Presentation

Västmanland har Sveriges bästa hjärtinfarktsvård

Publicerad 15 mars 2017

Frida Karlsson, sjuksköterska och ansvarig huvudhandledare för studentsalarna och Sara Rosenqvist, sjuksköterska och sektionsledare för Akademisalarna. Foto: Per Groth
Frida Karlsson, sjuksköterska och ansvarig huvudhandledare för studentsalarna och Sara Rosenqvist, sjuksköterska och sektionsledare för Akademisalarna. Foto: Per Groth
Sjukhusen i Västmanland är bäst i landet på att vårda hjärtinfarkter, visar ny statistik från kvalitetsindexet Swedeheart.
– Vi ser rapporten som ett kvitto på att det vi gör är rätt, säger Sara Rosenqvist, sjuksköterska på hjärtavdelningen vid Västmanlands sjukhus i Västerås.

På hjärtavdelningen i Västerås bedrivs högspecialiserad hjärtsjukvård som rankas bland de främsta i landet; sjukhuset toppar Swedehearts rapport för andra året i rad. Bakom framgången ligger en målmedveten strävan efter ständig förbättring. På avdelningen i Västerås har man till exempel infört Akademisalar där de mest vårdkrävande hjärtsjuka patienter tas om hand.
– Akademisalarna kom till för att vi ville kunna ta hand om patienterna på bästa sätt och med rätt kompetens. I salarna som är belägna precis utanför expeditionen finns specifik intensivvårdsutrustning. Här arbetar specialistläkare och sköterskor som är vidareutbildade inom hjärtintensivvård, berättar Sara Rosenqvist, sektionsledare för Akademi­salarna på Hjärtavdelningen.
Akademisalarna fungerar även som del i medarbetarnas vidareutveckling.
– Eftersom arbetet som bedrivs på dessa salar är högspecialiserat finns goda möjligheter att utvecklas inom avdelningen. Vi ger internutbildningar främst för sjuksköterskor men har även satsat på vidareutbildning av de undersköterskor som arbetar på Akademisalarna.

Viktiga pusselbitar
På hjärtavdelningen finns även studentsalar där mindre intensivt sjuka patienter tas om hand.
– Vi har två salar där arbetet utgår ifrån så kallad patientfokuserad handledning, där studenterna följer de patienterna som ligger på de salarna istället för att följa en specifik handledare. De blivande sjuksköterskorna arbetar i team om två och handleds av en erfaren kollega som har hand om de aktuella patienterna just för den dagen. Modellen som ger utrymme för både reflektion och diskussion är mycket uppskattad, både av studenter och handledare, berättar Frida Karlsson, sjuksköterska och ansvarig huvudhandledare för studentsalarna.
En annan nyhet på avdelningen är den patientkommunikatör som nyligen anställts på avdelningen.
– Patientkommunikatören är en sjuksköterska som har till uppgift att sköta kontakterna med kommunen när det är dags får våra patienter att avsluta sin vårdtid här. På så vis frigör vi tid från de andra sjuksköterskorna som i stället kan lägga mer tid på vården, en viktig pusselbit i den trygga och säkra vård vi vill ge våra patienter, fastslår Sara Rosenqvist.


Per Engelmark och Daniel Koverberg, sjuksköterskor med utbildningsansvar och Annica Svensson, enhetschef på lungavdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Per Groth
Per Engelmark och Daniel Koverberg, sjuksköterskor med utbildningsansvar och Annica Svensson, enhetschef på lungavdelningen på Västmanlands sjukhus i Västerås. Foto: Per Groth

Utbildningssjuksköterskor skapar trygg­het på lungkliniken i Västerås

– Trygga sjuksköterskor är grunden till en säker vård. Det säger Daniel Koverberg, sjuksköterska med utbildningsansvar vid lungavdelningen Västmanlands sjukhus Västerås, som delar sin tid mellan omvårdnadsarbete och att finnas till hands som stöd för sina kollegor.

På lungavdelningen vid Västmanlands sjukhus i Västerås arbetar sedan ett år tillbaka två sjuksköterskor med utbildningsansvar där Daniel Koverberg och Per Engelmark delar på en heltidstjänst i verksamheten. Det övergripande syftet är att stötta framförallt mindre erfarna kollegor så att de ska känna sig trygga i arbetet.
– Vi har under senare år haft brist på sjuksköterskor och försökt hitta olika sätt att locka nya och få befintliga att stanna kvar. En tanke som kom upp var att utforma introduktionen på ett annorlunda sätt eftersom ingen är fullärd efter introduktionen. Avancerad andningsvård handlar mycket om teknik och apparatur, och därför behövs ett bollplank för att känna sig trygg säger Annica Svensson, enhetschef.
Diskussionerna ledde till att utbildningssjuksköterskor anställdes i ett tvåårigt projekt med start april 2016.
– Målet när vi började var att få alla medarbetare att känna sig trygga med de arbetsuppgifter som görs på en lungklinik dagligen, säger Per Engelmark.

På rätt väg
Som sjuksköterskor med utbildningsansvar är Per och Daniel frikopplade från vården.
– Vår arbetsplats är centralt placerad på avdelningen där vi finns till hands för frågor och kan följa med in till patienterna och undervisa på plats vid utförande av olika moment. I våra arbetsuppgifter ingår förutom olika utbildningsinsatser även att se över arbetsrutiner och säkerställa att tillhörande informationsmaterial är uppdaterat och tillgängligt, säger Daniel.
Efter ett år med sjuksköterskor som utbildningsstöd på avdelningen kan Annica konstatera att det kompetens­tapp som verksamheten dragits med är på väg att hämtas in.
– Tidigare hände det att vi på grund av kompetensbrist inte kunde ta hand om vissa patienter som i stället fick vårdas på IVA. Våra sjuksköterskor har blivit tryggare och det finns ett intresse från andra avdelningar för projektet, så det känns verkligen att vi är på rätt väg.

Region Västmanland
Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6 500 anställda. Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningarna. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Region Västmanland
721 89 Västerås
Tel: 021-17 30 00
www.regionvastmanland.se

www.regionvastmanland.se