Presentation

Var beredd på det oförutsedda i Solna

Publicerad 15 mars 2017

Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar som omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar som omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Karolinska universitetssjukhuset Funktion Akut Solna är tempot högt och dagarna varierade och stimulerande. Det är en enormt lärorik miljö, med stora möjligheter till vidareutveckling och kompetenta och stöttande kollegor. Funktion Akut består av både slutenvård och öppenvård.

Före detta sjuksköterskorna Ann-Charlotte Jansson och Andreas Dahlqvist arbetar idag som Omvårdnadschefer på Funktion Akut i Solna. De betonar båda att akutsjukvården är ett av de bredaste arbetsområden som vården har att erbjuda och att varje dag är en ny upplevelse och nya utmaningar.
– Akutvård är extremt utvecklande och det gäller att ta sig an sina uppgifter helt förutsättningslöst. Det är hos oss man får vårda de riktigt sjuka patienterna och hantera de akuta situationerna – det är både lärorikt, inspirerande och utmanande, säger Ann-Charlotte, som ansvarar för akutmottagningen.

Möter alltjämt nya situationer
Hon får medhåll från Andreas, som i sin tur ansvarar för AVA 2 på Funktionen.
– Ingen dag är den andra lik och det är viktigt att ha ett öppet sinne och vara flexibel. Allt är inte alltid som det ser ut och man behöver vara redo att byta riktning mitt i ett steg. Jag har arbetat inom både akutsjukvård och intensivvård och jag tror att vi båda kan skriva under på att än idag möter vi helt nya situationer.

Utpräglat utvecklingskoncept
Funktion Akut i Solna har ett utmärkt utvecklingskoncept som inkluderar en mängd olika utbildningar, såväl inköpta som interna, och man förankrar de nya kunskaperna genom ett tätt interprofessionellt samarbete. På Funktion Akut finns ett rotationsprogram mellan slutenvården och öppenvården som är väldigt uppskattat och bidrar starkt till medarbetarnas utveckling.
– Detta är rätt plats både för den som vill utvecklas och den som vill handleda. På akutmottagningen har vi exempelvis en klinisk undervisningsmottagning inom både kirurgi, medicin och ortopedi, som välkomnar läkarstudenter och sjuksköterskestudenter under två veckor av deras termin. Det är extremt populärt och något även vi på mottagningen drar stor nytta av, säger Ann-Charlotte.
– Man lär sig mycket även som handledare och det utbyte vi har inom läkarkollegiet och omvårdnadskollegiet skapar en stimulerande och levande arbetsplats. Det märks inte minst på att medarbetarna allt som oftast drar igång olika aktiviteter och arrangemang. Den positiva stämningen lägger grunden för en enormt bred kunskapsdatabas, så det finns alltid något att upptäcka! Vi är bra men tänker bli ännu bättre på interprofessionellt samarbete avslutar Andreas.

Karolinska Universitetssjukhuset – Funktion Akut i Solna
Funktion Akut i Solna inriktar sig främst på akutsjukvård och internmedicin och målsättningen är att utöka andelen specialister i akutsjukvård inom alla yrkeskategorier. Funktionen kommer successivt att anpassas efter ett högspecialiserat uppdrag som omfattar avancerad sjukvård som kräver särskilda resurser och kompetenser.

Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00
www.karolinska.se

www.karolinska.se