Presentation

Attendo har fokus på individen

Publicerad 11 oktober 2017– På Attendo handlar det om att stärka individen, en inställning som genomsyrar hela verksamheten och omfattar både medarbetare och patienter, säger Saranda Dautaj, sjuksköterska, som efter sex år inom den offentliga vården började arbeta på Attendos äldreboende i Lund.

Saranda Dautaj arbetade på en medicinklinik i Malmö när hon fick en förfrågan om att vara med och bygga upp Attendos nya korttidsboende för äldre i Lund.
– Jag trivdes bra med mitt jobb men hade länge sökt efter ledaruppdrag utan att för den skull behöva axla en chefsroll. När erbjudandet kom från Attendo passade det mig perfekt. Som sjuksköterska på ett äldreboende fungerar jag som arbetsledare och kan utvecklas i den rollen innan det är dags för nästa steg.
Efter drygt ett år på den nya tjänsten känner Saranda att hon hamnat helt rätt.
– Jag stortrivs på jobbet och inte minst med arbetstiderna. Tidigare var det tre-skift som gällde, inte alltid så lätt när man som jag har småbarn hemma. Numera arbetar jag dagtid måndag till fredag och är ledig alla helger, det är ett enormt lyft både för mig och min familj.


Viktigt nätverk
Hahmina Mustafa nickar igenkännande. Hon tog sin sjuksköterskeexamen för snart ett år sedan och sökte sig aktivt till Attendo och ett äldreboende på Västra Varvsgatan i Malmö.
– Jag gjorde mina VFU:er inom Attendo och kände från första början att det här är en verksamhet som månar om både patienter och medarbetare. Det gjorde valet lätt.
Även Hahmina är småbarnsmamma och uppskattar arbetstiderna som gör att hon inte behöver kompromissa mellan jobb och familj.
– En annan stor fördel är de regelbundna nätverksträffarna. Som sjuksköterska på ett äldreboende har du ett stort ansvar och ibland behöver du ett bollplank. Jag har fått oerhört bra stöd av mina chefer och kollegor runt om i organisationen. Det finns alltid någon till hands på telefon eller mail.
På frågan om de kan rekommendera andra sjuksköterskor att börja på Attendo blir svaret ett unisont ja!
– Förutom att det är en väldigt utvecklande arbetsmiljö så är nätverket guld värt. Som medarbetare känner man sig sedd och uppskattad, det betyder mycket säger Hahmina.
Saranda påpekar att Attendos sjuksköterskor även har en lön som återspeglar professionens kunskap och ansvar.
– Här finns också stora möjligheter till fortbildning och vidareutveckling. Jag kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig hit.

Hahmina Mustafa och Saranda Dautaj, sjuksköterskor hos Attendo. Foto: Caroline L Jacobsen
Hahmina Mustafa och Saranda Dautaj, sjuksköterskor hos Attendo. Foto: Caroline L Jacobsen

Attendo
Attendo är den ledande privata leverantören av offentligt finansierade omsorgs- och vårdtjänster i Norden. Utöver äldreomsorg erbjuder Attendo omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg samt i Finland hälso-, sjuk- och tandvård.

Attendo
Vendevägen 85 B
182 91 Danderyd
Tel: 08-586 252 00
www.attendo.com