Presentation

Akutgeriatrik i absoluta framkanten

Publicerad 11 oktober 2017

Lars Robertsson, vårdenhetschef och Carina Metzner, geriatriker.
Lars Robertsson, vårdenhetschef och Carina Metzner, geriatriker.
Tema åldrande på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska som ensamutövare i länet bedriva högspecialiserad geriatrisk vård. Som ett led i det skapas nu en geriatrisk akutvårdsavdelning (GAVA). Här kommer de allra sköraste multisjuka patienterna med instabila tillstånd att vårdas i det initiala skedet.

– Vi utvecklar en helt ny geriatrisk vård med mycket hög kompetens. Här finns stora karriärmöjligheter för sjuksköterskor som vill arbeta med geriatrik i den absoluta framkanten.
Det berättar sjuksköterskan Lars Robertsson, vårdenhetschef och omvårdnadsansvarig för Tema åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
GAVA, geriatrisk akutvårdsavdelning, innebär ett helt nytt sätt att arbeta med de allra sjukaste och sköraste äldre patienterna. Till skillnad mot basgeriatriken är GAVA högspecialiserad akutvård av svårt sjuka äldre och det är den första enheten av sitt slag i Stockholms län.
– Dessa mycket allvarligt sjuka och sköra patienterna bör inte vistas onödigt länge på vanliga akutmottagningar. Här på GAVA arbetar vi i multidisciplinära, högkompetenta team där medicinsk vård och omvårdnad tydligt går hand i hand. Det blir en hög vårdnivå, där vi kan tillgodose den här patientgruppens behov på ett mycket bra sätt, säger Lars.
Han får medhåll av geriatrikern Carina Metzner, som är ordförande för Svensk geriatrisk förening och chef för patientflöde multisjuka äldre på Karolinska universitetssjukhuset. Hon framhåller att GAVA blir en integrerad del av hela sjukhuset och att det finns ett stort intresse från andra kliniker.
– Det finns ett stort behov av den här typen av högspecialiserad kompetens inom geriatrik. Vi kan bidra med vår kunskap om åldrande och till att utveckla nya vårdformer för den här växande patientgruppen, säger hon.

Vi utvecklar geriatriken
En viktig aspekt är att det finns ett tydligt uppdrag att driva forskningen framåt för att utveckla nya arbetssätt, vårdprogram och vårdnivåer. Det gäller både medicinsk och omvårdnadsforskning. Ett fokus är på verksamhetsforskning för att utveckla geriatriken på klinisk nivå.
För sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta med geriatrik som ligger i framkant för utvecklingen erbjuder GAVA många spännande karriärmöjligheter, både inom det kliniska arbetet och för den som är intresserad av forskning, framhåller Carina och Lars.
– Det finns en pionjäranda här, att skapa något nytt och att utveckla ett riktigt bra omhändertagande av de svårast sjuka patienterna. Vi är spjutspetsen för framtidens geriatrik.

Karolinska universitetssjukhuset Huddinge - Tema åldrande
GAVA är en del av Tema åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Enheten kommer att fokusera på de svårast sjuka geriatrikpatienterna och erbjuda högspecialiserad akutvård och bedriva konsultverksamhet. FoU är också en viktig del av verksamheten. GAVA startar sin verksamhet under första kvartalet 2018 och kommer till en början att ha 12 vårdplatser.
Tema åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset är en nod för geriatrisk bas- och högspecialiserad vård och FoU i länet.
www.karolinska.se/framtida-karolinska/tema-aldrande