla led, säger Amanda.

Vill bli bäst
Naturligtvis finns det aspekter som fortfarande kan förbättras, men arbetet fortgår kontinuerligt för att vidareutveckla enheten och medarbetarna.
– Vi har ett gemensamt mål och det är att göra avdelning 45 till den bästa avdelningen inom hela regionen. Förutom att vi uppmuntras till att utbilda oss är det kollegiala samarbetet både stimulerande och berikande. Man är aldrig ensam utan det finns alltid någon att fråga – det skapar en trygg och konstruktiv miljö som gör det roligt att gå till jobbet, framhåller Camilla.

NU-sjukvården
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och ett av Sveriges större länssjukhus. Här finns NÄL, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan och Uddevalla Sjukhus med tillsammans 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård.

NU-sjukvården
Tel: 010-435 00 00
rekryteringsenheten.nu@vgregion.se
www.nusjukvarden.se
www.facebook.com/nusjukvarden


www.nusjukvarden.se