Presentation

Idéer, forskning och säkerhet: Fria roller för sjuksköterskor

Publicerad 11 oktober 2017

Idégivare, forskare och verksamhetsutvecklare. Psykiatrisjuksköterskorna Lilas Ali, Christine Ranstrand och Gabriel Jungestrand har många roller på SU Psykiatri Affektiva. Foto: Patrik Bergenstav
Idégivare, forskare och verksamhetsutvecklare. Psykiatrisjuksköterskorna Lilas Ali, Christine Ranstrand och Gabriel Jungestrand har många roller på SU Psykiatri Affektiva. Foto: Patrik Bergenstav
När SU Psykiatri Affektiva i Göteborg satsar på personcentrerad vård, virtual reality, lugna rum och höjd patientsäkerhet spelar sjuksköterskorna viktiga roller. Och snart startar här en unik, högspecialiserad vård för svåra självskadebeteenden.

– Det är … makalöst! Jag hittar inget annat ord, säger psykiatrisjuksköterskan Gabriel Jungestrand när han ska beskriva den enhet för svåra självskadebeteenden som öppnar på SU Östra i Göteborg i början av nästa år.
– Det finns ingen motsvarighet i hela landet. Nu håller vi på och rekryterar chefer, som sedan ska börja anställa personal.
Enheten får tio vårdplatser och en mycket hög personaltäthet, inte bara läkare, sjuksköterskor, skötare och psykologer. Här ska också arbetsterapeuter, fysioterapeuter och många andra se till att patienterna får delta i aktiviteter och lära sig handskas med sin sjukdom.

Ambitiös budget
– Det är en regional satsning med en budget på 40 miljoner kronor per år, vilket speglar ambitionsnivån. Här ska vi göra något gott för den här mycket svårbehandlade patientgruppen, där många riskerar att hamna ”i förvaring” på behandlingshem eller på rättspsyk, säger Gabriel Jungestrand.
Han är även verksamhetsutvecklare på kliniken, med särskilt ansvar för patientsäkerhetsarbetet. Han försöker hitta mönster i de avvikelser som inträffar och föreslår åtgärder för att hindra att de händer igen.
Gabriel Jungestrand uppskattar att arbeta på ett stort sjukhus, med en väl tilltagen utbildningsbudget.
– Du kan utbilda dig till specialistsjuksköterska på betald arbetstid, du kan jobba med många olika metodinriktningar, med både heldygnsvård och öppenvård, det finns så mycket möjligheter – även forskning, så klart!

Utveckling för dagsjuksköterskor
Gabriel Jungestrand var tidigare dagsjuksköterska, en funktion som infördes på kliniken redan 2009. Dagsjuksköterskan har ett övergripande ansvar på avdelningen och arbetar nära vårdenhetschefen, i en friare roll som ger möjlighet att bedriva utvecklingsarbete.
Idag är en av dagsjuksköterskorna på deltid Christine Ranstrand. Hon började som sjuksköterska och har arbetat här i fem år. När hon gjorde sin praktik på BUP hörde hon talas om lugna rum, eller sinnesrum.
– Jag blev jätteintresserad, så när jag gick vidareutbildningen till psykiatrisjuksköterska skrev jag min magisteruppsats om sinnesrum, berättar Christine Ranstrand.
– Sen föreslog jag för min chef att vi skulle ha ett sådant på vår avdelning, som är en specialistavdelning för patienter med bipolär sjukdom. Och så blev det! Det trodde jag nog inte från början, men strax före sommaren kunde vi tjuvstarta.
Tanken med lugna rummet är att det ska fungera symtomlindrande. Främst har det visat sig vara effektivt mot ångest, nedstämdhet och oro. Här kan patienterna få lugn och ro av en fotovägg med skogsmotiv, avkopplande musik, stjärnhimmel, dofter, en stor dyna med kuddar och en fåtölj med bolltäcke.

Forskar och undervisar
– Efter en introduktion får patienterna använda det hur de vill, de kan ligga på golvet om de vill. Tanken är att det ska vara hjälp till egenvård och på sikt minska ångestdämpande läkemedel, säger Christine Ranstrand.
En utvärdering ska förstås göras och då kommer nog Lilas Ali in i bilden. Hon är disputerad psykiatrisjuksköterska, forskar om personcentrerad vård och undervisar på specialistutbildningen för psykiatrisjuksköterskor.
Men en dag i veckan arbetar Lilas Ali på Psykiatri Affektiva, där hon även sitter med i klinikens FoU-råd. Hon började i februari 2017 och har hittills hjälpt till att införa personcentrerad vård på ett par enheter, bistått i utvecklingen av lugna rummet och ett försök med virtual reality (VR) som lugnande behandling för personer med bipolär sjukdom; vackra landskap och stjärnor på himmelen, i hörlurarna avkopplande musik eller ett stilla regn som faller.

Såld för en krona
– Det är främst avsett för patienter med ångestproblematik, eventuellt andra patientgrupper. Jag hoppas att vi kan börja testa våren 2018, säger Lilas Ali.
Hon disputerade med en avhandling om effekterna av ett webb-baserat stöd till unga närstående i psykiatrin.
– Vårt forskningsprojekt utvecklade en sida som hette Molnhopp. När forskningen var klar, sålde vi den för en krona till Suicidprevention i Väst, som idag driver den under namnet Livlinan, berättar Lilas Ali.
– Livlinan.org har 4 000–6 000 unika besökare i månaden, så det verkar finnas ett stort behov, med många frågor som är obesvarade.

Psykiatri Affektiva
Psykiatri Affektiva är ett av fem vuxen­psykiatriska verksamhetsområden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kliniken ansvarar för patienter med förstämningssyndrom inklusive bipolär sjukdom, neuropsykiatriska tillstånd inklusive ADHD och autism, personlighetssyndrom, ätstörningar och ångestsyndrom inklusive PTSD och tvångssyndrom. Kliniken har även de regionala uppdragen för patienter med utmattningssyndrom och psykiatrisk samsjuklighet samt för patienter som är döva eller hörselskadade. Under 2018 kommer verksamheten att öppna en högspecialiserad enhet för patienter med svåra självskadebeteenden.
Klinikens tre kärnuppdrag är vård, utbildning och forskning. Samtliga vårdyrkens verksamhetsförlagda utbildning finns här. Förutom kombinationsanställda professorer finns ett flertal disputerade medarbetare på kliniken, även sjuksköterskor.
För de psykiatriska patienternas somatiska ohälsa finns ett samarbete med stadens 81 vårdcentraler. Det psykiatriska omhändertagandet delas mellan primärvården och specialistpsykiatrin beroende på vårdbehov.

Antal sjuksköterskor: 177
Totalt antal medarbetare: 650
• 10 200 pågående patienter
• 670 nya remisser per månad
• 10 heldygnsvårdavdelningar
• 10 öppenvårdsmottagningar
• Psykiatriska akutmottagningen organiserad under Psykiatri Affektiva
Budget: 560 miljoner kr
Verksamhetschef: Tobias Nordin

Psykiatri Affektiva
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel vxl: 031-342 10 00
Tel direkt: 031-343 69 08
www.sahlgrenska.se