Presentation

Specialistutbildning med bibehållen grundlön

Publicerad 15 mars 2017

Therese Lindén, sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Therese Lindén, sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
– Utbildningstjänsten innebär att jag behåller min grundlön under studietiden, en bidragande faktor till att jag nu specialiserar mig inom yrket. Det säger Therese Lindén, sjuksköterska på Universitetssjukhuset i Linköping som studerar till anestesisjuksköterska.

Therese Lindén visste tidigt vad hon ville arbeta med som vuxen. Ett par år efter gymnasiet började hon på sjuksköterskeutbildningen och fick efter sin examen jobb inom infektionsvården på Universitetssjukhuset i Linköping (US).
– Efter sex år kände jag att det var dags för vidareutveckling men tvekade lite kring vilken inriktning jag skulle välja, det stod mellan anestesi och IVA.
För att lättare kunna fatta ett beslut sökte Therese en tjänst på US operationsavdelning.
– Jag visste att de hade allmänsjuksköterskor som tog hand om patienter på pre- och post-operativa avdelningen och bemannade mottagningen för dagkirurgiska patienter. I dessa tjänster ingick även schemalagd hospitering med operations-, narkos- och intensivvårdssjuksköterska. För mig var det en utmärkt möjlighet att få testa olika inriktningar och hitta min fortsatta väg inom yrket.
Eftersom det är brist på specialistsjuksköterskor finns det inom Region Östergötland möjlighet att söka utbildningstjänster som innebär att allmänsjuksköterskor kan få gå en specialistutbildning med bibehållen grundlön. Therese sökte en tjänst och läser sedan i höstas vidare till anestesisjuksköterska.

Årets utbildningstjänster
Årets utbildningstjänster i Region Östergötland söker du från och med den 1 mars till och med den 18 april. Sök här: www.regionostergotland.se/jobb

Snart färdig
Utbildningstjänsten innebär även att Therese, efter avslutade studier, är garanterad en anställning på US operationsavdelning.
– Stödet från Region Östergötland är en bidragande faktor till att jag valde att gå utbildningen just nu. Jag har två små barn hemma, att bara leva på studiebidrag hade varit tufft. Att kunna ha en bibehållen grundlön under studietiden gjorde att beslutet om specialisering var betydligt lättare att ta.
Idag är hon halvvägs genom utbildningen, till sommaren är det dags för examen.
– Jag ser fram emot att bli färdig, börja jobba som anestesisjuksköterska och skaffa mig den erfarenhet som krävs för att kunna bli lika bra i yrket som alla kollegor jag haft förmånen att få gå bredvid på avdelningen. Anestesi är ett brett och spännande område och jag kommer helt klart att vilja fortsätta utvecklas, på Universitetssjukhuset i Linköping finns alla möjligheter.

Region Östergötland
Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel: 010-103 00 00
E-post: region@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se

www.regionostergotland.se