Presentation

Rent-A-Nurse är förstahandsvalet

Publicerad 11 oktober 2017

Lotta Enström, verksamhetschef för vårdcentralen Lilla Edet och Katarina Rolander, konsultchef vid Rent-A-Nurse. Foto: Sebastian LaMotte
Lotta Enström, verksamhetschef för vårdcentralen Lilla Edet och Katarina Rolander, konsultchef vid Rent-A-Nurse. Foto: Sebastian LaMotte
Rätt matchning mellan kund och konsult är absolut centralt inom bemanningsverksamhet och därför fokuserar Rent-A-Nurse kraftigt på personliga möten med såväl sjuksköterskor som kunder. På så vis kan företaget alltid erbjuda rätt person för rätt uppdrag.

Katarina Rolander är konsultchef vid Rent-A-Nurse med säte i Trollhättan. Hon har lång erfarenhet inom vården, bland annat som distriktssköterska och som verksamhetschef på vårdcentral i Trollhättan, men hon kände att det saknades tillräckligt med utrymme för henne att utveckla verksamheten på allvar.
– Det är brist på sjuksköterskor och det leder ibland till onödiga svårigheter. Jag ville utveckla primärvården genom att se till att rätt sjuksköterskor hamnade på rätt ställe och därför sökte jag mig till Rent-A-Nurse. Nu kan jag hjälpa till på ett annat sätt, exempelvis med att stötta upp i samband med vakanser eller vid rekryteringar.

Ett personligt möte
Rent-A-Nurse är ett auktoriserat bemanningsföretag som följer kollektivavtalen. Förutom Trollhättan finns kontor i både Stockholm och Umeå. Samtidigt ger arbetsformen sjuksköterskor möjlighet till en flexiblare arbetssituation med större valmöjlighet och bättre ersättning.
– Matchningen är oerhört viktig och därför är vi väldigt personliga. Vi träffar alltid både våra konsulter och våra kunder och håller personlig kontakt med dem för att lära känna dem och se vilka kvalifikationer respektive behov de har. Vi har en ständig rekryteringsprocess för att finna rätt kompetens, till exempel en viss specialistutbildning.

Känner förtroende
Lotta Enström, verksamhetschef för vårdcentralen Lilla Edet som drivs av Medpro Clinic, är en av de kunder som just nu söker efter en specialistutbildad sjuksköterska i samverkan med Rent-A-Nurse.
– Ända från början har vi haft bra kontakt med Rent-A-Nurse. De har varit väldigt lyhörda och håller oss kontinuerligt uppdaterade om hur arbetet fortskrider. Jag känner stort förtroende för att de kommer att hitta en sjuksköterska som passar våra behov – det är stor efterfrågan på personal i hela landet, men tack vare Rent-A-Nurse känner jag att vi vågar vara lite kräsna. Det faller ut väldigt bra, konstaterar hon.

Rent-A-Nurse
Rent-A-Nurse är en av de största aktörerna i bemanningsbranschen och vi arbetar med både offentliga och privata uppdragsgivare runt om i hela Sverige. Genom att arbeta via Rent-A-Nurse ges du möjligheten att styra över din egen arbetstid. Du väljer arbetsomfattning och kan om du vill prova nya verksamhetsområden för att på så sätt utöka din egen kompetens.

Kontor Trollhättan: infovg@rentnurse.se
Kontor Umeå: infonorr@rentanurse.se
Kontor Stockholm: info@rentanurse.se
www.rentanurse.se