Presentation

Här finns tid och resurser för att göra skillnad

Publicerad 11 oktober 2017

Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska och Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef för avdelning 1 på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska och Anette Niklasson, psykiatrisjuksköterska och enhetschef för avdelning 1 på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Efter två år som sjuksköterska på en psykiatrisk akutmottagning sökte Marie Strand-Almqvist sig till Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg.
– Idag arbetar jag i en fantastisk miljö där det finns både tid och resurser för att verkligen kunna göra skillnad för patienterna.

För nästan exakt ett år sedan invigdes Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Den nya byggnaden rymmer fyra vårdavdelningar för personer som dömts till rättspsykiatrisk vård i domstol. Rymd, ljus och natur både utanför fönster och under fötterna utgör grunden till en läkande vårdmiljö.
Psykiatrisjuksköterskan Anette Niklasson, som har lång erfarenhet av arbete på ledande positioner inom psykiatrin, är enhetschef för avdelning 1, en intagningsenhet med nio vårdplatser.
– Jag började arbeta inom rättspsykiatrin i Malmö för tre år sedan. När delar av verksamheten skulle flytta till den nybyggda anläggningen i Trelleborg följde jag med. Det är enormt spännande och en unik möjlighet att få vara med och utveckla en verksamhet av det här slaget från grunden.
En stor utmaning under det första året har varit rekrytering.
– Vi har ett lite udda läge mitt ute på en åker. Många kanske tvekar på grund av det, men kommunikationerna är utmärkta och vi har en fantastisk arbetsmiljö med fräscha lokaler som är anpassade för den vård vi bedriver. Här finns gott om utrymme för aktiviteter och den fina miljön betyder mycket för våra patienter som ofta har långa vårdtider, säger Anette.
De långa vårdtiderna var en stor anledning till att Marie Strand-Almqvist, psykiatrisjuksköterska, började arbeta på Rättspsykiatriskt centrum.
– I ärlighetens namn bor jag även här ute och har nära till jobbet, men efter att ha jobbat med akutvård längtade jag efter tid att kunna vårda patienter från början till slut. Här kan jag följa dem över flera år.

Teamarbete
Att vårda hela människan är något som genomsyrar verksamheten vid Rättspsykiatriskt centrum. Arbetet sker i välbemannade team.
– På avdelningen arbetar sjuksköterskor och skötare samt två team som består av överläkare, underläkare, psykolog, kurator, arbetsterapeut och sekreterare. Vi har ingen avdelningsläkare, utan teamet följer patienten genom vårdtiden oavsett vilken avdelning denne är inlagd på, säger Anette.
Att arbeta inom rättspsykiatrin skiljer sig något från den vanliga psykiatrin. Patienterna är dömda till rättspsykiatrisk vård, dörrarna är låsta och säkerhetsanordningarna många.
– Jag är aldrig rädd på jobbet, men man ska hela tiden ha i bakhuvudet att våra patienter är dömda för brott. Vi jobbar i team med stort säkerhetstänk och har strategier för att så få incidenter som möjligt ska uppstå. Mycket handlar om att försöka ligga steget före och jobba förebyggande för att ingen ska behöva hamna i en hotfull situation, säger Marie.
Hon påtalar vikten av att kunna se bortom brotten de har begått.
– Som sjuksköterska måsta jag se människan, individen. De var sjuka när de gjorde vad de gjorde och de är här för att bli bättre. Det finns något gott hos alla, vi fokuserar på det som är friskt och försöker inge hopp, stötta och få våra patienter att fungera i vardagen. Jag går hem nöjd från jobbet varje dag för här har jag rätt förutsättningar och goda resurser att verkligen vårda mina patienter.

Utvecklingsmöjligheter
Rättspsykiatrin i Region Skåne erbjuder utveckling och karriärmöjligheter för såväl grundutbildade sjuksköterskor som psykiatrisjuksköterskor.
– Hos oss finns möjlighet att engagera sig inom många olika ansvarsområden. Vi har till exempel kvalitetssjuksköterskor, etiksamordnare, studentansvariga och ett forsknings- och utbildningscentrum knutet till verksamheten. Rättspsykiatrin är en relativt liten organisation, så för den som vill finns stora möjligheter att vara med och påverka, säger Anette.
Både Marie och Anette säger att de varmt kan rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till verksamheten.
– Här finns tid för att kunna vårda och göra skillnad.

Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Vårt nya rättspsykiatriska centrum i Trelleborg är en anläggning för specialiserad rättspsykiatrisk vård, forskning och utbildning. På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg har vi endast heldygnsvård, som kompletteras med öppenvårdsmottagningar i Malmö, Helsingborg och Hässleholm.
Hos oss arbetar ungefär 140 personer, och här bedrivs även utbildning och forskning kopplad till olika vårdutbildningar i regionen.
www.skane.se