Presentation

På SÖS internmedicin tas din kompetens tillvara

Publicerad 11 oktober 2017

Erica Wajntraub Bakszt och Eva Berntsson. Foto: Rainer Tihvan / Fotogruppen SÖS
Erica Wajntraub Bakszt och Eva Berntsson. Foto: Rainer Tihvan / Fotogruppen SÖS
Genom att erbjuda sjuksköterskor att utbilda sig till specialister stärker verksamhetsområde internmedicin vid Södersjukhuset (SÖS) omvårdnaden och utvecklar sjuksköterskor för att ge ökat inflytande i organisationen och närmast patienten. På SÖS kan sjuksköterskor växa och verka under hela sin karriär.

Eva Berntsson och Erica Wajntraub Bakszt är två av de sjuksköterskor på verksamhetsområde internmedicin på Södersjukhuset som har valt att specialistutbilda sig för att på ett bättre sätt kunna bidra till utvecklingsarbetet på verksamhetsområdet.
– Jag har engagerat mig i kvalitetsfrågor, bland annat inom patientsäkerhet, läkemedel och dokumentationsrutiner, under de år jag har arbetat som sjuksköterska. Nyligen avslutade jag en magisterutbildning i klinisk medicinsk vetenskap, en examen jag tar med mig tillbaka till verksamhetsområde internmedicin för att bidra till vårdkvalitetsarbetet, berättar Erica.

Utnyttjar sina kunskaper i klinisk vård
Tillsammans med ett tvärprofessionellt team har hon varit delaktig i flera insatser, bland annat en nyligen avslutad kartläggning av vårdskador inom djupa ventromboser.
– Vi får utnyttja våra kunskaper direkt i det kliniska arbetet och det är fantastiskt roligt att kunna bidra till en säkrare vård. Genom att utarbeta tydliga riktlinjer skapar vi ett stödsystem för oerfarna medarbetare samtidigt som vi minimerar risken för att något hamnar mellan stolarna, betonar hon.

Driver flera förbättringsprojekt
Eva valde att specialistutbilda sig inom palliation. Redan tidigt i sin karriär märkte hon brister i vården av patienter med palliativa behov och hennes intresse väcktes för att förbättra deras situation.
– I egenskap av ett akutsjukhus är vårt fokus att kurera i största möjliga utsträckning och det medför att det finns vissa kunskapsluckor kring palliation. Mot den bakgrunden driver sjukhuset ett antal projekt inom palliativ vård, så det händer mycket inom området och jag känner att min nya kompetens verkligen tas tillvara inom ramarna för det arbetet.
Hon poängterar att pågående projekt inom palliation ger en god chans till kunskapspåfyllning vilket gagnar våra patenter.
– Som specialistutbildad sjuksköterska ges man möjlighet att driva, utveckla och förbättra omvårdnaden. Det är ett bra verksamhetsområde att göra karriär inom eftersom det erbjuder goda möjligheter till att utvecklas och ta större ansvar. Det är verkligen spännande att få vara med och påverka, avslutar hon.

Verksamhetsområde Internmedicin - Södersjukhuset
Verksamhetsområde Internmedicin på Södersjukhuset i Stockholm är Sveriges största verksamhetsområde för vård av internmedicinska sjukdomar. Här vårdas, utreds och behandlas många patienter som har någon av våra vanligaste medicinska folksjukdomar. Vi arbetar ständigt med utveckling för att förbättra omhändertagandet av och tillgängligheten för våra patienter.

Södersjukhuset
Tel: 08-616 10 00

Mejla ditt CV till: rekrytering@sodersjukhuset.se
www.sodersjukhuset.se