Presentation

Psykiatri med patienten i centrum

Publicerad 11 oktober 2017

Maria Bäckström, specialistsjuksköterska inom socialpsykiatrin. Foto: Björn Johansson/Kola Productions
Maria Bäckström, specialistsjuksköterska inom socialpsykiatrin. Foto: Björn Johansson/Kola Productions
Inom Hälso- och sjukvårdsenheten på Mora kommun finns en inriktning mot socialpsykiatri. Brukarna får hjälp och stöd enligt beslut av SoL eller LSS, vilket innebär en möjlighet att bygga långvariga omvårdnadsrelationer. Arbetsmiljön är oerhört omväxlande och lärorik med varierande utmaningar.

Maria Bäckström är specialistsjuksköterska inom psykiatrin och har velat arbeta med människor ända sedan hon var liten. Hon specialistutbildade sig för sex år sedan och arbetar idag inom socialpsykiatrin i Mora.
– Jag älskar mitt jobb. Det präglas av tvärprofessionella samarbeten med bland annat läkare och arbetsterapeuter samt samordning med andra instanser som till exempel försäkringskassa och kriminalvård. Jag har omvårdnadsansvar för de som bor på våra stödboenden och fungerar ibland också som stöd för personalen på olika boenden i svåra situationer. Man planerar och arbetar utifrån patienten och det är både spännande och utmanande, men inte alltid så lätt. Det gäller att ha tålamod och att ta sig tid att lyssna, men man får å andra sidan så otroligt mycket tillbaka.

Intensivt arbete
Kollegan och sjuksköterskan Carin Lindeberg tjänstgör framförallt kvällar och nätter inom hela enheten. Genom sitt uppdrag kommer hon ofta i kontakt med psykiatrin. Hon blev färdig sjuksköterska 2008 och arbetar i Mora kommun sedan 2012.
– Det är som Maria säger ett väldigt spännande jobb. Man vet aldrig vad som händer under ett arbetspass och vilka olika behov av hjälp som brukarna behöver. Eftersom vi har ett så stort upptagningsområde behandlar vi alla sorters patienter. Dessutom trivs jag bra med mitt schema med intensiva perioder av arbete och långa ledigheter.

Självständigt och lärorikt
Båda två betonar arbetskamraterna och möjligheten till självständigt arbete som två av de bästa aspekterna med att arbeta i Mora.
– Vi är ett bra gäng med ett lyhört och positivt klimat. Eftersom vi i mångt och mycket är självgående och kan ta egna beslut lär vi oss också väldigt mycket i vårt arbete.
Sjuksköterskornas möjlighet till kompetensutveckling har blivit bättre, både genom intern fortbildning och externa utbildningsformer.

Socialförvaltningen i Mora
Hälso- och sjukvårdsenheten på socialförvaltningen i Mora består av cirka 40 sjuksköterskor. Verksamheten är fördelad inom särskilt boende, hemsjukvård och LSS/socialpsykiatri samt kväll/nattjänstgörande sjuksköterskor och en demenssköterska. HS-enheten samverkar även med hemgångsteam och vid introduktion av baspersonal.
Sveriges viktigaste jobb finns i Mora kommun. Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete – där din insats gör skillnad.

Mora kommun
Kerstin Sandgren, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
792 80 Mora
Tel: 0250-264 11
www.mora.se/stod–omsorg