Bättre arbetsvillkor för sjuksköterskor minskar vårdplatsbristen

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Vårdplatssituationen har försämrats under de senaste sex månaderna och endast 5 procent av sjuksköterskorna anser att patientsäkerheten har förbättrats.
– En avgörande faktor för att minska vårdplatsbristen är att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

– Undersökningsresultatet är självklart alarmerande och oroväckande. Det är allvarligt att bara fem procent av sjuksköterskorna anser att patientsäkerheten har förbättrats, vilket visar att utvecklingen går åt fel håll. Det ser vi exempel på när det gäller vårdskador. Antalet vårdskador har dessvärre ökat sedan 2015, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.
En viktig bidragande faktor till både vårdplatsbristen och patientsäkerhetsfrågan är bristen på såväl sjuksköterskor som specialistsjuksköterskor. Det leder till att vårdplatser och ibland hela vårdavdelningar stängs, vilket gör att belastningen ökar på de verksamheter som fortfarande är igång.

Förbättra arbetsvillkoren
– Vårdplatsbristen har ett naturligt samband med bristen på våra yrkesgrupper. En avgörande grundläggande faktor för att minska vårdplatsbristen är därför att förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna för sjuksköterskorna så fler sjuksköterskor blir motiverade att söka sig till och att stanna i olika verksamheter. Man måste helt enkelt värdera sjuksköterskornas kompetens mycket högre. Vårdens arbetsgivare bör också införa utbildningsanställningar i högre utsträckning, så att fler sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. säger Sineva Ribeiro.
Förändringar direkt på arbetsplatsen kan ge en bättre arbetsmiljö och säkrare vård. Det handlar till exempel om hur arbetet organiseras, hur arbetstiden förläggs och vem som gör vad. Här har vårdens chefer och ledare ett stort ansvar att tillsammans med medarbetarna hitta lösningar som passar den egna verksamheten.

Långsiktiga satsningar krävs
– Eftersom det finns ett tydligt samband mellan patientsäkerheten och vårdplatsbristen krävs ett helhetsgrepp om dessa frågor. Här finns inga genvägar. För att åtgärda statistiken och på allvar förbättra situationen för såväl sjuksköterskor som patienter krävs långsiktiga och strukturerade satsningar. Man måste exempelvis ha chefer som ger sjuksköterskor möjlighet att arbeta med patientsäkerhetsfrågor i nära samverkan med patienterna, avslutar Sineva Ribeiro.

Anser du att patientsäkerheten har förbättrats inom sjukvården under de senaste 6 månaderna?

Har situationen angående vårdplatser förbättrats?
98% av sjuksköterskorna ansåg i mars 2017 att brist på vårdplatser var ett allvarligt problem för patientsäkerheten. Har situationen ang. vårdplatser förbättrats under de senaste 6 månaderna?