Presentation

Omfattande och stabil kunskap genom akutsjukvård

Publicerad 11 oktober 2017

Sjuksköterskorna Anna-Karin Lindén, Kristian Svensson och Åsa Liberg i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Sjuksköterskorna Anna-Karin Lindén, Kristian Svensson och Åsa Liberg i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Arbetet vid akutavdelningarna inom Funktionsområde Akut Huddinge kännetecknas av stor variation, spännande utmaningar och en oerhört lärorik miljö. Här verkar sjuksköterskorna i tätt samarbete och det pågår kontinuerliga och ambitiösa förbättringssatsningar.

Att vara sjuksköterska vid Funktionsområde Akut Huddinge innebär att vara i ständig utveckling. Det finns alltid möjlighet att prova nya uppgifter, såväl på sin egen avdelning som på övriga akutavdelningar, något som sjuksköterskan Kristian Svensson kan vittna om. Han hade siktet inställt på ambulanssjukvård, men sökte sig till KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning) i Huddinge för att fördjupa sig inom akutsjukvården och där blev han kvar.
– Förra året fick jag erbjudandet om att arbeta vid den nya AVA-enheten (akutvårdsavdelning med akuta tillstånd inom kirurgi, infektion, ortopedi och medicin) och bidra till att utveckla och utforma den, och det hoppade jag på direkt. Det har gett helt nya erfarenheter och utmaningar – akutsjukvård är väldigt roligt och därför har jag valt att fördjupa mig till specialistsjuksköterska inom akutvård. Landstinget stöttar ekonomiskt och jag fortsätter att jobba på 50 procent, berättar han.
Kristian säger att det som framför­allt är positivt med hans roll på AVA är att han får möta alla sorters patientkategorier med vitt skilda behov. Då det fortfarande är en relativt nyetablerad avdelning är utvecklingsarbetet i full gång och det finns stora möjligheter att påverka.
– Det är verkligen intressant; vi sjuksköterskor är delaktiga i att utforma arbetsmodeller, diskutera fram nya, kreativa lösningar och hitta nya arbetssätt.

Positiv stämning
Han får medhåll av sjuksköterskekollegorna Åsa Liberg, KAVA, och Anna-Karin Lindén, MAVA/MIMA (medicinsk akutvårdsavdelning och medicinsk intermediärvårdsavdelning).
– Precis som Kristian säger är det roligt med den stora omväxlingen och för mig är just den kirurgiska akutsjukvården extra spännande. Även här är det högt i tak och medarbetarna vågar tänka och tycka annorlunda. Våra chefer lyssnar på oss och driver våra frågor, vilket lägger grunden för en väldigt positiv stämning med god sammanhållning, säger Åsa.
– Utmaningen i arbetet ligger i de akut sjuka som kräver stora insatser och behandling genast när de anländer. Det är en fantastisk känsla att se hur mycket bättre de mår när de skrivs ut, berättar hon.

Bred plattform att stå på
Anna-Karin betonar att akutavdelningarnas bredd ger en omfattande och stabil kunskapsmässig plattform att stå på redan från början. Dessutom erbjuder avdelningarna omfattande inskolning och mentorskap för nya sjuksköterskor, oavsett om de nyss blivit utexaminerade eller om de kommer från andra specialiseringar.
– Målet är att ha erfarna handled­ande sjuksköterskor som kan stötta nyanställda såväl vad gäller praktiska spörsmål, såsom hur de bäst bör lägga upp sitt arbete, som personlig utveckling eller tunga situationer. Här på MAVA kan du alltid utvecklas, oavsett var i ditt yrkesliv du befinner dig, och det finns alltid nya uppgifter att lära sig och ta sig an.
Hon menar att den specialiserade sjukvården ofta erbjuder möjligheter för att bredda sina perspektiv samtidigt som det förutsätter en vilja att fördjupa sig i exempelvis omvårdnadsfrågor och medicintekniska ärenden, inte minst på MIMA.
– Arbetet på MIMA fungerar som ett mellansteg mellan vårdavdelningar och intensivvård och där hanterar vi patienter från hela sjukhuset. Här kan man alltså nå ytterligare kunskap och insikt i vård av patienter med svåra dia­gnoser.

32,2 timmars arbetsvecka
Avdelningarnas tydliga fokus på att skapa ett trivsam klimat med bästa tänkbara förutsättningar för sina sjuksköterskor att förbättras och engagera sig märks också tydligt på arbetsmiljöfaktorer. I nuläget pågår ett pilotprojekt där alla sjuksköterskor som vill kan arbeta 32,2 timmar per vecka med bibehållen lön, och såväl Anna-Karin som Åsa och Kristian är överens om projektets meriter.
– Det ger möjlighet till bättre återhämtning och förbättrar stämningen märkbart. Sedan projektet infördes har personalbortfallen minskat kraftigt, medarbetarna är friskare och gladare och det är betydligt enklare att rekrytera. Det är ett projekt som vi hoppas och tror kommer att fortsätta efter sin utvärdering, avslutar de.

Funktion Akut - Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här vårdas patienter med många olika diagnoser som ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Sammanhållningen är god och avdelningarna har ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
141 86 Stockholm
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se