Presentation

Frihet, variation och utveckling som bemanningssjuksköterska

Publicerad 11 oktober 2017

Francesca Larsson Prata, bemanningssjuksköterska hos Agila. Foto: Ellen Nielsen Kindstrand
Francesca Larsson Prata, bemanningssjuksköterska hos Agila. Foto: Ellen Nielsen Kindstrand
Att arbeta som bemanningssjuksköterska via Agila är en karriärmöjlighet som är både utvecklande och omväxlande. Som bemanningssjuksköterska hos Agila får du göra karriär på dina egna villkor, vi ser till att hitta ett uppdrag som matchar just dina önskemål.

– Efter att ha jobbat i landstinget i drygt tjugo år, varav de senaste sexton åren inom psykiatri, kände jag att jag behövde en ny utmaning och kompetensförsörjning. Jag bestämde mig därför för att bli hyrsjuksköterska. Agila erbjöd mig ett intressant uppdrag inom Kriminalvården i Västervik som kändes helt rätt för mig, säger Francesca Larsson Prata, som varit bemanningssjuksköterska via Agila sedan november 2015.
På anstalten i Västervik arbetar Francesca bland annat med de intagnas löpande vård och omsorg, i team tillsammans med andra vårdprofessioner.
– Jag trivs jättebra som bemanningssjuksköterska och känner verkligen att min insats är uppskattad. Jag har löpande kontakt med min konsultchef som verkligen är engagerad i mig och mitt välbefinnande. Jag känner mig aldrig låst vid ett uppdrag. Agila tillvaratar mina tidigare erfarenheter och är verkligen lyhörda för mina önskemål angående vilken typ av uppdrag jag vill ha, säger Francesca Larsson Prata.
Lahijan Delen arbetade som sjuksköterska i landstinget i sexton år innan hon våren 2015 blev bemanningssjuksköterska via Agila. Sedan dess har hon hunnit med flera olika typer av uppdrag, bland annat på en vårdcentral, på ett äldreboende och på flera sjukhusavdelningar på Huddinge sjukhus, däribland barnakuten.

Lahijan Delen, konsultsjuksköterska hos Agila.
Lahijan Delen, konsultsjuksköterska hos Agila.
Gör karriär på sina egna villkor
– Jag har tre barn och valde att bli konsultsjuksköterska för att kunna styra över min egen tid och för att kunna anpassa jobbet till familjelivet snarare än tvärtom. Jag uppskattar verkligen friheten jag har som konsultsjuksköterska. Min konsultchef på Agila matchar alltid mina önskemål vad gäller arbetstider, arbetsplatsens placering och inom vilket vårdområde jag vill arbeta med ett lämpligt uppdrag, säger Lahijan Delen.
I samband med sin senaste föräldraledighet kunde Lahijan Delen exempelvis välja att arbeta deltid på tider som passade både henne och familjen. När hon väntade sitt tredje barn valde hon att arbeta på ett äldreboende.
– Det känns jättebra att jag numera gör karriär på mina egna villkor. Det är också spännande och utvecklande att få prova på uppdrag i olika typer av verksamheter, säger Lahijan Delen.

Agila
Agila är ett av Nordens största företag för vårdbemanning och omsorgsbemanning. Företaget är etablerat sedan många år och arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning och socionombemanning. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge med lokalkontor i Oslo och Malmö. Agilas arbetssätt genomsyras av personligt bemötande och högsta tänkbara kvalitets- och servicegrad. Agila har alltid gott om spännande lediga jobb för sjuksköterskor. Kontakta Agila direkt för att se vilka lediga uppdrag som finns som stafettsjuksköterska. Konsultcheferna har mångårig erfarenhet i branschen och är experter på bemanning inom sjukvård och socialtjänst. Du är varmt välkommen till ett besök i något av våra kontor eller att ta kontakt med någon av våra konsultchefer.
www.agila.se

http://www.agila.se