Omväxlande teamarbete för sjuksköterskor inom geriatriken

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Annika WIhlborg

Therése Johansson, omvårdnadschef på Stockholmsgeriatriken och Arne Sjöberg, verksamhetschef för geriatrik på Länssjukhuset i Kalmar.
Therése Johansson, omvårdnadschef på Stockholmsgeriatriken och Arne Sjöberg, verksamhetschef för geriatrik på Länssjukhuset i Kalmar.
Behovet av erfarna, kompetenta och engagerade sjuksköterskor är stort i den geriatriska vården.
– Inom geriatriken utvecklas man mycket i sjuksköterskerollen eftersom man möter patienter med många och ofta komplexa diagnoser, säger Therése Johansson på Stockholmsgeriatriken.

– Undersökningsresultatet förvånar mig inte, andelen sjuksköterskor som vill arbeta inom den geriatriska specialiteten borde vara stort. Få vårdgrenar har den medicinska bredd som geriatrik med stort patientfokus. Många som provat på geriatrik uppger att de kan tänka sig att stanna inom specialiteten, säger Therése Johansson, omvårdnadschef på Stockholmsgeriatriken. Hon tog sjuksköterskeexamen 2004 och arbetade som klinisk sjuksköterska på Karolinska universitetssjukhuset fram till 2012. Därefter blev Therése Johansson kvalitetscontroller och så småningom omvårdnadschef på Stockholmsgeriatriken.
Sjuksköterskor inom geriatrik ingår i ett multiprofessionellt team med läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, som tillsammans vårdar multisjuka, sköra äldre patienter.

Spännande utmaning
– När man arbetar inom geriatriken utvecklas man mycket i sjuksköterskerollen eftersom man möter patienter med många och ofta komplexa diagnoser. Geriatrik är en spännande utmaning även rent medicinskt. Framtidens geriatrik kommer att ta emot en växande grupp patienter, behöva öka direktintag, utveckla nya öppna vårdformer med geriatrisk specialistkompetens och geriatriskt multidisciplinärt arbetssätt. Behovet av sjuksköterskor som tycker att geriatrik är en stimulerande och utvecklande specialitet är därför stort, säger Therése Johansson.
Att tydliggöra behov inom FoU, erbjuda kompetensutvecklingsplaner, introducera betald specialistutbildning samt att erbjuda tydligt definierade specialistroller för sjuksköterskor med specialistkompetens inom vård av äldre är några av de åtgärder Therése Johansson föreslår för att attrahera fler sjuksköterskor till geriatriken.

Samverkande professioner
– Undersökningsresultatet visar att geriatrik fortfarande är ett relativt okänt område för många sjuksköterskor. Geriatrik baseras på personcentrerad vård där var och en av de samverkande professionerna fyller en nyckelfunktion. Som sjuksköterska inom geriatrik får man verkligen användning för sin samlade kompetens, säger Arne Sjöberg, verksamhetschef för geriatrik på Länssjukhuset i Kalmar, verksamhetsansvarig för palliativ vård i Kalmar län och vice ordförande i Svensk Geriatrisk Förening.
Möjlighet till betald specialistutbildning, att tydligare framhäva utvecklingsmöjligheterna kan, enligt Arne Sjöberg, få fler sjuksköterskor att vilja gå en specialistutbildning inom geriatrik.

Minska hierarkierna
En viktig faktor för att attrahera fler sjuksköterskor till geriatriken är att minska på hierarkierna genom att avdramatisera skillnaderna mellan sjuksköterskor och läkare. En annan attraktivitetshöjande faktor är att ge fler sjuksköterskor inom geriatrik möjlighet att inkluderas i och verkligen påverka verksamhetsutvecklingen.
– Geriatriska arbetsplatser bör sträva efter en arbetsmiljö med högt i tak, där sjuksköterskor blir sedda för sin kompetens. Varje sjuksköterska bör ha en läkare som de kan vända sig till direkt med frågor eller funderingar, säger Arne Sjöberg.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta med vård av äldre/geriatrik?