Presentation

Utvecklande och varierad miljö på operationskliniken

Publicerad 15 mars 2017

Marie Magnusson, arbetsledare och intensivvårdssjuksköterska och Sara Ryve, anestesisjuksköterska. Foto: Anders Forngren
Marie Magnusson, arbetsledare och intensivvårdssjuksköterska och Sara Ryve, anestesisjuksköterska. Foto: Anders Forngren
Operationskliniken i region Västmanland präglas av lyhördhet och en mycket varierad arbetsmiljö som skapar utmärkta förutsättningar för fördjupning och utveckling. Samtidigt finns ett tydligt fokus på forskning och kvalitetsarbete.

Den senaste tiden har ledningen på operationskliniken i region Västmanland tagit krafttag för att åtgärda den brist på utbildad personal som genomsyrar den svenska vården. För klinikens medarbetare har satsningarna gett konkreta och glädjande resultat i det dagliga arbetet.
– Region Västmanland satsar starkt på rekrytering och utbildning inom intensivvård, anestesi och operation. Kliniken rekryterar även sjuksköterskor som inte har en specialisering och erbjuder dem möjligheten att skaffa sig en sådan utbildning. De som studerat till operationssjuksköterskor får studera med bibehållen grundlön. Därutöver erbjuds också kortare kurser och fortbildningar för att vi ska bli stärkta i vår yrkesroll. Flera sjuksköterskor studerar magisterutbildningar inom relevanta områden, berättar Ulrika Synnerborn, operationssjuksköterska vid operationskliniken.
Kliniken erbjuder möjligheten för anestesisjuksköterskorna att ingå i en rotation med regionens ambulansverksamhet. Syftet är att upprätthålla och förstärka kompetensen inom båda yrkesgrupperna.

Hög kompetens och bred kunskap
Ulrika får medhåll av Marie Cederborg, sjuksköterska vid uppvakningsavdelningen, som framhåller att kliniken har en oerhört varierad och tillåtande miljö där vetgirighet, utveckling och engagemang premieras och faciliteras.
– Vi tar hand om allt ifrån små spädbarn till människor som är över ett sekel gamla och det är väldigt spännande och utmanande. Arbetet på uppvakningsavdelningen är mycket varierande då vi roterar på tre olika enheter, där en bara har hand om dagkirurgiska patienter. Det ställer höga krav på oss sjuksköterskor att ha en hög kompetens och bred kunskap, för att kunna vårda patienter från alla kliniker på sjukhuset.

Högspecialiserad miljö
Satsningarna har också resulterat i en positiv och inspirerande arbetsmiljö, vilket märks inte minst på att medarbetarna trivs.
– Vi har världens roligaste jobb och det är verkligen en fröjd att gå till jobbet. Vår arbetsmiljö är högspecialiserad – de flesta som arbetar här har specialistutbildning – så ingen dag är den andra lik, säger Sara Ryve, anestesisjuksköterska. Vi har många medarbetare som arbetat här länge vilket jag tänker tyder på att man trivs med sitt jobb och med sina kollegor. Som anestesisjuksköterska får man möjlighet att bli riktigt duktig på att ta hand om just sina specifika patientkategorier, och därmed känna trygghet och tillfredsställelse med jobbet. Kliniken uppmuntrar också engagemang inom olika ansvarsområden, där personalen dels får utrymme för fördjupning, dels ges stor möjlighet att påverka såväl rutiner som arbetsmiljö.

Omfattande introduktionsprogram
Arbetsledaren och intensivvårdssjuksköterskan Marie Magnusson instämmer och berättar att det finns ett stabilt skyddsnät för nyanställda sjuksköterskor i form av ett introduktions- och mentorsprogram.
– Här finns alla möjligheter att tryggt gå från nyutexaminerad IVA-sjuksköterska till specialistsjuksköterska inom olika ansvarsområden som donation, dialys, IVA-transporter och barn. Dessutom finns möjligheter att gå vidare till en arbetsledande roll som jag har gjort. Oavsett vilken karriärväg man väljer inom kliniken får man ett entusiastiskt bemötande från sina medarbetare. För många lockar till exempel möjligheten till forskning och den avancerade medicinska tekniken, men det allra viktigaste är mötet med patienten som vi vårdar. Det är ett fantastiskt yrke där man kompletterar varandra i teamet och får använda sina specifika kunskaper, avslutar hon.

Ulrika Synnerborn, operationssjuksköterska och Marie Cederborg, sjuksköterska. Foto: Anders Forngren
Ulrika Synnerborn, operationssjuksköterska och Marie Cederborg, sjuksköterska. Foto: Anders Forngren
Operationskliniken – Region Västmanland
Regionen ansvarar för att du som bor i Västmanland får den hälso- och sjukvård och tandvård du behöver. Regionen arbetar också för att förebygga sjukdom och stärka individens självupplevda hälsa, vilket inkluderar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling.
Vi vill att all vård i regionen ska vara jämlik, tillgänglig och säker. Vården ska möta invånarnas behov, vara allmän och skattefinansierad. Våra utförare ska drivas av att vården håller god kvalitet.

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås
Kontaktcenter: 021-17 30 00
E-post: region@regionvastmanland.se
www.regionvastmanland.se

www.regionvastmanland.se