Pensionerade sjuksköterskor tillgång

Publicerad 11 oktober 2017
Text: Tanja Holm

Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Ingela Nilsson, enhetschef på Capio Medocular i Malmö.
Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet (Foto: Ulf Huett) och Ingela Nilsson, enhetschef på Capio Medocular i Malmö.
Bristen på sjuksköterskor gör att vården ofta förlitar sig på att sjuksköterskor jobbar kvar efter sin pensionering. På vårdförbundet hävdar man att det finns ett visst sug från arbetsgivarnas sida då pensionerade sjuksköterskor har en stor erfarenhet och ses som attraktiv arbetskraft.

– Vi har en mer flytande pensionsålder och våra sjuksköterskor är mera efterfrågade på arbetsmarknaden idag än för 10–15 år sedan, säger Ann Johansson, vice ordförande på Vårdförbundet. Hon menar att marknaden är mer öppen idag och att det förs en annan debatt i samhället där man fortfarande kan vara verksam efter pensionen.
Från vårdförbundets sida misstänker man att fler sjuksköterskor väljer att jobba efter sin pensionering och en anledning kan vara att många har låg pension, men det förs ingen statistik över det.

Kan vara mentorer
Ingela Nilsson som arbetar som enhetschef på Capio Medocular, en privat ögonklinik i Malmö, har erfarenhet av att anlita pensionerade sjuksköterskor och ser många fördelar med det.
– De ses ofta som en mentor av de andra sjuksköterskorna och jag upplever att de uppskattar att deras erfarenhet tas tillvara. Många vill jobba som timanställda, så att de kan styra mer över sin arbetstid. Dessutom kan de dryga ut sin pension.

Utifrån egen kapacitet
Även om efterfrågan på erfaren personal är stor så menar man från Vårdförbundets sida att ett problem är att många inte orkar jobba heltid fram till sin pension.
Ingela Nilsson hävdar att arbetsgivarna kan göra mer för att locka till sig den gruppen genom att erbjuda anpassade tjänster, där äldre sjuksköterskor jobbar mer utifrån sin egen kapacitet.
– Många äldre sjuksköterskor kan inte hålla samma tempo som till exempel en 30-åring. De skulle kunna jobba mer som handledare för nyexaminerade sjuksköterskor och för de som är klara efter sin specialistutbildning, säger hon.