Presentation

Allt fler sjuksköterskor söker sig till Ofelia Vård

Publicerad 13 mars 2018

Mathias Johansson, Affärs­områdeschef och Marie Öhrstedt, vd för Skandinavisk Hälsovård Group.
Mathias Johansson, Affärs­områdeschef och Marie Öhrstedt, vd för Skandinavisk Hälsovård Group.
– Vi är sedan lång tid det naturliga förstahandsalternativet för läkare. Nu siktar vi på att genom Ofelia Vård nå samma position inom sjuksköterskebemanning, säger Marie Öhrstedt, vd för Skandinavisk Hälsovård Group.

Skandinavisk Hälsovård är sedan många år tillbaka en av de större aktörerna inom läkarbemanning i Skandinavien. Bolaget förvärvade Ofelia Vård för sju år sedan och då Marie Öhrstedt och Mathias Johansson kom in i verksamheten blev siktet inställt på att bli nummer ett även inom sjuksköterskebemanning.
– Ofelia har gått från att vara en liten lokal aktör i Göteborgsområdet till att arbeta över hela landet. Det senaste året har Ofelia tecknat ett stort antal nya avtal med både landsting, kommuner och privata vårdgivare. Det gör att vi nu erbjuder våra sjuksköterskor fler möjligheter än någonsin tidigare, säger Mathias Johansson, Affärsområdeschef.
 
Trygg arbetsgivare
Ofelia har under de gångna åren gjort sig känd som en trygg och seriös arbetsgivare. Något som Mathias Johansson menar är en viktig förklaring till att allt fler sjuksköterskor väljer att arbeta för bolaget.
– Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag som har kollektivavtal och betalar försäkringar och tjänstepension för våra anställda. Dessutom har både Marie Öhrstedt och jag själv en bakgrund inom sjuksköterskeyrket. Vi vet vad som krävs och ser till att våra medarbetare har de förutsättningar som måste till för att de ska kunna göra ett bra jobb.
Hög servicegrad och flexibilitet är viktiga grundpelare i verksamheten.
– Vi är också måna om att vår personal ska utvecklas, både karriärmässigt och teoretiskt. Därför har vi regelbundna utbildningsträffar och för en tät dia­log med våra konsulter där vi fångar upp alltifrån geografiska preferenser till önskemål om inriktning på uppdragen, berättar Mathias Johansson.
Inom fem år räknar Marie Öhrstedt med att Ofelia är en av Sveriges största arbetsgivare för sjuksköterskor inom bemanningsbranschen.
– Allt fler upptäcker fördelarna med vårt sätt ta hand om våra medarbetare. Ofelia har fördubblat verksamheten sedan förra året och vi siktar på att fortsätta växa i den takten.

Ofelia Vård
Ofelia Vård startade 1999 med att hyra ut sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare till kommuner, landsting och den privata sjukvården i Göteborgsområdet. Våra kunder finns både i offentlig och privat sektor, allt från den lilla privata mottagningen till de större klinikerna. Nu breddar vi verksamheten och erbjuder uppdrag inom alla sjuksköterskespecialiteter över hela landet. Ofelia ingår i Skandinavisk Hälsovård Group och har kontor i Göteborg, Stockholm och Borlänge.
 
Ofelia Vård
Vasagatan 45
411 37 Göteborg
Tel: 031-28 76 60
www.ofelia.se