Presentation

LAH Linköping satsar på värdegrundsarbete

Publicerad 11 oktober 2017

Anders Peterson, sektionsledare och Sara Sildeborn, sjuksköterska på LAH Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Anders Peterson, sektionsledare och Sara Sildeborn, sjuksköterska på LAH Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
LAH i Linköping har de senaste åren satsat kraftigt på mångfaldsfrågor. 2016 utmynnade insatserna i en HBTQ-diplomering och resultatet av klinikens kontinuerliga arbete har varit över förväntan. Idag genomsyrar det normkritiska tänkandet hela LAH:s verksamhet.

LAH Linköping var den första specialiserade palliativa kliniken i Sverige att bli HBTQ-diplomerad. Arbetet påbörjades på allvar efter att medarbetarna på kliniken hade stött på patientfall som gav anledning att fundera över hur man på bästa sätt kan arbeta med mångfald.
– LAH:s verksamhet ställer höga krav på respektfullt bemötande och flexibilitet. Vi måste alltid arbeta för att möta alla patienter på lika villkor, utifrån just den patientens unika förutsättningar. Vi behövde hitta strategier och trodde att vi behövde lära oss mer om andra för att forma det möte vi ville ha, men det stod snart klart att det var våra egna värderingar och fördomar vi behövde jobba med, berättar vårdenhetschefen Anna Lundqvist.

Frågorna hålls levande
Kliniken tog initiativ till att HBTQ-diplomera sig och har sedan dess arbetat med mångfald ur såväl ett HBTQ-perspektiv som ur ett kulturellt och etniskt perspektiv. Frågorna har lyfts i många dimensioner och hålls levande genom exempelvis teamdiskussioner, föreläsningar och etikcaféer.
– Vi bildade Regnbågsgruppen, en arbetsgrupp vars syfte är att kontinuerligt fokusera på dessa frågor, och det har verkligen gett ringar på vattnet. I förlängningen handlar det om att utmana det omedvetna förutsättandet och att hellre ställa frågor. Det gäller också att vara medveten om hur man uttrycker sig i exempelvis journalförning. Vi lär oss fortfarande och vi gör inte rätt varje gång, men vi har etablerat en miljö där vi pratar om de här sakerna, säger sektionsledaren Anders Peterson.

Normkritiskt förhållningssätt
Sjuksköterskan Sara Sildeborn berättar att även enheter på andra håll i landet har börjat fokusera på normkritiska frågor och hon och hennes kollegor har redan föreläst om diplomeringen på flera håll.
– Det vi gör är oerhört positivt, men blir också ifrågasatt ibland. Det är inte självklart för alla att man faktiskt behöver jobba med de här frågorna, och flera av dem vi föreläst för har ifrågasatt varför skall man avsätta tid för det. Vår övertygelse är tvärtom att man behöver ta sig tid att skapa ett normkritiskt förhållningssätt. Det lägger grunden för en bättre vård och tryggare patienter, avslutar hon.

LAH Linköping – Universitetssjukhuset i Linköping
LAH Linköping är en del av Universitetssjukhuset i Linköping, och ansvarar för att människor i Linköping erbjuds en god palliativ vård utifrån varje patients unika behov, dels genom att bedriva specialiserad hemsjukvård och palliativ slutenvård, men också genom att utgöra stöd för andra vårdgivare i den palliativa vårdprocessen.

Tel: 010-103 16 10
E-post: LahNsc@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se