Presentation

Lyhört och varierat vid Tema Neuro

Publicerad 11 oktober 2017

Karin Crantz, Camilla Spicer och Maja Henrikson på Tema Neuro.
Karin Crantz, Camilla Spicer och Maja Henrikson på Tema Neuro.
Tema Neuro vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna samlar 13 patientflöden inom neurosjukvård med framstående forskning och innovation. För närvarande förbereder sig medarbetarna för flytten till Nya Karolinska genom intensiva utbildningar och samverkansprojekt.

Tema Neuro är en nyligen formad enhet som samlar avdelningarna för neurovaskulära sjukdomar, sjukdomar i nervsystem och neurokirurgi under ett och samma paraply. Sammanslagningen har redan medfört flera vinster för sjuksköterskorna på de respektive avdelningarna.
– Våra verksamheter överlappar och vi har många liknande patienter, så ett förstärkt samarbete är väldigt positivt. Vi har dessutom haft förmånen att vara starkt involverade i sammanslagningen och fått ge våra åsikter kring allt från ronder och rapporter till förråd och läkemedelsrum. På så vis kan vi forma innehållet, så att det blir ändamålsenligt och bra för patienterna, berättar Camilla Spicer, sjuksköterska på neurokirurgin.

Stort kunskapsutbyte
Hon får medhåll från Maja Henrikson, sjuksköterska vid avdelningen för sjukdomar i nervsystem. Maja betonar just möjligheten till större kunskapsutbyte som en av de bästa aspekterna med både sammanslagning och flytt.
– Samverkan med de andra avdelningarna inom enheten kommer att utökas, så vi kommer att ha en mycket bred verksamhet. Det ska bli väldigt spännande. Just nu håller vi på att arbeta ihop oss via övningar och utbildningar så att flytten till Nya Karolinska ska gå smidigt. Ingen dag är den andra lik här och vi kommer alla att få många nya erfarenheter och lära av varandra inom ramarna för Tema Neuro.

Lyhörda dialoger
Karin Crantz är strokeledningssjuksköterska på avdelningen för neurovaskulära sjukdomar och dessutom kvalitetsansvarig för strokevården. Även hon ser mycket fram emot att få vara delaktig i att utforma arbetet på det nya sjukhuset och hon är övertygad om att den redan lyhörda och öppna arbetsmiljön kommer att förbättras ytterligare.
– Jag har arbetat här i 11 år och trivs oerhört bra med både patientgruppen, mina arbetsuppgifter och mina kollegor. Vi får chansen att ta eget ansvar och vi för en kontinuerlig dialog med ledningen, som uppmuntrar oss i personalen att komma med egna åsikter. Dessutom finns alla möjligheter att vidareutbilda sig, såväl via interna utbildningar som på högskola, så länge man själv visar intresse.

Karolinska Universitetssjukhuset Solna - Tema Neuro
Tema Neuro har idag huvudansvaret för neurologisk sjukvård i Stockholm och är ensamutövare i Sverige av neurokirurgi, ryggmärgsskadevård, endovaskulära behandlingar vid stroke och strålknivskirurgi. Tema Neuro samlar 13 patientflöden inom neurosjukvård med framstående forskning, utbildning och innovation.

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Neurocentrum
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00
www.karolinska.se