Dubbla arbetspass får konsekvenser för hälsan

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika Wihlborg

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
42 procent av sjuksköterskorna har under det senaste halvåret känt sig tvungna att arbeta dubbla arbetspass.

– Med tanke på kompetensbristen i sjukvården är jag inte förvånad att hela 42 procent av sjuksköterskorna känt sig tvungna att arbeta dubbla arbetspass. Många vill ställa upp för sin kollegor och för att chefen ska få schemat och kompetensförsörjningen att gå ihop. Det är en anledning till att man tackar ja till dubbla pass, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.
Hon betraktar det som fullständigt orimligt att många sjuksköterskor känner sig tvingade att jobba dubbla pass för att schemaläggningen på deras arbetsplats ska fungera. Annelie Söderberg betraktar en god löneutveckling, rimlig arbetsbelastning samt att arbetsgivarna säkerställer kompetensförsörjningen på andra sätt än att överutnyttja befintlig personal som de viktigaste åtgärderna.
– Bristande förutsägbarhet kring arbetstider är en av de största stressfaktorerna i arbetslivet. Sjuksköterskor som känner sig tvingade att jobba dubbla pass känner ofta av en ökad anspänning såväl på jobbet som när de är lediga, säger hon.

Har du under de senaste 6 månaderna känt dig tvungen att arbeta dubbla arbetspass?

För sjuksköterskor anställda inom sjukhusvården svarade 46% Ja.
För allmänsjuksköterskor anställda inom sjukhusvården svarade 55% Ja.