Presentation

Flexibilitet och kompetens vid Falu lasarett

Publicerad 11 oktober 2017

Anna Jansson, Andreas Petersson, Zenja Enlund och Anna-Karin Johansson på OP/AN/IVA-kliniken på Falu lasarett. Foto: Mikael Tengnér/Spegelbild
Anna Jansson, Andreas Petersson, Zenja Enlund och Anna-Karin Johansson på OP/AN/IVA-kliniken på Falu lasarett. Foto: Mikael Tengnér/Spegelbild
Faluns avdelningar för operation, anestesi och intensivvård vill ligga i den tekniska och medicinska utvecklingens framkant. För att hålla sig à jour med nya rön satsar avdelningarna kraftigt på kompetensutveckling och kunskapsutbyte mellan avdelningarna.

I Falun har fortbildning varit en stående punkt på agendan sedan länge, men förra året togs beslutet att göra en extra kraftsatsning för att sjuksköterskorna även fortsättningsvis skulle kunna hålla sig à jour med utvecklingen. Vid årsskiftet etablerades en utbildningssamordnare på 20%, som vid sidan om sitt ordinarie arbete som sjuksköterska även driver utbildningsfrågor.
– Jag har alltid varit intresserad av pedagogik och utbildning. Alla sjuksköterskor agerar handledare, både till studenter, nyanställda och andra kollegor och det var något jag verkligen trivs med. Därför kändes det här som en spännande uppgift, berättar utbildningssamordnaren Zenja Enlund, som har varit färdig sjuksköterska sedan 1996 och verksam i vården sedan 1988.
I OP/AN/IVA-kliniken ingår centraloperation, intensivvårds- och uppvakningsavdelning, anestesimottagning, sterilteknisk avdelning samt dagkirurgisk avdelning, där Zenja vanligtvis arbetar. Avdelningarna har förutom ordinarie inskolning obligatoriska utbildningar inom exempelvis HLR, strålskydd och brand som alla tar del av. Det är Zenjas uppgift att i samverkan med vårdutvecklare samordna dessa utbildningstillfällen.
– Olika sjuksköterskor har naturligtvis olika erfarenheter och därför är det viktigt att vi arbetar utifrån samma referensramar. I mitt uppdrag ingår att vara delaktig i att identifiera vilka utbildningar som faktiskt behövs och sedan se till att genomföra dem, exempelvis under studiedagar eller i samband med arbetsplatsträffar.

Lasarettet ligger i framkant
En av de stora fördelarna med Falu lasarett är dess storlek. Anestesisjuksköterskan Anna Jansson betonar att sjukhuset är lagom stort för att underlätta samverkan mellan avdelningar och nära kontakt mellan kollegor, men ändå stort nog för att ha en omfattande och utmanande verksamhet.
– Vi har hög kompetens och ligger i framkant inom flera områden, bland annat robotkirurgi, och i nuläget byggs en hybridsal. Kompetensen är hög och sjukhuset satsar kontinuerligt på att förnya och förbättra. Inom anestesin tjänar vi alla vårdlag, vilket ger oss en bred kunskap inom många områden. Det är verkligen roligt att arbeta i en sådan värld och passar de som liksom jag är sugna på att utvecklas, säger hon.
Anna har arbetat som sjuksköterska sedan 1992, men kom till Falun först för tre år sedan. Hon berättar att hon imponerades av det starka fokuset på kompetensutveckling då hon först började arbeta på lasarettet.
– Förutom 7 studietemadagar per år då vi kan bjuda in föreläsare inom olika områden, kan vi också läsa kurser på högskola, göra studier och mycket annat. Flera kollegor kombinerar sitt arbete med högskolestudier.

Uppdaterade rutiner och verktyg
Kollegan och operationssjuksköterskan Anna-Karin Johansson har arbetat i Falun i 27 år. Hon började som undersköterska och har sett hur sjukhuset har förändrats och utvecklats över åren. Även hon framhåller vårdutvecklarna som en viktig del i utbildning och samordning. Avdelningen har ansvariga inom medicinsk teknik, trauma och patientsäkerhet.
– Vi är en centraloperationsavdelning med tio operationssalar och en hybridsal under uppbyggnad. I och med att vi har så nära samarbete med anestesi är det av yttersta vikt att alla är uppdaterade kring rutiner och verktyg för att snabbt kunna tillhandahålla adekvat vård. Dessutom har vi sektionskoordinatorer med ansvar för att organisera, planera och leda det dagliga arbetet inom sektionen, för att utveckla rutiner och metoder för bland annat omvårdnadsarbete och dokumentation samt att ta ett övergripande ansvar för utbildning, introduktion och handledning av personal inom sektionen.

Kontinuerligt kunskapsutbyte
Hon understryker dock att det är den starka teamkänslan och den positiva stämningen som gör att hon verkligen trivs i Falun och där får hon medhåll från IVA-sjuksköterskan Andreas Petersson. Andreas bytte bana mitt i karriären och framhåller att lasarettet ända från början uppmuntrade honom till att våga utbilda sig vidare men att han icke desto mindre lär sig mest i sitt vardagliga arbete.
– Den starka samverkan som finns över professionsgränserna medför ett ständigt kunskapsutbyte. Förutom interaktionen med operationsenheten och anestesin samarbetar vi på IVA också med till exempel sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Det skapar en oerhört intressant arbetssituation där högteknologiska lösningar och omvårdnad samt nära kontakt med anhöriga ligger i fokus. Det är ett arbete som utmanar och utvecklar varje dag, avslutar han.

Falu lasarett
Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Hälso- och sjukvården i Dalarna är organiserad i fyra divisioner. Operationsverksamhet bedrivs på länets två kirurgiska akutsjukhus i Falun och Mora. OP/AN/IVA-kliniken på Falu lasarett omfattar centraloperation (10 OP-salar), dagkirurgisk operationsavdelning (5 OP-salar), intensivvårdsavdelning (8 vårdplatser), uppvakningsavdelningar, anestesimottagning och sterilteknik. På operationsavdelningarna bedrivs operationer inom kirurgi, ortopedi, gyn­ekologi och obstetrik. Totalt utförs cirka 13 000 operationer per år.

Vill du bli vår nya medarbetare?
Välkommen hit!

Falu lasarett
Lasarettsvägen 10
791 82 Falun
Tel: 023-49 00 00
E-post: landstinget.dalarna@ltdalarna.se
www.ltdalarna.se