2 av 3 sjuksköterskor utsatta för hot eller våld

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet (Foto: Peter Knutson) och Marie Jensen, säkerhetshandläggare på Skånes universitetssjukhus.
Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet (Foto: Peter Knutson) och Marie Jensen, säkerhetshandläggare på Skånes universitetssjukhus.
82 procent av sjuksköterskorna anser att hot eller våld mot personal inom hälso- och sjukvården är ett problem. 65 procent har själva utsatts för hot eller våld på jobbet. Det visar Framtidens Karriär – Sjuksköterskas nyligen genomförda undersökning.

– Undersökningsresultatet är horribelt och oroväckande, jag blir tagen av allvaret som ligger bakom statistiken. För de flesta är det obegripligt att just sjuksköterskor kan vara så utsatta i sin yrkesutövning. Statistiken fungerar som en ögonöppnare, våld och hot har tyvärr alltid varit en del av vardagen för sjuksköterskor. Tyvärr har andelen hot och våld ökat på senare år, bland annat inom ambulanssjukvården, geriatrisk vård och psykiatrin, säger Johan Larson, vice ordförande i Vårdförbundet.

En komplex samhällsfråga
Han betonar vikten av att sträva efter en nolltolerans och att hot och våld på arbetsplatsen aldrig får normaliseras. Tekniska lösningar, exempelvis övervakningskameror samt att se över straffsatserna för individer som utövar hot och våld mot sjuksköterskor i tjänst är två viktiga åtgärder.
– Det här är en komplex samhällsfråga, där många faktorer måste samverka för att sjuksköterskor inte ska behöva utsättas för hot och våld. Det handlar bland annat om att se över reglerna för ensamarbete och hur polisen prioriterar hot och våld mot sjukvårdspersonal. Myndigheter, politiker på olika nivåer och arbetsgivare behöver samverka för att tillsammans arbeta för en nolltolerans i den här frågan, säger Johan Larson.

Stöd från arbetsgivaren
Han efterlyser ett konsekvent stöd från arbetsgivaren, vilket kan bidra till att fler sjuksköterskor vågar anmäla hot och våld på arbetsplatsen. I dagsläget struntar många tyvärr i att anmäla incidenter, vilket bidrar till ett stort mörkertal. Det innebär även en ökad risk för att våld och hot på jobbet normaliseras.
– Det råder en bred samsyn kring att ett helt batteri av åtgärder krävs. Jag vill även se breda politiska samförståndslösningar. Även om det här är en arbetsmiljöfråga som är arbetsgivarens ansvar så förekommer stora variationer i hur arbetsgivare axlar det ansvaret. Här finns definitivt en stor förbättringspotential, säger Johan Larson.

Rätt verktyg krävs
– Jag ser väldigt allvarligt på att två av tre sjuksköterskor har upplevt hot eller våld i sin yrkesutövning, så det är verkligen ett stort problem inom hela hälso- och sjukvården. Hot och våld mot sjuksköterskor måste även klassas som våld mot tjänsteman, säger Marie Jensen, som tidigare arbetat som sjuksköterska och nu är säkerhetshandläggare på Skånes universitetssjukhus.
– Det är lätt att säga att det måste finnas en nolltolerans, men sjuksköterskorna behöver ha rätt verktyg för att hantera den här typen av händelser. Alla sjuksköterskor behöver utbildas i bemötande och konflikthantering som ger dem hjälp att sätta gränser och visa att det inte är acceptabelt att hota och kränka, säger Marie Jensen.
Många undviker att polisanmäla av rädsla för repressalier. Marie Jensen anser därför att alla sjuksköterskor ska kunna känna sig trygga i att polisanmäla händelser.
– Arbetsgivaren har ett stort ansvar för tryggheten i arbetsmiljön, och man behöver även arbeta med värdegrund ute i verksamheterna. Det är viktigt att sjuksköterskor inte blir luttrade när det gäller hot och våld, det får aldrig bli en normalitet, säger hon.

Är hot eller våld mot personal inom hälso- och sjukvården ett problem?

Har du som sjuksköterska varit utsatt för hot eller våld i din yrkesutövning?