Presentation

Satsar kraftigt på fortbildning av sjuksköterskor

Publicerad 11 oktober 2017
Sofia Andersson och Eva Strand. Foto: Anders Forngren
Sofia Andersson och Eva Strand. Foto: Anders Forngren

Vid kirurgkliniken i Västerås satsar man kraftigt på förbättringsåtgärder och på olika sätt att fortbilda sjuksköterskorna. Resultatet har blivit en klinik med starkt fokus på forskning och utbildning som värnar om varje individs utveckling.

Biträdande verksamhetschef vid kirurgkliniken, Eva Strand, och enhetschef avdelning 6, Sofia Andersson, är överens om att arbetsmiljön vid kliniken kännetecknas av lyhördhet, samstämmighet och spännande utmaningar.
– Vi har ett väldigt fint gäng som jobbar på kliniken och de senaste åren har vi fått vara med om hur kirurgin har utvecklats enormt, såväl medicinskt och tekniskt som processmässigt och patientinriktat. Det har varit en oerhört utvecklande resa även för mig personligen, berättar Eva, som bland annat varit drivande och samordnande vad gäller att etablera kontaktsjuksköterskor för varje patient.

Motiverar patienterna
Arbetet vid kliniken har strukturerats upp och idag bedrivs sjuksköterskornas arbete baserat på modellen ERAS – Enhanced Recovery After Surgery – med standardiserade vårdplaner efter varje ingrepp för att minimera risken att något hamnar mellan stolarna.
– Vi följer checklistor och särskilda rutiner anpassade för varje patienttyp. I grunden kretsar det mycket om att motivera patienterna till rehabilitering och vara ett stöd för både dem och de anhöriga, konstaterar Sofia.

Levande kunskapsutbyte
Avdelning 6 har fått växa långsamt, vilket har inneburit utmärkta möjligheter att driva utvecklingsprojekt och utforma individuella utvecklingsplaner för medarbetarna. Kliniken uppmuntrar också de olika personalkategorierna att bedriva forskning på olika nivåer.
– Vi försöker se till att sjuksköterskorna får arbeta med det som de vill fördjupa sig inom. En av våra medarbetare är exempelvis synergisamordnare på hela kliniken, andra har gått specialistutbildningar och får sedan chansen att handleda och fokusera på förbättringsarbeten. Det leder till ett levande kunskapsutbyte som även sker över professions- och avdelningsgränser. I förlängningen medför detta en ständigt lärande miljö som vi dessutom förstärker med formaliserade utbildningar och föreläsningar. Det går att växa hos oss, avslutar de.

Kirurgkliniken – Västmanlands sjukhus Västerås
Kirurgkliniken är en länsövergripande klinik med verksamhet i Västerås och Köping. Kirurgkliniken diagnostiserar och behandlar sjukdomar, akut och planerat, inom områdena allmänkirurgi, gastrointestinal (mag-tarmkanalen) kirurgi, bröst- och plastikkirurgi, endokrin kirurgi (till exempel sköldkörtel) överviktskirurgi samt barnkirurgi.

Avdelning 6
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Tel. vxl: 021-17 30 00
www.regionvastmanland.se