Presentation

Betald specialistutbildning lockar sjuksköterskor

Publicerad 11 oktober 2017

Susan Ärlandsback, Ann-Sofie Gustavsson, Åsa Thor Gustafsson och Tobias Jakobsson. Foto: Lasse Persson
Susan Ärlandsback, Ann-Sofie Gustavsson, Åsa Thor Gustafsson och Tobias Jakobsson. Foto: Lasse Persson
Under det gångna året har 60 sjuksköterskor inom Region Örebro län erbjudits betald specialistutbildning med lön. Satsningen syftar till att ta höjd för framtida utmaningar och säkra regionens behov av specialistutbildade medarbetare.

Genom satsningen Akademisk Specialisttjänstgöring kan sjuksköterskor och barnmorskor inom Region Örebro län vidareutbilda sig med bibehållen lön.
– Satsningen är en viktig del i arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare, säger Åsa Thor Gustafsson, HR-chef vid Region Örebro län.
Under 2017 har 60 medarbetare getts möjlighet att vidareutbilda sig på betald arbetstid. Det har funnits liknande erbjudanden tidigare år, men i år omfattar satsningen samtliga specialistutbildningar samt barnmorskor. Nytt är också att erbjudandet om betald utbildning inte är villkorad.
– Alla som tar del av utbildningssatsningen omfattas av kollektivavtal. I nuläget är arbetsgivarens krav att man ska ha varit anställd inom regionen i minst tolv månader för att kunna ta del av förmånen, säger Ann-Sofie Gustavsson, ordförande Vårdförbundet Örebro.
Gensvaret har varit stort och antalet sökande har med råge överstigit antalet platser.
– I praktiken handlar det om att intresserade sjuksköterskor får söka en utbildningstjänst. Antagna medarbetare knyts sedan till den enhet de kommer att arbeta på efter avslutad utbildning. På så vis lär de känna sin chef och får en tillhörighet redan från början, förklarar Åsa Thor Gustafsson.

Förmånligt
Tobias Jakobsson är en av de sjuksköterskor som valt att specialistutbilda sig. Han blev färdig sjuksköterska för sju år sedan och hade länge gått i tankar om att läsa vidare. Ekvationen var dock inte helt lätt att få ihop med tanke på familj och det avbräck i ekonomin som ett år på skolbänken skulle innebära.
– En dag såg jag en annons på Facebook om att Thorax sökte sjuksköterskor och erbjöd betald utbildning till IVA-sjuksköterska. Mig passade det perfekt så jag sökte och fick tjänsten.
För Tobias innebar det att han fick börja sin nya tjänst på kärl-thoraxintensiven med att gå bredvid en erfaren IVA-sjuksköterska.
– Det var en mycket bra start då jag fick en god uppfattning om vad arbetet innebär i praktiken. Bra var också att det inte fanns några villkor knutna till anställningen. Om jag känt att detta inte var min grej hade jag kunnat slutat direkt. Men jag stortrivdes och har nu börjat studera till IVA-sjuksköterska, något jag aldrig hade mäktat med rent ekonomiskt utan denna möjlighet till betald utbildning.

Lätt beslut
Susan Ärlandsback, distriktssköterska vid familjecentralen i Karlskoga, har en liknande historia.
– Efter min sjuksköterskeexamen 2004 har jag mestadels arbetat inom kommunens hemsjukvård samt på en vårdcentral i Karlskoga. För ett par år sedan blev erbjuden att läsa vidare med betalning, tackade ja och blev färdig distriktssköterska för snart ett år sedan.
Susan berättar att hon alltid velat studera vidare men är tveksam till att hon gjort slag i saken om hon inte fått möjligheten att studera med bibehållen lön.
– Erbjudandet gjorde beslutet väldigt lätt.
Idag arbetar hon på familjecentralen i Karlskoga.
– Det var väldigt roligt att komma tillbaka till vården efter skoltiden med nya kunskaper och en större bredd som sjuksköterska i bagaget. Ju mer kunskap, desto roligare blir själva arbetet.

Framtid
Exakt hur många utbildningstjänster som kommer att erbjudas nästa år är ännu inte klart.
– Vi gör en årlig behovsanalys och utgår från det resultatet när antalet utbildningstjänster ska fastställas. Satsningen är oerhört viktig för att säkra kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor och barnmorskor i Region Örebro län, men den är också ett sätt att premiera specialistutbildning, säger Åsa Thor Gustafsson som får medhåll av Ann-Sofie Gustavsson.
– Ett annat viktigt mål är att utveckla tjänsterna på arbetsplatsen så att kompetensen som specialistsjuksköterskorna besitter används fullt ut. Att satsningen på utbildningstjänster inkluderar samtliga specialistutbildningar är ett viktigt steg på den vägen.

Region Örebro län
Region Örebro län arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
www.regionorebrolan.se